Voormalig topman van MST verbindt zich aan IG&H Consulting

20 november 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

IG&H Consulting & Interim heeft een nieuwe associate partner. Per 1 januari treedt Bas Leerink toe tot het adviesbureau uit Utrecht. De afgelopen vijf jaar was Leerink CEO van Medisch Spectrum Twente. Zijn uitgebreide kennis van de medische sector neemt hij nu mee naar IG&H, waar hij de gezondheidszorgpraktijk zal versterken.

Met zijn vertrek bij Medisch Spectrum Twente (MST) sluit Bas Leerink een woelige periode af. Als gevolg van het door zijn voorganger ingezette nieuwbouwproject belandde het ziekenhuis kort na zijn aantreden in de financiële problemen. Daarnaast stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg het MST voor een half jaar onder verscherpt toezicht vanwege de achterblijvende invoering van het Veiligheidsmanagementsysteem. Tot slot kampte het ziekenhuis ook nog met de nasleep van de geruchtmakende zaak Jansen Steur, een neuroloog die vanuit het MSC op basis van onjuiste diagnoses onnodig zware medicijnen voorschreef en patiënten onterecht een hersenoperatie liet ondergaan. Al met al genoeg werk aan de winkel voor Leerink dus.

Hij voerde een grondige reorganisatie uit, waarbij zo’n 300 banen verdwenen, oftewel 12% van het personeelsbestand. Daarnaast werd de invoering van het Veiligheidsmanagementsysteem op orde gebracht, waardoor het verscherpt toezicht na de eerste periode van zes maanden weer werd opgeheven. In reactie op de zaak Steur koos Leerink nadrukkelijk voor meer transparantie. De initiële afhandeling van de affaire had veel weg van een doofpotaffaire, waardoor het imago van het MST een flinke deuk had opgelopen. Illustratief voor Leerinks nieuwe koers op dit gebied was een veelgeprezen persconferentie waarin hij vrijwillig naar buiten bracht dat er tussen 2000 en 2012 fouten waren gemaakt bij de behandeling van vulvakanker.

Nu hij op het punt staat te vertrekken, verkeert het MSC weer in rustiger vaarwater. De verhuizing is achter de rug en het imago van het ziekenhuis is verbeterd. En nadat het verlies in 2016 opliep tot €17 miljoen, zullen er dit jaar naar verwachting voor het eerst weer zwarte cijfers worden geschreven, met een geschatte winst van €4 miljoen. “Voor mij is dit het juiste moment om iemand anders de leiding te geven”, vertelt Leerink in Tubantia. “Het zijn echt tropenjaren geweest. Het moeten schrappen van 300 banen was echt zwaar. Maar het was wel nodig.”

Voormalig topman MST verbindt zich aan IG&H Consulting

De waardevolle ervaring die hij heeft overgehouden aan zijn tijd bij het MST gaat hij nu inzetten voor IG&H Consulting & Interim, samen met de kennis die hij opdeed bij zijn andere functies binnen de zorg. Zo werkte hij ruim achtenhalf jaar bij Menzis, eerst als directeur zorgmanagement en daarna als lid van de raad van bestuur. Daarnaast is hij momenteel voorzitter van de raad van toezicht van Zorg in Ontwikkeling en raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Door zich aan te sluiten bij IG&H keert hij terug in de adviesbranche, die hij in 2004 verliet na zeven jaar onderdeel te zijn geweest van McKinsey, en een half jaar van AEF.

Vanuit IG&H wil Leerink zijn ruime zorgexpertise inzetten bij zorginstellingen en verzekeraars, om zo het eindresultaat voor patiënten te verbeteren. “Er is veel te doen in de zorg. De samenleving verwacht betere dienstverlening, voortdurende introductie van nieuwe medische technieken en geneesmiddelen, meer ‘samen beslissen’, en meer mogelijkheden voor zorg thuis, tegen gelijkblijvende kosten”, aldus Leerink. De gezondheidszorgpraktijk van IG&H helpt partijen uit de sector rond uiteenlopende thema’s, zoals het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg en het vertalen van een visie naar een strategie en realisatie. Tot de opdrachtgevers van het bureau behoren vele ziekenhuizen – waaronder het AMC, VUmc, UMC Utrecht en Erasmus MC – en verschillende zorgverzekeraars, zoals CZ, OHRA, Menzis en ONVZ. 

Recent was IG&H bijvoorbeeld nauw betrokken bij de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, het grootste gespecialiseerde kinderziekenhuis van Europa. Daarnaast hielp het bureau UMC Utrecht bij het verenigen van diverse specialismen rondom de patiënt, het optimaliseren van de zorgadministratie en het ontwikkelen van een instrument en beleid om kosten en inkomsten aan prestaties te koppelen. 

Ook houdt de zorgpraktijk zich veel bezig met Value Based Healthcare, waarin wordt gestuurd op het leveren van waarde in plaats van het leveren van activiteiten. Dit is ook een van de expertisegebieden van Leerink. Vanuit het MST heeft hij in samenwerking met de zes andere ziekenhuizen binnen ‘Santeon’ – lees: een ziekenhuisgroep die gezamenlijk de medische zorg wil verbeteren door continue vernieuwing – het thema Value Based Healthcare op de agenda gezet.

Het idee van waarde leveren aan patiënten past ook goed binnen Leerinks keuze voor IG&H. “Voor mij is de voortdurende focus die IG&H legt op de eindgebruiker van de zorg of zorgverzekeringen een belangrijke reden om deze overstap te maken”, aldus de aanstaande associate partner. “Naast natuurlijk het team van mensen met wie ik daar kan gaan werken”, besluit hij.