I&O Research trekt Bram Wolf aan als senior onderzoeker

27 januari 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

I&O Research heeft Bram Wolf aan boord gehaald. In de rol van senior onderzoeker versterkt hij het onderzoeksbureau op thema’s als mobiliteit en duurzaamheid.

Wolf heeft een bewezen staat van dienst in het onderzoeksdomein. In zijn vroege loopbaan werkte hij enkele jaren als research consultant bij Kantar en Research International (de vroegere marktonderzoekstak van Unilever), met een focus op het consumentengoederen (FMCG)-segment.

Vervolgens was hij zo’n twee jaar werkzaam voor marktonderzoeksbureau IRI, waar hij accountmanager was voor diverse retailers. De afgelopen acht jaar was hij actief voor Innovam, een opleider voor de mobiliteitsbranche. In zijn laatste rol als senior consultant begeleidde hij onderzoeken in de automotive- en de metalektro-sector.

I&O Research trekt Bram Wolf aan als senior onderzoeker

Nu kiest Wolf voor een nieuwe uitdaging bij I&O Research, een full service advies- en onderzoeksbureau dat zich in het bijzonder toelegt op (semi-)overheidsinstellingen. Ook voert het bureau geregeld dataverzamelprojecten uit voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), universiteiten en grote gemeenten.

De roep om duidelijk beleid

De aanstelling van Wolf bij I&O Research komt op een uitgelezen moment, nu Nederland na een slepend formatieproces eindelijk een nieuwe kabinet heeft. Met nieuwe ministersposten voor klimaat & energie en natuur & stikstof kan ons kabinet nu aan de slag met prominente onderwerpen uit het akkoord, zoals duurzaamheid en mobiliteit.

“Zowel voor duurzaamheid als mobiliteit – domeinen die sterk met elkaar correleren – geldt dat er veel op de maatschappij afkomt”, geeft Wolf aan. “Deadlines voortkomend uit verschillende klimaatakkoorden komen steeds dichterbij. De roep van burgers en belangenorganisaties om duidelijk beleid wordt steeds luider.”

Op deze thema’s zal vanuit de overheid de komende periode een grote informatiebehoefte bestaan, aldus I&O Research, dat vanuit zijn expertise al jaren onderzoek doet binnen deze gebieden. Met de komst van Wolf, die zich op deze thema’s zal gaan toeleggen, zegt het 70-koppige bureau goed uitgerust te zijn voor de stijgende informatiebehoefte en de impactvolle ontwikkelingen in de markt. Te denken valt aan ontwikkelingen als elektrificatie van persoonlijke vervoersmiddelen, MaaS (Mobility as a Service) of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Wolf denkt dat de maatschappelijke discussie die I&O Research faciliteert kan bijdragen aan de benodigde vooruitgang: “We weten dat verandering makkelijker in gang te zetten is als voor- en tegenstanders gehoord worden. Door goed te inventariseren wat er leeft, kun je een betere dialoog aangaan en wellicht het draagvlak voor je besluiten vergroten. In mijn functie bij I&O Research kan ik hopelijk een waardevolle bijdrage leveren aan dit proces.”