Necker onderzoekt gemeentelijke samenwerking

29 november 2012 Consultancy.nl

De Rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben Necker van Naem gevraagd om de mogelijke effecten van gemeentelijke samenwerking te onderzoeken. Daarnaast moet het adviesbureau kijken naar de gevolgen voor de democratische inbedding van een gemeentelijke samenwerking. Necker van Naem is ingehuurd op verzoek van drie van de vier deelnemende gemeenten.

Gemeentelijke samenwerking kan voor gemeenten financieel voordelig zijn. Gezamenlijke inkopen kunnen bijvoorbeeld leiden tot prijskorting en kostenbesparingen. Ook kunnen specialistische medewerkers worden ingehuurd die voor kleine gemeenten afzonderlijk te duur zijn.

Daarentegen kleven er ook nadelen aan samenwerking. Tussen samenwerkingsverbanden enerzijds en gemeentebesturen en gemeenteraden anderzijds bestaat een zekere afstand. Meerdere gemeenteraden hebben aangegeven dat zij geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van een samenwerkingsverband, maar daar wel gemeenschapsgeld voor moeten blijven uitgeven.

Zie voor meer informatie ook het rapport “Samenwerking bij Gemeenten” van Deloitte.

Nieuws