First Consulting helpt netbeheerder met dataschoning

23 juli 2013 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting heeft de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnetwerk, TenneT, geholpen bij het schonen en verrijken van de gegevens over haar infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit vele kilometers kabels, zowel onder- als bovengronds, en enkele honderden zogenaamde onderstations waar het spanningsniveau wordt omgezet van hoogspanning naar lagere spanningsniveaus. De informatie over de assets wordt vastgelegd in het centrale bedrijfsmiddelenregister van de netbeheerder. Dit register dient vervolgens als input voor diverse data-gedreven bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld asset life cycle management), waarvan de output hoogstens dezelfde kwaliteit kan hebben als de onderliggende data.

Op Consultancy.nl zijn regelmatig projectbeschrijvingen te lezen van First Consulting. Deze case is een goed voorbeeld van de Data Management projecten die het adviesbureau uitvoert.

Inleiding

Doordat de landelijke netbeheerder in de loop der jaren verschillende hoogspanningsnetten heeft overgenomen van enkele regionale netbeheerders is de verantwoordelijkheid van TenneT fors gegroeid. Als gevolg van deze overnames is tevens de rol van de regionale netbeheerders veranderd. De landelijke netbeheerder is eindverantwoordelijk en besteedt het beheer van een deel van de infrastructuur uit aan de vroegere (regionale) beheerders van deze infrastructuur; zij opereren als “service providers”. De betrokkenheid van deze service providers was gedurende het project van groot belang bij het schonen en verrijken van de informatie over de assets en heeft significant bijgedragen aan het resultaat van het project.

First Consulting helpt netbeheerder met dataschoning

De scope van het project omvatte het opschonen en aanvullen van de asset informatie, zoals de fabrikant, het type en het bouwjaar. Deze informatie is verzameld door bijvoorbeeld typeplaatjes van de assets af te lezen, decentrale en centrale informatiebronnen en archieven te raadplegen. Ten slotte werd deze informatie op basis van business rules gecontroleerd. First Consulting heeft een rol gespeeld bij de onderstaande onderdelen van het project.

Fotoverwerkingsteam

Voor het in kaart brengen van de informatie over de assets op de onderstations is gekozen om onderstations te fotograferen. Door het fotograferen van typeplaatjes van de componenten, zoals bijvoorbeeld transformatoren, is een set zeer betrouwbare informatie van de assets vastgelegd. First Consulting heeft ten eerste de richtlijnen voor het fotograferen opgezet voor de monteurs van de service providers. Vervolgens is door het adviesbureau een verwerkingsproces  en –team opgezet waarmee de informatie op de foto’s omgezet is naar asset informatie. Dit team was op basis van de fotografierichtlijnen en het verwerkingsproces in staat tienduizenden foto’s om te zetten in betrouwbare asset informatie.

Opdrachtformulering met de service providers

De informatie die niet van typeplaatjes af te halen is, moet op alternatieve wijze gecollecteerd worden. Deze andere bronnen omvatten bijvoorbeeld lokale databases en archieven bij de service providers. In overleg met de service providers zijn opdrachten geformuleerd waarbij is gezocht naar een optimale clustering van de benodigde informatie, zodat de meest betrouwbare en volledige asset informatie in korte tijd geïnventariseerd kon worden.

Verwerking en aanvulling van de asset data

De verzamelde asset informatie is verwerkt in een centrale database. Vanuit de database zijn controles op de data uitgevoerd op basis van business rules, die de verzamelde data toetsen aan vaststaande administratieve en natuurkundige relaties. Op basis van de resultaten van deze controles en de bron waar de data uit is verkregen is alle informatie voorzien van een kwaliteitslabel. De minder betrouwbare informatie is daardoor makkelijk herkenbaar, en kan de komende jaren verder worden gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt. Op deze manier kan de betrouwbaarheid van deze gegevens tot een acceptabel niveau worden opgewerkt.

Tenslotte is de de data afgeleid op basis van zogenaamde afleidregels voor de gevallen dat informatie over assets in geen enkele bron gevonden kon worden is. Eén van de methodes waarmee data is afgeleid is het overnemen van de eigenschappen van assets met vergelijkbare eigenschappen.

Resultaat

Tijdens het project is de beschikbare informatie uit verschillende bronnen van de netbeheerder en de service providers verzameld en vastgelegd in een centraal bedrijfsmiddelenregister. De informatie is vervolgens op juistheid gecontroleerd en ingedeeld in kwaliteitscategorieën. De komende jaren zal de informatie die minder betrouwbaar wordt geacht, verbeterd worden. De netbeheerder is door de aangevulde en verbeterde informatie in staat om haar beheertaken efficiënter en effectiever uit te voeren.

First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf hoofdthema’s:
Operational Excellence
Asset Management
Compliancy
Data Management
Technology