Refugee Talent Hub matcht vacatures en stages met vluchtelingen

18 november 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Het nieuwe online platform ‘Refugee Talent Hub’ is live. Het platform matcht de CV’s van vluchtelingen met werk- en stageplekken van het bedrijfsleven. Twintig bedrijven hebben zich gecommiteerd aan het recruitmentplatform, waaronder Accenture (initiatiefnemer), en Heineken, Ahold, AkzoNobel, C&A en NS.

Wereldwijd zijn vandaag de dag meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Politieke onrust en oorlogen in het Midden-Oosten hebben de laatste tijd gezorgd voor een grote migratiegolf richting Europa, van oorlogsvluchtelingen en asielzoekers tot gelukszoekers of economische vluchtelingen.

Al eeuwenlang komen deze mensen ook naar Nederland voor veiligheid en vrijheid. Na hun reis, asielprocedure en verblijf in een noodopvang en AZC krijgt een deel van de asielzoekers een verblijfsstatus. In 2015 bereikte de mensenstroom recordhoogtes – circa 33.000 per maand naar Europa en 3.600 per maand naar Nederland. Het grootste deel van mensen die in Nederland asiel aanvragen zijn Syriërs en Albanezen, en nareizigers van de Marokkaanse en Turkse nationaliteit.

Refugee Talent Hub

Een groot deel van de asielzoeker komt terecht in Amsterdam; jaarlijks verwelkomt onze hoofdstad zo’n 2.400 asielstatushouders. Voor hen is het van belang dat ze zo snel mogelijk weer op eigen benen staan, economisch zelfstandig worden en een waardevol onderdeel van de stad vormen. Om die redenen is het essentieel dat nieuwe Amsterdammers zo snel mogelijk (de taal) gaan leren, ondernemen en werken.

Vanuit het bedrijfsleven en de overheid zijn er verschillende initiatieven om vluchtelingen aan werk te helpen. Veel bedrijven hebben de Gemeente Amsterdam hier in de afgelopen maanden over benaderd. Zij zijn bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe medewerkers en/of willen capaciteit, deskundigheid en financiële middelen inbrengen.

Convenant van Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met diverse partijen een convenant opgesteld, waarin alle initiatieven in een gezamenlijke nieuwe Amsterdamse aanpak zijn gebundeld om vluchtelingen sneller aan werk, ondernemerschap en onderwijs te helpen. Dit convenant is een vervolgstap op het in 2015 getekende convenant ‘The Next Step’, waaraan de volgende partijen deelnemen: Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Randstad Groep Nederland, THNK, Projob, ManpowerGroup, Stichting Vluchtelingen Werk Amstel tot Zaan, VNO-NCW (landelijk en regionaal).

Met het nieuwe convenant wordt tevens verdere invulling gegeven aan het actieplan ‘Ondernemerschap en werk: kansen voor en door vluchtelingen’, een actieplan dat eind 2015 door het college van burgemeester en wethouders werd vastgesteld.

Bovendien voegt het nieuwe convenant aan de lijst van deelnemende partners nieuwe namen toe, zoals: Albert Heijn, COA, Delitelabs, Van Ede & Partners, Hack Your Future, Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam, De Key, NOA, Pakhuis de Zwijger, Regina Coeli, Familiefonds Ribbink, Rochdale, Rotary Noord-Holland District 1580 en Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON).

Refugee Talent Hub

Een van de belangrijkste nieuwe partners is de ‘Refugee Talent Hub’ (hierna RTH), een initiatief dat begin dit jaar werd ontwikkeld door consultancybureau Accenture. Het RTH is een ecosysteem dat talent van vluchtelingen matcht aan bedrijven en organisaties die dit talent zoeken.

Om te beginnen stelt het platform zich ten doel vluchtelingen met asielstatus, voldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taal en een bijzonder cv, de mogelijkheid geven om ervaring op te doen bij Nederlandse organisaties. Dat moet op den duur vervolgens leiden tot een hogere arbeidsparticipatie. Daarnaast kan met de RTH ontbrekende kennis en werkervaring van vluchtelingen inzichtelijk worden gemaakt, zodat vluchtelingen passend onderwijs of werk geboden kan worden.

De RTH richt zich specifiek op: matching en het faciliteren van trainingen, (vrijwilligers)werk, mentoren, stages en werkervaringsplaatsen. Het nieuwe initiatief lijkt hard nodig in Nederland:  anno 2016 telt ons land circa 20.000 vluchtelingen doe op zoek zijn naar werk, waarvan het slechts 50% lukt om na vijf jaar een baan te hebben.

Aan de RTH hebben zich, naast Accenture als belangrijkste initiatiefnemer*, inmiddels enkele tientallen partners van binnen en buiten de regio Amsterdam aangesloten. Een overzicht van alle bij het convenant aangesloten partners (zowel partners vanuit ‘The Next Step’, nieuw aangesloten partners en partijen die zich aan de Refugee Talent Hub hebben verbonden):

Partners van de Refugee Talent Hub

Hoeveel arbeids- of stageplekken de twintig partners van RTH kunnen bieden aan de vluchtelingen zal per organisatie verschillen, maar voorlopig gaat het om maximaal enkele tientallen plekken per onderneming. Daarmee wordt gelijk duidelijk dat om verschil te kunnen maken, de RTH de komende periode opgeschaald dient te worden.

Tegenover het FD vertelt Nynke Jansen, bestuurslid van de Refugee Talent Hub en HR-directeur bij partner Arcadis: ‘We wilden eerst een snelle start maken met enkele grote bedrijven. Nu is het tijd voor opschaling en moet de stap naar het mkb gemaakt worden.”

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt in een reactie op de RTH: “Samenwerking met de Refugee Talent Hub in een gezamenlijke nieuwe Amsterdamse aanpak biedt de Gemeente Amsterdam de kans om het matchen van vluchtelingen en werk innovatief en eenvoudiger vorm te geven.”

* Het bestuur van de Refugee Talent Hub wordt voorgezeten door Manon van Beek, Country Manager Director van Accenture Nederland. Overige bestuursleden zijn: Arnoud Verdoorn, HR-directeur bij AkzoNobel, Nynke Jansen, HR-directeur bij Arcadis, Dorine Manson, General Director van VluchtelingenWerk Nederland en Mardjan Seighali, Directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.