Necker: Lokale overheden kunnen meer digitaal werken

20 juni 2012 Consultancy.nl

De meerderheid van raden in Nederland heeft amper beleid op het gebied van social media. En doordat de voordelen van social media onvoldoende worden benut, missen raden de kans om – in hun rol als volksvertegenwoordiger – op een effectieve manier te communiceren met de samenleving. Dat blijkt uit de digitaal werken monitor van Necker van Naem, een enquête onder 105 griffiers van gemeenten.

Burgerparticipatie
Uit de resultaten van het onderzoek concludeert het adviesbureau dat griffiers de grote waarde van digitaal werken binnen de lokale politiek nog lang niet op waarde kunnen schatten. Griffiers zien met name de directe toegang tot raadsstukken en aantekeningen als belangrijkste reden om van papier over te stappen op tablets en laptops. Maar de helft erkent de mogelijkheden die digitaal werken met zich mee brengt om direct te communiceren met burgers en deze actief bij te laten dragen aan het debat. “Dat is jammer. Immers, informatie zal digitaal nog directer en sneller het politiek spel beïnvloeden en sociale media zal steeds strategischer worden ingezet in de politieke beïnvloeding” aldus het rapport.

Necker - Digitaal Werken Monitor

Organisatie nog niet afgestemd op digitaal werken
De Necker van Naem adviseurs concluderen in de monitor ook dat vooral in de ambtelijke organisatie werkprocessen nog niet voldoende zijn aangepast om digitaal werken voor de raad mogelijk te maken. In veel gemeenten wordt digitaal werken voor de raad uitgerold door het uitleveren van iPads. Met de gevolgen voor de werkwijze van raadsleden en griffie, de competenties en de werkprocessen houdt de raad weinig rekening. Het advies van de consultants: “de praktijk laat zien dat digitaal werken vraagt om het herijken van de manier waarop gewerkt wordt”.

Nieuws

Meer nieuws over