Bostec

Bostec Management & Consultancy heeft de ambitie om het doorlopen van uw processen door klant, reiziger, patiënt of medewerker zo efficiënt en aangenaam mogelijk te maken. Bij iedere opdracht is het optimaliseren, innoveren en integreren van de bedrijfsprocessen het vertrekpunt voor onze adviezen en projecten.

Procesoptimalisatie, -innovatie en -integratie heeft direct invloed op techniek & organisatie. Maar visa versa hebben technische of organisatieveranderingen vaak een gevolg voor het bedrijfsproces. Om succesvol proceswijzigingen te kunnen doorvoeren dienen drie aspecten gelijktijdig en integraal te worden gemanaged.

Met procesoptimalisatie als basispropositie is Bostec actief in de marktdomeinen Gezondheidszorg, Mobiliteit en Industrie. Door toegepaste concepten en ervaringen uit te wisselen tussen de domeinen hebben wij voor verrassende innovaties gezorgd bij opdrachtgevers zoals Schiphol, Maersk, RET, Teleplan, Ommelander Ziekenhuis Groningen, HagaZiekenhuis, Teleplan, Carglass, DVNutrition, Sims Lifecycle Services, Alrijne Ziekenhuis, Sekisui en GVB.

Kernactiviteiten

  • Innovatie- en verandermanagement
  • Programma- en projectmanagement
  • Proces- en informatiemanagement
  • Logistiek- en interim management

We investeren continue in kennis van onze mensen zodat we goed in staat zijn om uw doelen, strategie en visie te vertalen naar operationele acties en mede te realiseren. Door het vakmanschap van Bostec, en de kracht van de mensen in uw organisatie te bundelen, optimaliseren we samen de processen en bijbehorende informatisering voor uw klanten. In onze aanpak zijn vaak elementen terug te vinden uit ‘Lean Thinking, Theory of Constraints, Six Sigma, Scrum, ITIL, PrinceII en/of IPMA’.

Bostec | Nieuws