Onderzoek naar de veiligheid van NAC stadion afgerond

08 maart 2016 Consultancy.nl

Het onderzoek dat advies- en onderzoeksbureau Necker van Naem heeft uitgevoerd naar de veiligheid van het Rat Verlegh Stadion in Breda is afgerond. Bij de bouw van het stadion, dat de thuisbasis is van voetbalclub NAC Breda, zijn mogelijk constructiefouten gemaakt, bleek vorig jaar.

Op 29 april 2015 werd besloten dat er een onderzoek nodig was naar de veiligheid van het Rat Verlegh Stadion in Breda omdat mogelijk tijdens de bouw van het stadion in 1996 constructiefouten waren gemaakt. De gemeenteraad besloot hiertoe onderzoekers van Necker van Naem in te huren.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek van Necker van Naem, een advies- en onderzoeksbureau uit Maarsbergen, keek naar vijf fases in de geschiedenis van het stadion. Ten eerste is gekeken naar de bouw van het stadion, en de mogelijke constructiefouten die hierbij gemaakt zouden zijn. Verder wordt in het onderzoek de aankoop door de gemeente, de verbouwing van het stadion, het beheer en onderhoud door de jaren heen en de scheurvorming onder de loep genomen. Hierbij is telkens aandacht besteed aan het verloop van de bestuurlijke besluitvorming en de verantwoordelijke personen in deze fases. “Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de diverse rollen die de gemeente had en heeft, zoals de rol van eigenaar van het stadion, vergunningverlener, toezichthouder en handhaver”, lichtte de gemeenteraad toe ten tijde van de start van het onderzoek.

Voor het onderzoek zijn oriënterende gesprekken gevoerd met verschillende partijen die in deze fasen betrokken zijn geweest, evenals verdiepende interviews. Het betreft zowel om gemeentelijke medewerkers en bestuurders als betrokkenen van buiten de gemeente. 

Inmiddels in het onderzoek afgerond en is het eindrapport eind februari gepresenteerd aan de raad van de gemeente. Tijdens een informatiebijeenkomst op 29 februari werd de mogelijkheid geboden om vragen te stellen over het onderzoek, en de manier waarop de aanbevelingen tot stand zijn gekomen. Op 10 maart is een extra vergadering gepland waarop de gemeenteraad het rapport in detail bespreekt, waarna op 31 maart een uiteindelijke uitspraak zal volgen van de acties die de gemeenteraad zal ondernemen op basis van het onderzoek en de aanbevelingen.

Nieuws

Meer nieuws over