Nederlandse gemeenten ontvingen €2,9 miljard aan subsidies

01 juli 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

In de periode van 2017 tot 2022 hebben Nederlandse gemeenten gezamenlijk €2,9 miljard aan subsidies ontvangen. Dit blijkt uit een gezamenlijke analyse van subsidiebureau Ignite Group en onderzoeksbureau Ipsos I&O, gebaseerd op openbare subsidiebronnen.

De meeste subsidies (79%) zijn afkomstig van provincies, goed voor een bedrag van €2,2 miljard. De Europese Unie droeg €474 miljoen bij (16%), terwijl de Nederlandse Rijksoverheid €145 miljoen (5%) aan subsidies verstrekte.

De subsidies zijn specifiek aangevraagd door de gemeenten zelf, niet door bedrijven of instellingen binnen de gemeenten. Ze vertegenwoordigen, exclusief bijdragen uit het Gemeentefonds en specifieke uitkeringen (SPUK’s), een gemiddelde jaarlijkse toewijzing van €483 miljoen.

Herkomst subsidies aan gemeenten

Bron: Ignite Group en Ipsos I&O

Helmond, Heiloo en Zevenaar voeren de lijst aan van gemeenten die de meeste subsidie per inwoner ontvingen. Helmond ontving €70 miljoen aan subsidies, wat neerkomt op gemiddeld €745 per inwoner. Een aanzienlijk deel van dit bedrag, €55,75 miljoen, werd gebruikt voor het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant.

Heiloo en Zevenaar ontvingen respectievelijk €701 en €679 per inwoner, voornamelijk voor infrastructurele projecten. Grote projecten kunnen het uitgekeerde bedrag voor een gemeente in één keer fors laten uitschieten. Zo ging er bijvoorbeeld alleen al in 2017 €12,7 miljoen naar de gemeente Heiloo voor het realiseren van een nieuwe A9-aansluiting.

Top 10 gemeenten naar ontvangen subsidie per inwoner

Bron: Ignite Group en Ipsos I&O

Jan Baake, senior consultant bij Ignite Group, zegt daarover: “Je ziet duidelijke verschillen tussen gemeenten in de subsidiebedragen die ze per inwoner ontvangen. Niettemin zeggen deze cijfers niet alles. Sommige gemeenten treden bijvoorbeeld als penvoerder op namens andere gemeenten, waardoor het lijkt alsof de volledige subsidie bij één gemeente terechtkomt, wat niet zo is. Het is daarom belangrijk om de cijfers in de juiste context te plaatsen.”

De jaarlijkse subsidies aan gemeenten fluctueerden aanzienlijk gedurende de periode 2017-2022. Hoewel er een nominale stijging van 7% was, bleek er na correctie voor inflatie en bevolkingsgroei sprake van een reële daling van 13%.

Indexcijfers subsidies aan gemeenten

Bron: Ignite Group en Ipsos I&O

Laurens Klein Kranenburg van Ipsos I&O laat weten: “Met subsidies zijn grote bedragen gemoeid om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Door inzicht te geven in de subsidies aan gemeenten door de tijd heen proberen we de transparantie rond de subsidiestromen te vergroten.”