SP, GroenLinks en VVD voeren meeste campagne

02 maart 2015 Consultancy.nl

In aanloop naar de Statenverkiezingen hebben ChristenUnie-raadsleden de laagste animo om campagne te voeren. Raadsleden van SP en GroenLinks zijn het actiefst, en zullen meer dan twee keer zo veel tijd in het veld spenderen ten opzichte van de christelijke socialisten. Dat blijkt uit onderzoek onder de raadsleden van nationale partijen. Flyeren blijkt het populairste campagnemiddel.

Op 18 maart aanstaande gaat Nederland naar de stembus voor de Statenverkiezingen waarbij de provinciaal bestuurders voor de komende periode gekozen worden. Om zoveel mogelijk kiezers te trekken voeren de politieke partijen die provinciaal actief zijn de komende weken campagne. Om inzicht te krijgen in de strategieën van de politici deed adviesbureau Necker van Naem onderzoek naar de campagnes van alle nationale partijen. Alleen provinciaal opererende partijen werden niet meegenomen in het onderzoek.

Tijd die raadsleden aan plitieke campagne voeren

ChristenUnie slechts 2,7 uur de straat op, PvdA onder gemiddeld
Gemiddeld gaan de raadsleden van nationale politieke partijen per week 4,4 uur de straat op om campagne te voeren. PvdA lijkt niet veel zin te hebben in de Statenverkiezingen. De sociaaldemocraten gaan ‘slechts’ 3,7 uur per week de straat op, 0,7 uur minder dan het gemiddelde. Alleen CDA (3,6) en ChristenUnie (2,7) gaan minder uren per week aan hun campagnes besteden. SP-raadsleden steken de meeste tijd in hun provinciale campagnes en gaan zo’n 7,4 uur per week besteden aan het werven van kiezers – 174% meer dan ChristenUnie. Daarna volgt GroenLinks met 5,5 uur per week. VVD houdt precies het gemiddelde aan.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verloor de PvdA veel zetels en ook nu staat de partij er minder rooskleurig voor in de peilingen. De Statenverkiezingen zijn ook doorslaggevend voor de invulling van de Eerste Kamer, en dus de stabiliteit van het huidige Kabinet. Als de Eerste Kamer gevuld raakt met oppositiepartijen dan wordt het een lastige klus voor het Kabinet om wetsvoorstellen aan te nemen. Om deze redenen is het lage aantal campagne-uren per week des te opvallend. Roel Freeke, directeur van Necker van Naem en betrokken bij het onderzoek, noemt dit het ‘bandwagon-effect’. Politieke partijen die op verlies staan lijken vaker niet alles te willen geven bij het campagnevoeren om zo het tij te keren, omdat motivatie daarvoor ontbreekt.

Belang van campagnemiddelen

Ik ga campagne voeren en ik neem mee…
Flyers zijn het populairste campagnemiddel voor de Statenverkiezingen 2015. 79% van de raadsleden die deelnamen aan het onderzoek zeggen pamfletjes te gaan uitdelen aan het grote publiek. Na flyeren is langs de deuren gaan de meest populaire manier van campagne voeren. Bijeenkomsten bijwonen is veel minder in trek – slechts 29% zegt toe op deze wijze campagne te gaan voeren. Het ophangen van posters wordt door net minder dan de helft van de raadsleden genoemd als te gebruiken campagnemiddel, daarmee 30% minder populair dan flyeren.

Nieuws

Meer nieuws over