Accenture vergroot inzet voor statushouders op de arbeidsmarkt

20 februari 2023 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Accenture heeft zijn inspanningen om statushouders te helpen bij het vinden van een baan nog verder opgeschroefd. Zelf streeft het consultancy- en technologiebedrijf ernaar de komende drie jaar 75 statushouders in dienst te nemen. In totaal investeert Accenture €1 miljoen om de kansen van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten.

Het aantal statushouders in Nederland (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) is de afgelopen jaren explosief gestegen. Van overal ter wereld (vooral het Midden-Oosten en Afrika, maar ook Oekraïne), zoeken vooral mensen uit oorlogsgebieden in toenemende mate hun toevlucht in ons land. Aanvankelijk vaak op zoek naar veiligheid, maar vervolgens ook om hun toekomst in ons land op te bouwen.

Volgens het CBS werden vorig jaar ruim 46.000 asielaanvragen (inclusief nareizigers) in Nederland ingediend. Een flinke toename in vergelijking met de circa 35.000 het jaar ervoor.

Accenture vergroot inzet voor statushouders op de arbeidsmarkt

In lijn met zijn wereldwijde mvo-agenda, maakt Accenture Nederland zich al jaren hard voor deze doelgroep. En het schroeft zijn inspanningen ten behoeve van werkzoekende statushouders nu zelfs nog verder op.

“Accenture neemt zijn verantwoordelijkheid – we geloven in wat we moeten doen om onze gemeenschap te ondersteunen en banen te creëren voor vluchtelingen zodat zij hun leven opnieuw kunnen beginnen”, geeft Nicole van Det aan, Country Managing Director in ons land.

Vorige week kwam Accenture groot in het nieuws met de ondersteuning van een initiatief dat tegen 2025 500 IT-banen aan statushouders moet gaan bieden. Accenture is een van de twintig bedrijven die zich heeft verbonden aan die doelstelling, naast partijen als TenneT, ABN Amro, Shell en Microsoft.

Volgens Manon van Beek, CEO van Tennet (en voorheen country manager van Accenture), is het belangrijk dat werkgevers meer met elkaar samenwerken en ervaringen uitwisselen over succesvolle projecten. Bovendien roept ze bedrijven op om het rekruteren van statushouders tot ‘chefsache’ te maken.

Het mvo-initiatief was in het leven geroepen door Microsoft, als onderdeel van diens wereldwijde ondersteuning aan ‘Tent Partnership for Refugees’, een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor vluchtelingen.

De twintig partijen waren reeds tot een eerdere doelstelling gekomen (200 vluchtelingen tegen 2025), maar hebben deze doelstelling, gezien de ontwikkelingen op het wereldtoneel (en vooral in Oekraïne), flink omhoog bijgesteld.

Wat ook meespeelt: de arbeidsmarktkrapte voor IT-talent is hoog. Volgens Marjan van Loon, directeur Shell Nederland en een van de ondertekenaars van het initiatief, hebben we alle talenten nodig die we kunnen vinden.

Volgens het CBS staan momenteel bijna 35.000 IT-vacatures open en de verwachting is dat het aantal de komende jaren verder stijgt. Het gaat om uiteenlopende functies: van programmeurs, cloudspecialisten tot data-analisten.

Hoewel statushouders vaak staan te springen om ergens aan de slag te gaan, liggen er allerlei bureaucratische obstakels op de weg. Zo mogen asielzoekers gedurende hun asielprocedure de eerste zes maanden niet werken en daarna slechts 24 weken per jaar. En deze procedure om een erkend vluchteling te worden, kan bij de IND soms wel twee jaar duren.

25 statushouders per jaar

Accenture neemt binnen de coalitie van grote bedrijven het voortouw. Het bedrijf streeft ernaar om de komende drie jaar jaarlijks 25 statushouders in dienst te nemen.

“Daarnaast hebben we meer dan 150 nieuwe mentorship-mogelijkheden voor statushouders opgezet en organiseren we allerlei opleidingsevenementen rond de ontwikkeling van IT-vaardigheden”, aldus Van Det. “Ook gaan we actief op zoek naar arbeidskansen binnen ons partnernetwerk.”

Nederland loopt voorop

Accenture investeert €1 miljoen voor het vergroten van de kansen van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarmee loopt het Nederlandse kantoor voorop. Want waar de veel grotere Amerikaanse tak van Accenture mondiaal de grootste inspanningen levert, scoort de Nederlandse organisatie opvallend hoog ten aanzien van zijn mvo-support aan statushouders.

Volgens Van Det is die toewijding toe te schrijven aan het bijzondere DNA en de filosofie die Accenture in ons land hanteert en waarover het kantoor sinds jaar en dag – ver voor de asielcrisis zijn vlucht nam – reeds beschikte. “We stonden jaren geleden bijvoorbeeld aan de basis van Refugee Talent Hub”, vertelt Van Det.

Refugee Talent Hub

Deze non-profit werd in 2016 opgericht, nadat Accenture tijdens het World Economic Forum in Davos had geopperd dat een dergelijke organisatie er zou moeten komen. Inmiddels is Refugee Talent Hub uitgegroeid tot een actief netwerk van ruim vijftig corporate organisaties en zo’n twintig maatschappelijke organisaties, die zich doorlopend inzetten voor vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

“Als oprichter en partner van het eerste uur zijn we nog altijd nauw betrokken bij Refugee Talent Hub”, zegt Van Det. HR-baas Charlotte van Thienen heeft momenteel een zetel in het bestuur van de non-profit.

De wereldwijde CEO van Accenture, Julie Sweet, haalt vaak het voorbeeld van het succes van de Refugee Talent Hub aan. “Het initiatief heeft ons zeker op de mvo-kaart gezet binnen het Accenture netwerk”, zegt Van Det. Bij Accenture werken meer dan 738.000 mensen wereldwijd.

“Bij Accenture zien we talent als een van de belangrijkste krachten van verandering. In onze visie moeten bedrijven toegang hebben tot geweldig talent, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Iedereen verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt.”

Inclusieve werkvloer

In het bijzonder kijkend naar statushouders, kunnen allerlei factoren meespelen bij het werven en ontwikkelen van talent. Niet alleen culturele verschillen en taalbarrières spelen een rol, ook kunnen deze talenten te maken krijgen met discriminatie in het sollicitatieproces, of met mentale druk of traumatische gebeurtenissen (denk aan het ontvluchten van een oorlogssituatie).

Accenture heeft daarom een zorgvuldig proces opgesteld om daar goed mee om te gaan. Het traineeshipprogramma van Accenture richt zich niet alleen op IT-vaardigheden, maar juist ook op mentale en sociale aspecten. “En op onze werkvloer staat inclusiviteit centraal. We zijn er trots op ons steentje bij te dragen aan een betere wereld.”