SeederDeBoer helpt Amstelveen bij aanpakken huisartsentekort

28 oktober 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Amstelveen, de Huisartsen Coöperatie Amstelland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hebben de handen ineengeslagen om het huisartsentekort in de gemeente te bestrijden. De driehoek heeft met hulp van adviesbureau SeederDeBoer een routekaart ontwikkeld waarop inzichtelijk is gemaakt wat op de korte en lange termijn nodig is om goede en gezonde huisartsenzorg voor Amstelveen te waarborgen. 

Momenteel komt Amstelveen vijf huisartsen tekort om alle inwoners in hun eigen wijk naar de dokter te kunnen laten gaan. Verschillende praktijken nemen al geen nieuwe patiënten meer aan. Hoog tijd om actie te ondernemen, besloot de buurgemeente van Amsterdam.

“Iedereen zou een huisarts in de buurt moeten hebben”, stelt wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen. “Dat er in een aantal wijken in Amstelveen nu al een tekort is aan huisartsen vind ik onacceptabel. Zeker als je bedenkt dat er plannen zijn voor het uitbreiden van woonwijken. Ik ben blij dat we hier samen aan gaan werken.”

SeederDeBoer ontwikkelt routekaart voor Amstelveense huisartsenzorg

De samenwerking komt ook volgens Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA) geen moment te vroeg. Voorzitter Ewout Weve verwacht dat de zorgvraag de komende jaren alleen maar verder zal toenemen en bovendien complexer worden.

“In sommige delen van de gemeente wonen relatief veel ouderen, die vaker te maken krijgen met chronische aandoeningen. Dit legt een grote druk op de huisartsen, die tot nu toe de gaten hebben dichtgelopen. Ook hebben ze er vaak extra werk bijgekregen, door verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis. Het is belangrijk dat we deze situatie op korte termijn veranderen”, aldus Weve.

Brede samenwerking

Samen met SeederdeBoer is de huidige en toekomstige zorgvraag in kaart gebracht. Daarnaast is geïnventariseerd wat nodig is om goede huisartsenzorg voor Amstelveen te waarborgen. Zo is een routekaart samengesteld. Omdat haast is geboden, voorziet de routekaart allereerst in kortetermijnoplossingen. Weve: “Hierin zijn concrete doelen uitgezet in de tijd, met bijbehorende acties en eigenaren.”

De plannen besteden ook aandacht aan een gezonde werkomgeving voor de huisarts zelf. “In het onderzoek is daarom gekeken hoe huisartsen ondersteund kunnen worden in alle facetten van de praktijkvoering”, zegt HCA-directeur Jacomien de Jong. “Dit kan bijvoorbeeld door naar organisatievormen binnen de dagpraktijk te kijken en uit te zoeken hoe startende praktijken het best geholpen kunnen worden.”

Brede samenwerking moet leiden tot een verlichting van de werkdruk. “Als zorgverzekeraar geloven wij dat samenwerking, binnen de eerste lijn en met het sociaal domein, zorgt voor efficiëntere werkprocessen”, zegt Susanne Rutten van Zorg en Zekerheid. “Zorgprofessionals worden minder belast en het kwaliteitsniveau van de zorg wordt nog verder verbeterd. Inwoners vinden op één plek alle zorg in de buurt die zij nodig hebben.”

Ook in de totstandkoming en uitvoering van de routekaart staat samenwerking centraal, geeft wethouder Van Ballegooijen aan: “Bij sommige zaken kunnen we als gemeente ondersteunen, zoals bijvoorbeeld ruimte reserveren voor huisvesting in nieuwbouwplannen, terwijl andere oplossingen juist de zorgverzekeraar of de huisartsen raakt. Met deze routekaart zorgen we er samen voor dat iedereen in de toekomst weer een huisarts in de buurt heeft.”

Voorbeeld voor andere regio’s

SeederDeBoer denkt dat de routekaart niet alleen Amstelveen verder zal helpen, maar indirect ook de rest van Nederland. De ontwikkelingen die in Amstelveen hebben geleid tot het tekort zijn immers zichtbaar door heel het land heen. Andere gemeenten kunnen dan ook leren van de nu gepresenteerde aanpak.

“Mooi om te zien hoe de huisartsen samen met de HCA, gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid vanuit een collectief perspectief het open gesprek aangegaan zijn en gezocht hebben naar passende oplossingen”, zegt SeederDeBoer-partner Jeroen Buma. “Deze samenwerking is essentieel voor het succesvol volbrengen van de routekaart. Mooi is verder dat de oplossingsrichtingen worden verbreed naar de gehele Amstelland-regio. Een voorbeeld voor andere regio’s die kampen met vergelijkbare problematiek.”