Ziekenhuisoverstijgend capaciteitsmanagement nodig voor zorg

25 mei 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Na de extreem heftige maanden in onze ziekenhuizen beginnen de intensive cares weer in nog altijd druk, maar ietwat rustiger vaarwater terecht te komen. De reguliere zorg moet zo snel mogelijk weer worden opgestart. Maar er is een fundamentele verandering: de 1,5 metersamenleving is een voorwaarde geworden.

De opstart van de reguliere zorg, en dan met name het wegwerken van de achterstand, stelt de gezondheidszorg voor een enorme, ongekende uitdaging. Hoe ga je om met de uitgestelde behandelingen van patiënten? Hoe bepaal je welke behandelingen prioriteit hebben? Hoe weet je welke artsen, verpleegkundigen en behandelaren waar en wanneer beschikbaar zijn?

Dit is een complex vraagstuk. Het is een persoonlijk, ethisch, technisch en planning technisch vraagstuk, waarbij rekening gehouden moet worden met de nieuwe wet- en regelgeving. “Capaciteitsmanagement is meer dan ooit noodzakelijk”, zegt Edwin van Putten, senior consultant bij advieskantoor Bostec.

Capaciteitsmanagement in de zorg

De komende maanden blijft er veel gevraagd worden van ziekenhuizen, waarbij inzicht in de beschikbare technische capaciteit cruciaal is. Denk aan de beschikbare poliplaatsen, IC-plaatsen, OK-plekken, bedden op de verpleegafdelingen, de beschikbaarheid van apparatuur en hulpmiddelen om de behandelingen goed op te starten.Ziekenhuisoverstijgend capaciteitsmanagement nodig voor zorgDe technische capaciteit moet aansluiten op de menselijke capaciteit. Wie is bezig met Covid-19 patiënten, wanneer precies en voor hoe lang? Wie kan ingezet worden voor reguliere zorg? En kan het huidige team de stroom patiënten op de huidige locatie goed behandelen? De combinatie van deze vraagstukken maakt de post Covid-19 zorg binnen een ziekenhuis erg complex.

Voorkeur van de patiënt kan niet leidend zijn

“De vraag is of de zorg verbeterd en versneld kan worden door breder te kijken”, zegt Van Putten. “Is het wel noodzakelijk dat de stroom behandelingen in het aangevraagde ziekenhuis moet plaatsvinden? Of kunnen patiënten ook elders in de regio behandeld worden? Het afstemmen van ‘vraag en aanbod’ zal leiden tot versnellingen.”

“Dit geldt ook voor de acute vraagstellingen”, legt hij uit. “Uitgestelde behandelingen zullen leiden tot een hogere mate van urgentie. De vraag neemt toe en de planning en het logistieke vraagstuk worden complexer.”

Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen en behandelcentra wordt hiermee nog belangrijker: “Zo snel mogelijk goede zorg bieden, op die plaats waar capaciteit beschikbaar is. Dat is de uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan triage en de keuze tussen een digitaal consult of een fysiek consult op de poli. De behandelurgentie zo snel mogelijk helder krijgen en de plaats van behandeling daarop afstemmen. En het ziekenhuis van voorkeur zoveel mogelijk meenemen, maar niet leidend laten zijn. Dat zal de (werk)druk op de bestaande capaciteit doen afnemen.”

Keten- en logistieke procesoptimalisatie

Het naadloos laten aansluiten van processen door de keten heen is bekend terrein voor Bostec. Van Putten: “Bostec houdt zich al 25 jaar bezig met complexe logistieke vraagstukken en heeft kennis en ervaring van technische planningsvraagstukken. We combineren onze kennis en ervaring uit de luchtvaart, industrie en zorg. In de zorg hebben we veel ervaring met capaciteitsmanagement.”

Het bureau helpt organisaties in- en overzicht te creëren, onder meer via verschillende innovatieve tools als dashboards, portals en apps, die oplossingen bieden om bestaande en nieuwe knelpunten het hoofd te bieden.

“Als deze tools gevoed worden door integrale capaciteitsplanning zorgen we er samen voor dat er een optimale afstemming tussen vraag en aanbod ontstaat, met als hoofddoel de duurzame start van de reguliere zorg. Onze handen jeuken”, besluit Van Putten.