Voormalig Bol.com CEO over zijn samenwerking met M3 Consultancy

29 juni 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Afgelopen najaar vertrok Huub Vermeulen bij Bol.com. Daarmee kwam voor de topman een einde aan maar liefst 20 jaar bij de retailer. In die twee decennia zag Vermeulen het bedrijf uitgroeien van een kleine startup naar ’s lands grootste e-commerce partij.

In de vier jaar dat hij leiding mocht geven aan het bedrijf hielp hij Bol.com bij het maken van de transitie van een traditionele webwinkel naar een platform voor bijna 50.000 verkooppartners.

“Vanaf de eerste dag dat ik Bol.com als organisatie leerde kennen, werd ik gegrepen door de enorme gedrevenheid, innovatieve geest en ambitieuze missie. Het was een onvergetelijk avontuur om bijna vanaf de start onderdeel te zijn van dit bedrijf”, begint Vermeulen, die in september 2021 besloot terug te treden als CEO. “Het besluit om Bol.com te verlaten was niet gemakkelijk.”

Huub Vermeulen, Voormalig CEO, Bol.com

Tussen 2017 en 2021 gaf Vermeulen leiding aan de circa 2.000 Bol.com’ers die het bedrijf destijds telde (ondertussen zijn dat er alweer 2.500).

Gedurende die tijd loodste hij het bedrijf door een periode van continue groei (in de coronajaren 2020 en 2021 groeide de omzet zelfs explosief) en leidde hij Bol.com door een van de grootste organisatorische transformaties in de bestaansgeschiedenis van de retailer.

Geleidelijk is Bol.com steeds meer een ‘open platform’ geworden voor retailers, en ondertussen zijn er bijna 50.000 verkooppartners actief op het Bol.com-platform. Bij het uitstippelen van de strategische koers waren Vermeulen en zijn leiderschapsteam zich terdege bewust van de enorme impact die dit zou hebben op de organisatie.

Complexe aangelegenheid

De transformatie behelsde onder meer een geheel nieuwe strategie en organisatieontwerp, nieuwe manieren van werken voor honderden medewerkers en flinke verschuivingen in de managementteams. “Het was een complexe aangelegenheid”, herinnert Vermeulen zich.

De top- en middenmanagementlagen wisselden ideeën en plannen uit en verkenden de mogelijke oplossingsrichtingen, maar het bleek lastig om deze te structureren en tot een helder plan te komen.

Voor Vermeulen werd al snel duidelijk dat Bol.com externe expertise nodig had bij het opzetten van een bedrijfsbrede veranderstrategie en de daarbij behorende concrete plannen voor alle afdelingen en subafdelingen. Hij ging op zoek naar een partij gespecialiseerd in organisatieverandering, met diepe sectorkennis en de juiste ervaring om een dergelijk complex en grootschalig project in goede banen te leiden.

Het overzicht bewaren en consequent zijn

De keuze viel uiteindelijk op M3 Consultancy. Op het eerste gezicht een verrassende keuze, want vaak zijn het de grote strategische bureaus of de Big Four die voor dergelijke klussen worden ingeschakeld.

Vermeulen en zijn team stelden echter vast dat de consultants van M3 Consultancy de juiste kennis en ervaring hadden. Ook paste hun houding en manier van werken goed bij de cultuur binnen de online retailer.

“Bij zo’n grote transitie kun je niet van de ene op de andere dag risico’s nemen of veranderingen doorvoeren, want je mag niemand over het hoofd zien”, legt hij uit. “Het is belangrijk dat je het overzicht bewaart en consequent bent. De consultants met wie je werkt dienen grondig, accuraat, gestructureerd en eerlijk te zijn. De experts van M3 Consultancy zijn dat allemaal.”

“Om te beginnen luisterden ze zorgvuldig naar onze ideeën, waarbij ze elk idee wogen om er zeker van te zijn dat onze concepten niet conflicteerden. Ze legden duidelijk uit welke ideeën levensvatbaar waren en hoe de mogelijke uitkomsten eruitzagen. Hun advies hielp ons weloverwogen keuzes te maken, waarbij we het einddoel voor ogen hielden.”

Vermeulen waardeerde met name de objectiviteit en eerlijkheid van de consultants: “Bij het uitbesteden van consultancyopdrachten wil je werken met experts die je de waarheid vertellen – zeker als CEO. Consultants moeten inzichten verwerven en deze met je delen, zelfs als ze niet in lijn liggen met je verwachtingen. M3 Consultancy luisterde naar onze meningen, maar richtte zich uiteindelijk op de feiten. En op basis van feitelijke informatie lieten ze ons de opties zien en deden onderbouwde aanbevelingen.”

Een hele prestatie

Vanuit die objectieve basis keurde het senior leiderschapsteam van Bol.com een organisatiemodel goed waarop de gehele transitie vervolgens werd gebaseerd. In 2020 werd de transformatie formeel afgesloten.

“We hebben weloverwogen keuzes kunnen maken, waardoor we een solide organisatiemodel hebben neergezet”, blikt Vermeulen tevreden terug. “Het was een hele prestatie, aangezien we te maken hadden met complexe vraagstukken. Met de hulp van M3 Consultancy hebben we de transitie tot een goed einde gebracht.”

Al met al kan hij vaststellen dat het hele proces heel soepel is verlopen: “De consultants hebben mij gaandeweg perfect op de hoogte gehouden. Ik wist precies wat er aan de hand was, maar werd nooit overspoeld met informatie. En ik kon erop vertrouwen dat er vooruitgang werd geboekt.”

Mocht Vermeulen nog eens voor een dergelijke klus komen te staan, dan weet hij in ieder geval waar hij kan aankloppen. “Als je inzicht wilt krijgen in je huidige organisatie en een helder nieuw organisatiemodel wilt creëren, is M3 Consultancy de go-to partij.”