VKA helpt NIBE-SVV met risk en compliance trainingen

27 maart 2014 Consultancy.nl

Opleidingsbureau NIBE-SVV is een samenwerking aangegaan met Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Als onderdeel van de samenwerking zal het Zoetermeerse adviesbureau ondersteunen bij de ontwikkeling van trainingen op het gebied van risicobeheersing en compliance.

NIBE-SVV is een van de belangrijkste kennisinstituten voor organisaties in de financiële sector. Jaarlijks organiseert het trainingsbureau zo’n 200 (maatwerk)opleidingen, workshops en congressen voor banken, verzekeraars en overige financiële instellingen.

VKA helpt NIBE-SVV met risk en compliance trainingen

Als gevolg van de stijgende risico’s van onder andere reputatieschade, cyberaanvallen en fraude voorziet NIBE-SVV voor de komende jaren een toename in de vraag naar risicomanagement trainingen. Ook binnen het compliance domein wordt  – door nieuwe wet- en regelgeving in de financiële wereld – uitgegaan van een oplopende marktbehoefte. Met dit in het achterhoofd besloot het kennisinstituut om een partnership af te sluiten met Verdonck, Klooster & Associates, een consultancybureau gespecialiseerd in onder meer risicobeheersing en compliance. VKA zal de komende periode ondersteunen bij de ontwikkeling van trainingen en in sommige gevallen ook adviseurs ter beschikking stellen om trainingen (mede) te verzorgen.

De samenwerking start met drie trainingen:

Data governance en gegevenskwaliteit (17 juni)
Deze training geeft deelnemers meer inzicht in de eisen die de wetgeving aan informatievoorziening stelt en leert hen deze vertalen naar oplossingen.

IT risk management voor non-IT’ers (12 juni)
Deze training leert deelnemers de basisprincipes van IT risk management waardoor zij beter kunnen communiceren met IT risk managers en kunnen sturen op de kwaliteit van IT risk management.

Risk Management

Hoe bestuur ik een compliance programma? (1 juli)
Deze training leert deelnemers compliance effectief in de organisatie in te richten om zo het gewenste gedrag duurzaam te borgen in de werkprocessen.

The Executive App

Het is voor NIBE-SVV niet de eerste keer dat het intensief samenwerkt met een consultancybureau. Afgelopen jaar sloot het een samenwerking met negen adviesbureaus, waaronder Charco & Dique, KPMG en Towers Watson. De bureaus fungeren als kennispartner voor de Executive App van NIBE-SVV.

Nieuws