First Consulting reduceert kosten door graafschades

15 november 2012 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Elk jaar veroorzaken derden circa 40.000 graafschades aan de ondergrondse infrastructuur van netbeheerders zoals Liander, Stedin, Enexis, Vitens, KPN en Ziggo. Deze schades veroorzaken maatschappelijke en economische kosten. Denk hierbij aan onderbreking van energielevering, maar ook aan files, evacuaties en milieuschade.

Na een grondige oorzakenanalyse bij een grote netbeheerder bleek dat graafschades één van de belangrijkste oorzaken zijn van storingen en veiligheidsincidenten. First Consulting heeft daarom sinds 2011 bij deze netbeheerder een aanzienlijke reductie in het aantal graafschades gerealiseerd. Het adviesbureau was hierbij verantwoordelijk voor de professionalisering van de bestaande aanpak om schades te voorkomen.

Voor deze netbeheerder is een afdeling ingericht die graafschades probeert te voorkomen. Ook de bijbehorende IT-ondersteuning en rapportages zijn door First Consulting ontwikkeld en geïmplementeerd. De schadepreventieafdeling is daarbij opgedeeld in drie pijlers: Planning, Toezichthouding en Handhaving.

Planning
De eerste pijler richt zich op grootschalige projecten. Denk hierbij aan grote glasvezelprojecten, waarbij in zeer korte termijn enorme hoeveelheden glasvezelaansluitingen worden gerealiseerd. Oorzakenanalyses wijzen uit dat dit soort projecten zeer veel graafschades veroorzaken.

Door als netbeheerder in de planningsfase al betrokken te zijn bij dit soort projecten, kunnen de ontwerpen van deze projecten worden aangepast waardoor de kans op graafschades wordt verkleind.

Daarnaast worden duidelijke afspraken gemaakt over schadepreventie tijdens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden worden de prestaties periodiek geëvalueerd en worden verbeterpunten gedefinieerd. In samenwerking met de opdrachtgever, overheid en aannemer wordt zo het aantal schades gereduceerd.

First Consulting - Graafschades

Toezichthouding
De pijler Toezichthouding vooral gericht op het voorkomen van schades die een grote impact hebben. Netbeheerders weten meestal waar graafactiviteiten plaatsvinden door een meldingsplicht vanuit het Kadaster (KLIC-melding). Op basis van een vergelijking met het Geografisch Informatie Systeem (GIS) van de netbeheerder is een geautomatiseerde risico-inschatting ontwikkeld per melding. Hierna wordt er door de binnendienst contact gezocht met de aannemer om de definitieve risico-inschatting vast te stellen. Deze risico-inschatting wordt bepaald op basis van de kans op een schade (bv. type werkzaamheden of reputatie van de aannemer) en de eventuele impact van een schade (bv. hogedrukleidingen of elektriciteitsleidingen waarop veel klanten zijn aangesloten). De meldingen met hoog risico worden vervolgens op locatie begeleid door de buitendienst. De buitendienst signaleert onveilige situaties en geeft advies over preventieve maatregelen.

Handhaving
De laatste pijler komt in actie wanneer er helaas toch een schade ontstaat. De schadegerelateerde kosten (zoals reparatiekosten en vergoedingen aan klanten) worden verhaald bij de veroorzaker. Dit proces is opgedeeld in duidelijke stappen en verantwoordelijkheden. Hierdoor ontstaat inzicht in de status van een ‘case’ in het proces en is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de volgende stap. Dit zorgt ervoor dat meer schadeclaims sneller verhaald worden. Het verhoogde percentage verhaalde claims heeft een preventieve werking richting de veroorzakers. Deze kosten kunnen ze in het vervolg namelijk voorkomen door betere preventieve maatregelen te nemen.

Sturen op basis van helder inzicht
Naast de inrichting van de afdeling heeft First Consulting zorggedragen voor een duidelijk inzicht in de procesresultaten. Door middel van rapportages worden de aantallen schades, impact en oorzaken van schades inzichtelijk gemaakt. Ook productieresultaten (zoals aantal bezochte risicomeldingen en aantal verhaalde schadeclaims) en bijbehorende targets worden in deze rapportages weergegeven. Dit geeft het management een sturingsmiddel om het proces verder te verbeteren.

Diensten
First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf hoofdthema’s:
- Operational Excellence
- Asset Management
- Compliancy
- Data Management
- Technology