KPN Consulting: Adaptatie aanpak verbetert IT gedrag

21 februari 2013 Consultancy.nl

Vorige week bleek uit onderzoek van KPN Consulting dat maar liefst 60% van werknemers de behoefte heeft om hun ICT-vaardigheden te verbeteren. Daarnaast kwam naar voren dat de manier waarop medewerkers deze behoeftes willen inwilligen sterk verschilt. Zo hebben bijvoorbeeld vrouwen andere behoeftes dan mannen en verschilt de voorkeursaanpak van managers ook met die van operationele medewerkers. De vraag die hieruit voorkomt is: hoe zorg je voor een aanpak die naadloos aansluit de de legio verschillende behoeftes? KPN Consulting heeft hiervoor een nieuwe propositie ontwikkeld: New Technology Adaptation.
 
“Als organisatie wil je uiteindelijk een gedragsverandering bereiken. Maar zoals uit het onderzoek blijkt, verschilt de behoefte per doelgroep. Met meer trainingen geven en handleidingen schrijven alleen, los je het probleem niet op”, zegt consultant Richie van Heuven van Staereling van KPN Consulting. “Met onze adaptatie-aanpak bepalen we welke doelgroepen met welke informatie en middelen worden benaderd voor het maximale leer- en gedragseffect” vervolgt de consultant.
 
KPN Consulting - New Technology Adaptation
 
Adaptatie-aanpak
De eerste stap in de adaptatie-aanpak is het opstellen van een adaptatieplan, gebaseerd op de bouwstenen communicatie, training (formeel en informeel leren) en ondersteuning. Zo’n plan bestaat typisch uit de volgende deliverables:
• Stakeholder-analyse
• Communicatieplan
• Opleidingsplan
• Communicatiematrix
• Communicatiekalender
• Eindgebruikersondersteuning
 
Willen en kunnen
Door de heterogeniteit van medewerkers zijn niet alle interventies opgenomen in het adaptatieplan even doeltreffend voor iedere doelgroep. Sommige interventies hebben soms zelfs een averechts effect. Een training geven aan iemand die allang weet hoe de knoppen werken, levert frustratie en dus weerstand op. De adaptatie-aanpak zet jist de behoeftes van de gebruiker centraal: door naar de gebruikers en de technologie te kijken vanuit de perspectieven ‘willen’ en ‘kunnen’, wordt de juiste interventie bepaald.
 
KPN Consulting - Adaptatie Aanpak
 
“Met deze op maat gesneden adaptatie-aanpak verhogen we de productiviteit op de werkvloer. Daar hebben zowel werknemer als werkgever profijt van” aldus Richie van Heuven van Staereling.

Nieuws

Meer nieuws over