First Consulting en SAS gaan partnership aan

29 november 2013 Consultancy.nl

First Consulting en SAS zijn een partnership aangegaan om gezamenlijk diensten rondom big data analytics aan te bieden in de Nederlandse utilities-sector. First Consulting vindt in SAS een sterke partner in business analytics met uitstekende producten die haar business consultancy dienstverlening verder versterken. Aan de andere kant ziet SAS in First Consulting een partij met diepgaande kennis van de bedrijfsprocessen binnen de energie-, water- en gassectoren en met een sterk netwerk.

Producten SAS

SAS is één van de grootste niet-beursgenoteerde IT-bedrijven en heeft vestigingen over de hele wereld. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf is marktleider op het gebied van analysesoftware met zowel generieke oplossingen als oplossingen toegespitst op afzonderlijke sectoren. De analysesoftware van SAS bevat onder andere:

  • Data Management: een combinatie van datakwaliteit, data ontsluiting, data-integratie en data governance. De datamanagement software van SAS faciliteert de samenwerking tussen business en IT;
  • Analytics: een breed aanbod geavanceerde software waarbij de verbanden tussen data uit verschillende bronnen inzichtelijk worden gemaakt. Het wordt hierdoor mogelijk snel in te spelen op kansen en bedreigingen;
  • Business Intelligence: toepassingen die het mogelijk maken de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon aan te bieden. Door analyses kunnen beslissingen gemaakt worden op basis van de meest actuele informatie.

First Consulting en SAS gaan partnership aan

Win-Win: samenwerking First Consulting en SAS

In de Nederlandse utilitiesmarkt heeft First Consulting een sterke klantenbasis bij energie- en waterbedrijven. Denk hierbij aan netbeheerders zoals Liander, Enexis en Vitens en leveranciers zoals NUON, Eneco en Essent. De dienstverlening van First Consulting begint vaak met een analyse en advies voor verbeteringen van een specifiek proces op de vlakken van kosten, kwaliteit, doorlooptijd en sturing. In de uitvoeringsfase maken rapportages de knelpunten in een specifiek proces transparant en daarmee ook het verbeterpotentieel. Door de samenwerking met SAS wordt een dimensie van de dienstverlening van First Consulting versterkt: het vooruit kijken en kunnen voorspellen.

In de samenwerking levert SAS de software en diepe productkennis. First Consulting brengt hands-on kennis van processen, systemen en gerelateerde problemen mee. Het adviesbureau analyseert bestaande data, levert input voor aanpassingen aan bestaande rekenmodellen en realisatie van nieuwe rekenmodellen. Bovendien draagt First Consulting zorg voor de implementatie van de software binnen de klantorganisatie. De samenwerking levert krachtige software die goed aansluit op bedrijfsprocessen.

Voorbeelden van toepassingen in de Energiesector

Met de combinatie van de geavanceerde software van SAS en de bedrijfskennis van First Consulting worden enerzijds complexe problemen ontrafeld en anderzijds prognoses gemaakt waarop beslissingen worden gebaseerd. Met name voorspellen in plaats van achteraf verklaren is een toegevoegde waarde voor klanten rondom thema’s zoals:

  • Preventief asset onderhoud: het voorspellen van het falen van componenten in het energienetwerk van netbeheerders op basis van bijvoorbeeld historische en technische gegevens, fabrikant, ouderdom en geografische gegevens;
  • Klantretentie: op basis van klantgegevens, geografische gegevens en gedragsmodellen voorspellen wanneer klanten mogelijk vertrekken bij een energieleverancier en daarop gericht actie ondernemen;
  • Incasso optimalisatie; met behulp van slimme meter gegevens openstaande posten managen en incasso volledigheid verhogen;
  • Energiebehoefte: het voorspellen van de vraag naar energie per dag op basis van verschillende rekenmodellen;
  • Fraude: het proactief opsporen van misbruik op basis van verdachte patronen in energieverbruik in combinatie met bestaande rekenmodellen voor fraude.

Diensten van First Consulting
First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf hoofdthema’s:

Operational Excellence
Asset Management
Compliancy
Data Management
Technology

Nieuws

Meer nieuws over