Anna Veltkamp (Morgens): ‘De meerderheid heeft de opdracht om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt’

14 juni 2024 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bij Morgens staat alles in het teken van vooruitgang – bij opdrachtgevers in de zorg, de overheid en het onderwijs, maar zeker ook intern. Zo werkt het adviesbureau voortdurend aan het worden van een diversere en inclusievere organisatie. Daarin zijn al mooie stappen gezet – maar er is ook nog ruimte voor verbetering, erkennen de medewerkers zelf. We spreken erover met drie van hen. Vandaag senior consultant Anna Veltkamp.

Hoi Anna, wat betekenen diversiteit en inclusie voor jou persoonlijk?

“Voor mij is een divers team iets wat nodig is om me thuis te voelen. Misschien omdat ik me ook vaak ‘anders’ voel als creatief Vrije School-meisje, of omdat ik veel in het buitenland heb gewoond en graag in verschillende talen, culturen en stijlen bezig ben. Dat weet ik niet precies, en is misschien ook niet belangrijk.”

“Inclusie gaat meer over het thuis laten voelen van iedereen die binnenkomt. Dat is een opdracht aan de meerderheid in een team, organisatie of maatschappij, wat mij betreft. En aangezien ik soms ook onderdeel ben van die meerderheid, voel ik die opdracht ook heel sterk.”

Anna Veltkamp (Morgens): 'De meerderheid heeft de opdracht om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt'

Je begon een kleine anderhalf jaar geleden bij Morgens. Hoe ervaar je de cultuur, in het bijzonder op het gebied van diversiteit & inclusie?

“Wat ik heel inspirerend vind aan Morgens is dat er echt alleen maar goede mensen werken; ik kan écht van iedere collega iets leren! Daar zit voor mij de grote waarde van het bureau.”

“Sinds een jaar ben ik ook bezig met het thema diversiteit en inclusie. Daarin hebben we een goede start gemaakt, maar kunnen we nog veel stappen zetten.”

“Zo wil ik me komend jaar bijvoorbeeld graag richten op de toegankelijkheid van ons kantoor. Op dit moment kan iemand in een rolstoel de keuken bijna niet in om een kop thee of koffie te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat je dat moet aanpakken vóórdat er een collega bijkomt die dat nodig heeft. Dat gaat weer over je thuis voelen: kantoor is een plek waar je dat gevoel fysiek kunt beïnvloeden.”

Speelt diversiteit en inclusie ook een rol in de opdrachten die je doet?

“Eigenlijk speelt diversiteit en inclusie in heel veel opdrachten een rol, omdat we altijd na te denken hebben over wie er níet aan tafel zitten. En hoe we ervoor zorgen dat een beslissing voor zoveel mogelijk mensen werkt.”

“In mijn opdracht voor de gemeente Arnhem bijvoorbeeld, waar ik een campagne leidde om Arnhemmers te motiveren om te gaan stemmen, ging het natuurlijk heel erg over het betrekken van mensen die niet van plan zijn te stemmen. Die groep is niet homogeen: de één is afgehaakt vanwege een breuk in het vertrouwen, de ander gaat niet stemmen omdat het regent.”

“Toen we de campagne ontwierpen, hebben we dus nagedacht over op welkaspect van de motivatie we ons gingen richten. We hebben gekozen voor een focus op ‘het gesprek op gang brengen’. Uit onderzoek bleek namelijk dat de ‘niet-stemmer’ ook heel weinig gesprek in hun omgeving ervoer over de verkiezingen.”

Samen met je collega’s Arash Kargar en Jaleesa Goedhoop heb je ook een sessie over inclusief leiderschap begeleid voor Conclusion. Kun je hier wat meer over vertellen?

“Twee keer per jaar komen alle business leaders van het ecosysteem van Conclusion bij elkaar. Tijdens de leiderschapsdag in de lente was gekozen voor het thema inclusief leiderschap. Arash, Jaleesa en ik waren gevraagd om een interactief gedeelte van de dag te begeleiden. We wilden de business leaders graag zo goed mogelijk laten ervaren wat inclusie – en daarmee samenhangend exclusie – kan doen.”

“Zo vroegen we de aanwezigen in een rollenspel eerst echt heel supportive een gesprek te voeren door ondersteunende en opbouwende vragen te stellen, en daarna de ander volledig te negeren. De reflectie op wat dat met hen deed was belangrijk: voor de één voelde dat heel ongemakkelijk en de ander deed het niets. Waardevolle inzichten!”

“Wij deelden ieder ook een persoonlijk verhaal. Ik vertelde over mijn chronische ziekte MS. Toen ik 20 jaar was kreeg ik daarvan de diagnose. Hoewel ik niet ‘Anna – die ene met MS’ wil zijn, is het iets wat me ontzettend vormt – én waar ik op een vreemde manier dankbaar voor ben! Ik heb er namelijk veel compassie door gekregen, en doorzettingsvermogen.”

“Dat zwaard van Damocles maakt ook dat ik een soort haast heb: ik heb nog een hoop te bereiken voor ik het niet meer kan. Ironisch genoeg moet ik ook strenger zijn op mijn eigen grenzen, en die ambitie en die grenzen gaan niet altijd goed samen. Dat te combineren, daar kan ik nog wel wat beter in worden denk ik.”

Tot slot: je werkte voorheen voor de gemeente Amsterdam. Morgens gaf eerder aan op het gebied van diversiteit en inclusie nog te kunnen leren van zijn klanten in de publieke sector. Heb jij nog nuttige lessen meegenomen uit je tijd in Amsterdam?

“De gemeente Amsterdam heeft een hoge ambitie op het diversiteits- en inclusievlak: ze wil dat het ambtenarenapparaat een afspiegeling is van de bevolking van Amsterdam. Dat is nog niet zo, maar daar doen zij hun best voor, ook door soms een keuze te maken voor groeipotentieel bij een kandidaat van een ondergerepresenteerde groep, in plaats van voor iemand die alle vinkjes lijkt te hebben.”

“Bij Morgens willen we ook diversiteit stimuleren. We hebben onze website – de beelden en teksten – met hulp van buitenaf onder de loep genomen en aangepast. Ook zijn we ons steeds bewuster van onze blinde vlekken en vooringenomenheden.”

“Tegelijkertijd weten we nog niet helemaal hoe we ervoor kunnen zorgen dat we beter worden gevonden door mensen met een diverse achtergrond. Dat is een zoektocht waarin we continu verbeteren. En dat is ook de weg, denk ik: iets proberen, scherp kijken of het werkte en dan aanpassen.”

Dit is deel twee uit het drieluik over diversiteit en inclusie. In het eerste deel spraken we met principal consultant Arash Kargar.