I&O Research betrokken bij onderzoek naar gezondheid jeugd

01 november 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

I&O Research is de komende tijd betrokken bij een grootschalige studie naar de gezondheidsimpact van de coronacrisis op de Nederlandse jeugd.

Iedere vier jaar wordt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het gezondheidsniveau van jongeren. Volgens de planning zou in 2023 de eerstvolgende versie hiervan plaatsvinden. Maar vanwege de Covid-19 pandemie is dit jaar een extra editie ingelast.

Het RIVM en de GGD GHOR willen hiermee vaststellen welke impact de coronacrisis heeft gehad op het welzijnsniveau van de jeugd. Want daar is tot op heden nog maar weinig over bekend volgens de twee instellingen – die aangeven dat ze verantwoordelijk zijn voor het eerste landelijke gezondheidsonderzoek onder jongeren tijdens de pandemie. 

I&O Research betrokken bij onderzoek naar gezondheid jeugd

Naast het RIVM en de GGD GHOR Nederland, is ook onderzoeks- en adviesbureau I&O Research betrokken bij de grootschalige impactstudie. De experts van deze laatstgenoemde organisatie zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het verzamelen van de data, aldus een persvoorlichter van het RIVM. 

I&O verzamelt gegevens door middel van online vragenlijsten. Deze worden afgenomen onder leerlingen uit de tweede of vierde klas van het voortgezet onderwijs. “Naar verwachting zullen meer dan 250.000 scholieren uit heel Nederland de vragenlijsten gaan invullen”, zegt Anne van Bebber, werkzaam als onderzoeker bij I&O Research. 

Vervolgens gaan het RIVM en GGD GHOR aan de slag met de berg aan data. De taken zijn daarbij als volgt. Het RIVM is verantwoordelijk voor de analyse van de landelijke data. Terwijl alle gemeentelijke gezondheidsdiensten – die vallen onder GGD GHOR Nederland – de data uit hun regio’s zullen analyseren.

De resultaten hiervan zullen worden verwerkt in een onderzoek naar de gezondheidsimpact van de coronacrisis op de gehele Nederlandse samenleving. Bij deze studie zijn naast het RIVM en GGD GHOR Nederland ook onderzoeksinstituut Nivel en psychotraumacentrum ARQ Nationaal betrokken. 

Covid-19 impact-specialisten

Sinds maart 2020 hebben de experts van I&O Research verschillende studies uitgevoerd naar de impact van de coronacrisis op onze landgenoten. Zo voerden ze deze zomer bijvoorbeeld een onderzoek uit naar het vertrouwen van Nederlanders in de economie tijdens de Covid-19 pandemie. 

Eind 2020 voerde de onderzoekers van I&O ook een studie uit, ditmaal naar de vaccinatiebereidheid onder de Nederlandse bevolking. De aanleiding daarvan: rond die periode brachten meerdere farmaceuten voor het eerst zeer bemoedigende resultaten naar buiten over de effectiviteit en veiligheid van hun coronavaccins.