First Consulting helpt bij aanbod slimme energiemeters

08 mei 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

In Europees verband is afgesproken dat in het jaar 2020 bij minimaal 80% van de consumenten een slimme energiemeter moet zijn geplaatst. Om deze doelstelling ook in Nederland te realiseren, wordt de komende jaren aan elke consument een slimme meter aangeboden. Landelijk coördineert branche-vereniging Netbeheer Nederland deze grootschalige aanbieding (GSA) van slimme meters, waarbij de regionale netbeheerders verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van de slimme meter in het eigen netwerk. First Consulting is door een regionale netbeheerder (zoals Liander, Enexis en Stedin) gevraagd te ondersteunen bij de voorbereidingen op de GSA.   

Slimme energiemeters
Een slimme meter is een energiemeter van de nieuwe generatie die automatisch meterstanden doorgeeft. De consument hoeft dus niet meer zelf de energiestanden via de meterstandenkaarten door te geven aan zijn energieleverancier. De slimme meter vereenvoudigt het proces voor de consument en is daarnaast een essentiële schakel in de energietransitie. De slimme meter moet ervoor zorgen dat de consument beter inzicht krijgt in zijn energieverbruik en daardoor meer kan besparen op kosten. Ook is de slimme meter beter in staat decentrale energieopwekking en teruglevering te faciliteren. 

Energiemeters - First Consulting

GSA programma
De grootschalige aanbieding van de slimme meter start op 1 januari volgend jaar, maar regionale netbeheerders zijn al sinds begin 2014 bezig met voorbereidingen, zoals het opschalen van processen, systemen en organisatie. First Consulting is door een regionale netbeheerder gevraagd te ondersteunen bij het opzetten van een programma om de GSA mogelijk te maken. Binnen dit programma lopen verschillende deelprojecten om de organisatie, processen, systemen en medewerkers voor te bereiden op de GSA.

Onderstaande deelprojecten maken onder andere deel uit van het programma: 

Communicatie
In de huidige situatie worden conventionele energiemeters veelal gewisseld op verzoek van de klant (o.a. bij nieuwbouw en verplaatsingen). Tijdens de GSA zullen op grotere schaal klantafspraken worden gepland. De uitdaging is om de handelingen voor zowel de klant als de netbeheerder efficiënt te laten verlopen. Dit vraagt om aanpassingen in de plansystemen en de benadering van de klant.

Logistiek
Ook vanuit logistiek perspectief is de slimme meter een complexe uitdaging. Er moeten voldoende meters besteld worden bij de verschillende producenten van slimme meters. Belangrijk hierin is dat een hoge kwaliteit van de meters gegarandeerd is. Deze meters moeten op het juiste tijdstip en op de juiste plaats worden afgeleverd.  

Resources
Een andere uitdaging is om voldoende gekwalificeerde monteurs beschikbaar te hebben die de meters kunnen plaatsen bij de klant. De slimme meter past bij de meeste klanten in de standaard meterkast, maar er zijn ook adressen waar dit niet zo eenvoudig is. Als er een bestaande technische afwijking van de aansluiting wordt geconstateerd, kan de meter niet in één keer geplaatst worden. Monteurs moeten de juiste opleiding hebben om in verschillende situaties een inschatting te kunnen maken of de meter geplaatst mag worden.

Regiecentrum
In de aanloop naar de GSA richt de netbeheerder een regiecentrum in. Vanuit dit regiecentrum worden de communicatie met de klant, de logistieke processen en de inzet van verschillende monteurs in het netgebied geregeld. Het regiecentrum heeft daarnaast een cruciale rol in de coördinatie van de verschillende aannemers die voor de netbeheerder werken.

First Consulting - Tactical Consulting

Aanpak First Consulting
First Consulting helpt de netbeheerder bij de verschillende deelprojecten, stuurt het GSA programma aan en is verantwoordelijk voor het projectmanagement van een aantal deelprojecten.

Kritische succesfactoren waarbij First Consulting de netbeheerder helpt:

  • Het inrichten van een programmastructuur voor de GSA in de bestaande organisatie;
  • Samen met de netbeheerder zorgen voor het sturen en uitvoeren van de projecten en het opleveren van de producten;
  • De organisatie, processen en systemen voorbereiden en aanpassen op de impact van de GSA;
  • Inrichten van een regiecentrum dat tijdens de periode van 2015-2020 de voortgang, kwaliteit en verwerking van de aanbieding bewaakt en met het juiste mandaat in de organisatie kan bijsturen.

Centraal in de aanpak van First Consulting staat de nauwe samenwerking met de klant. Hierdoor kan er enerzijds een versnelling worden gemaakt en kan anderzijds de kennis in de klantorganisatie geborgd worden.

Diensten van First Consulting
Bovenstaande case is een voorbeeld van een project dat First Consulting uit heeft gevoerd binnen het thema Compliancy. First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf thema’s:

Operational Excellence | Asset Management | Compliancy | Data Management | Technology