IG&H-partner Bas Leerink leidt corona-coördinatiecentrum

07 april 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bas Leerink heeft momenteel een van de meest impactvolle banen van Nederland. De IG&H-partner staat aan het hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat is opgericht om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de coronacrisis zo effectief mogelijk spreiden over heel Nederland. Ook IG&H-director Bart ter Horst is betrokken bij de dagelijkse leiding van het tijdelijke centrum.

De coronapandemie legt een enorme druk op ziekenhuizen. Deze last was de afgelopen weken niet gelijk verdeeld. In Brabant werden ziekenhuizen overspoeld, terwijl er in vele andere regio’s nog capaciteit over was. Desondanks weigerden ziekenhuizen buiten Brabant de overplaatsing van meerdere patiënten uit Brabantse ziekenhuizen, zo meldde de Volkskrant op 21 maart. “In de rest van het land realiseert men zich de urgentie van deze crisis onvoldoende”, stelde medisch coördinator Caroline Heijckmann van Ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Het ziekenhuis deed daarom een dringende oproep aan de collega’s elders in Nederland om meer samen te werken. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) bevestigde in de Volkskrant dat weigeringen voorkwamen. “Dat waren misverstanden”, gaf hij aan. “Mensen gingen nog uit van de oude manier van denken. Wat het moeilijk maakte, is dat vooral Brabant in de vuurlinie staat, terwijl andere ziekenhuizen dat gevoel nog niet hadden.”

Om een einde te maken aan dergelijke taferelen, werd in opdracht van het ministerie van VWS op 21 maart in allerijl het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding opgericht. Het LCPS moet de continuïteit van zorg in Nederland zo goed mogelijk te borgen. Niet alleen voor COVID-19 patiënten, maar alle patiënten. Hiertoe zet het tijdelijke centrum zich in voor een landelijk dekkend systeem, waarmee patiënten worden verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland.

Bas Leerink en Bart ter Horst - LCPS

De opdracht voor de oprichting lag bij het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Adviesbureau IG&H werd door VWS en het LNAZ gevraagd om te helpen bij het opzetten en aansturen van het LCPS. Bas Leerink, partner bij de gezondheidszorgtak van IG&H, geeft leiding aan het LCPS.

Leerink is een zeer ervaren consultant en zorgbestuurders. Hij werkte zeven jaar als adviseur voor McKinsey & Company en ruim achtenhalf jaar bij Menzis, eerst als directeur zorgmanagement en daarna als lid van de raad van bestuur. Voordat hij zich in het najaar van 2018 aansloot bij IG&H, was hij vijf jaar lang bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente. Hij oogstte veel lof voor de wijze waarop hij het aanvankelijk noodlijdend ziekenhuis naar rustiger vaarwater loodste.

In zijn rol van healthpartner bij IG&H pleitte Leerink al nadrukkelijk voor meer samenwerking binnen de zorg. Dat deze samenwerking op korte termijn zo urgent zou worden dat er noodzaak zou zijn voor de oprichting van een landelijk coördinatiecentrum kon vermoedelijk hij zelfs echter niet bevroeden.

Naast Leerink is vanuit IG&H ook director Bart ter Horst betrokken bij de opzet en dagelijkse leiding van het LCPS. Ook Ter Horst beschikt over uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg. Hij richt zich al 20 jaar op het verbeteren van de zorg. Eerst deed hij dat zes jaar als consultant bij House of Performance. Daarna werkte hij ruim zes jaar bij UMC Utrecht, in zijn laatste rol als hoofd van een strategisch adviesteam dat beleidsondersteuning bood aan het bestuur van het ziekenhuis. Sinds 2016 zet hij zich in voor de gezondheidszorgtak van IG&H.

Onder leiding van Leerink en Ter Horst slaagde het LCPS erin in vijf dagen volledig operationeel te worden. In het centrum, dat zetelt in het Erasmus MC in Rotterdam, komen experts op het gebied van acute zorg, logistiek, ICT, statistiek en crisismanagement bij elkaar. Zij werken nauw samen met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), ziekenhuizen en alle andere zorgpartners. Daarnaast biedt Defensie advies en ondersteuning bij de opzet, structuur en operatie.