Adviesbureaus winnen mantelcontract bij Ictu van 50m

30 augustus 2011 Consultancy.nl

De ICT Uitvoeringsorganisatie (Ictu) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mantelcontracten afgesloten met 8 ICT adviesbureaus voor de inhuur van ICT-personeel. De verwachte contractwaarde is circa €50 miljoen verspreid over de periode van twee jaar.

De niet-openbare aanbesteding "Inhuur van tijdelijk ICT-personeel" heeft vier percelen: 'Vraag naar ondersteuning', 'Beleidsontwikkeling', 'Aanbod van ondersteuning' en 'Intermediairs'. Voor deze aanbesteding hebben 21 partijen ingeschreven. Uiteindelijk zijn acht artijen geselecteerd: Capgemini, Atos, Ordina, Verdonck, Klooster & Associates, Hinttech, SimSolutions en British Telecom. Myler/BiZZPro zal als intermediair voor ZZP’ers optreden.

Over de Ictu
ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering, met als doel het realiseren van concrete oplossingen die werken voor de overheid, burgers en bedrijven en professionals.

Nieuws