Gevaccineerden optimistischer over de Nederlandse economie

09 augustus 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlanders die zich hebben laten vaccineren tegen het coronavirus zijn momenteel optimistischer over onze economie dan hun niet-gevaccineerde landgenoten. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van I&O Research.

Het onderzoeksbureau ondervroeg meer dan 2.100 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Een deel daarvan heeft zich laten vaccineren. Van deze groep verwacht twee derde (66%) dat de Nederlandse economie spoedig zal aantrekken. 

Een deel van de ondervraagden heeft zich echter niet laten vaccineren tegen Covid-19. Deze respondenten hebben aanzienlijk minder vertrouwen in de economische toekomst: slechts 30% van hen verwacht dat de Nederlandse economie zich de komende twaalf maanden zal verbeteren. 

Hoe verwacht u dat de Nederlandse economie zich de komende 12 maanden zal ontwikkelen

De onderzoekers vroegen de respondenten ook de huidige economische toestand van ons land te beoordelen. Meer dan de helft (55%) beschouwt de Nederlandse economie momenteel als goed tot zeer goed. “Dit is het hoogste percentage sinds het begin van de coronacrisis”, aldus I&O Research.

Ongeveer jaar geleden – in juli 2020 – beoordeelde nog slechts een schamele 18% van de ondervraagden onze economie als goed tot zeer. Meer recent – in januari 2021 – zag het er met 23% niet veel beter uit. 

Hoe zou u de Nederlandse economie van dit moment beoordelen

De afgelopen anderhalf jaar gingen de onderzoekers acht maal in gesprek met Nederlanders over de pandemie, hun inkomen en de economie in het algemeen. “Het verloop van de crisis is duidelijk zichtbaar in deze periodieke metingen”, concludeert I&O Research. 

Na maanden in lockdown te hebben gezeten, werden in juni de eerste coronamaatregelen opgeheven. Pas in december 2020 werd opnieuw een harde lockdown ingevoerd. Het vertrouwen van Nederlanders in de economie heeft een vergelijkbaar patroon: een groeiend vertrouwen vanaf juli 2020 tot en met november 2020 en een daling daarvan hierna.

Beoordeling economie naar stemgedrag

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de relatie tussen stemgedrag en vertrouwen in de economie. VVD-stemmers (78%) zijn op dit vlak duidelijk het meest optimistisch, gevolgd door de respondenten die op het CDA (72%) en D66 (71%) hebben gestemd (tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen). 

PVV-stemmers beoordelen de Nederlandse economie verreweg het laagst. Slechts 41% van hen is hierover (zeer) positief. Gelet op de conclusie dat gevaccineerde Nederlanders positiever zijn over de economie dat niet-gevaccineerde Nederlanders, is het opvallend dat ongeveer hetzelfde percentage PVV-stemmers (43%) in een eerder onderzoek van I&O Research zei bereid te zijn zich te laten vaccineren.