AEF helpt NZa bij herstart van urgente non-corona zorg

20 april 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

AEF ondersteunt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij het coördineren van het opstarten van de zorg voor mensen zonder corona. Door de enorme overvloed aan coronapatiënten ligt de reguliere zorg al wekenlang grotendeels stil. Ook voor veel andere patiënten is het echter cruciaal dat zij tijdig worden behandeld – denk aan mensen met kanker, hart- of neurologische problemen. Daarom is het van groot belang dat ook niet-corona-gerelateerde zorg snel weer op gang komt.

Terwijl het heel begrijpelijk is dat alle aandacht de laatste tijd uitgaat naar de bestrijding van de corona-uitbraak, brengt deze exclusieve focus vele andere problemen met zich mee. Enkele weken geleden waarschuwde Gupta Strategists daarom al dat het grotendeels stilvallen van alle reguliere zorg potentieel “meer levens gaat raken dan het nieuwe coronavirus”. De zorgadviseur baseerde zijn waarschuwing op een rondgang langs ruim 50 zorgprofessionals tussen 17 en 20 maart. Destijds lag al zo’n 40% van alle zorg stil, wat neerkwam op 3,5 miljoen afgezegde patiëntcontacten per week. Sindsdien is de reguliere zorgverlening alleen nog maar verder teruggeschroefd.

Voor veel ‘reguliere’ zorgbehoevenden is er echter ook geen tijd te verliezen: uitgestelde behandelingen kunnen tot (veel) extra gezondheidsschade leiden en zelfs overlevingskansen verkleinen. Ook lopen de wachtlijsten door het stilliggen van de zorg snel op. Om deze problemen zoveel mogelijk te beperken, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Nederlandse NZa gevraagd om de planbare urgente zorg voor mensen zonder corona landelijk te coördineren.

“Van medewerkers in de zorg vragen we op dit moment heel veel. Ze leveren een enorme inspanning om coronapatiënten de zorg te geven die ze nodig hebben. Daarnaast is het óók nodig de zorg goed toegankelijk te houden voor mensen die niet langer of te lang kunnen wachten op zorg”, aldus NZa-bestuursvoorzitter Marian Kaljouw.

AEF helpt NZa bij herstart van urgente non-corona zorg

Volgens de NZa is alle zorg die ziekenhuizen kunnen uitstellen momenteel afgezegd. Daarmee is het aantal verwijzingen van huisartsen en andere zorgpartijen gedaald met 75%. Dat komt neer op zo’n 450.000 verwijzingen per maand, die normaal gesproken later moeten worden ingehaald. Om dit in goede banen te leiden is meer (landelijke) afstemming nodig dan normaal het geval zou zijn.

“Dit is geen gemakkelijke opgave, in een tijd waarin de zorg zeer onder druk staat”, aldus Kaljouw. “We kunnen dat niet alleen, sterker nog; we kunnen alle hulp gebruiken die er is. We zien verschillende initiatieven in het land, onder meer door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, individuele zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. We zullen ons daarom vol inzetten om deze initiatieven te faciliteren, stimuleren en te verbinden.”

Omdat de zorgbehoevenden heel uiteenlopende gezondheidsproblemen hebben, is het volgens de NZa in de eerste plaats noodzakelijk om meer overzicht te krijgen: “Het gaat om verschillende (medische) specialismen en daarnaast gaat het om zorg met verschillende gradaties van urgentie. Overzicht is nodig om te kunnen besluiten welke zorg het eerst moet plaatsvinden en op welke plek dat moet gebeuren.”

Aad Van ’t Hof en Isis Hommema

Vanuit Andersson Elffers Felix (AEF) ondersteunen Aad van 't Hof en Isis Hommema de NZa in de landelijke coördinatie van de opstart van de urgente zorg voor patiënten zonder corona.

Aad Van ’t Hof werkt sinds 2016 voor AEF, waar hij zich sindsdien richt op de zorg. Hij werkte eerder als organisatieadviseur bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar hij zich bezighield met capaciteitsmanagementvraagstukken en een reorganisatie van de ondersteunende diensten. Hij voltooide aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam een master Health Economics én een master Recht van de Gezondheidzorg.

Isis Hommema werkt sinds 2015 voor AEF en is thuis in verschillende sectoren, waaronder veiligheid, mobiliteit en natuurlijk zorg. Ze houdt ze zich in haar opdrachten onder meer bezig met procesoptimalisatie, doorlichtingen, businesscases en impactanalyses. Voor haar komst naar AEF werkte Hommema als businessanalist bij een verzekeraar. Ze heeft een achtergrond in bedrijfskunde en sociale psychologie.