Luchthavens werken samen om elektrisch vliegen van de grond te krijgen

11 mei 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde gaan testen met elektrisch vliegen. De proef – die wordt ondersteund door Royal Schiphol Group en NLR - Royal Netherlands Aerospace Centre – volgt op een onderzoek waarin M3 Consultancy de technische en economische haalbaarheid van het project heeft aangetoond.

In de strijd tegen de opwarming van de aarde begint de elektrificatie van het wegverkeer al aardig op gang te komen. Vooralsnog blijft het vliegverkeer echter achter, terwijl het mondiale vliegverkeer goed is voor zo’n 3% van alle CO2-uitstoot.

Aangezien er steeds meer wordt gevlogen – de abnormale coronatijd buiten beschouwing gelaten – zal dit percentage de komende decennia bovendien hard oplopen. In 2019 werd door US DOT Volpe en de European Aviation Safety Agency berekend dat de emissies in 2050 tussen de 200% en 360% hoger zullen liggen, zelfs wanneer maximaal wordt ingezet op emissiebeperkende brandstoffen.

Luchthavens slaan handen ineen om elektrisch vliegen van de grond te krijgen

Om dit tij te keren zal haast moeten worden gemaakt met de transitie naar elektrisch vliegen. Daar moet de proef van de Nederlandse luchthavens aan bijdragen.

Power Up

In de gedeelde leeromgeving ‘Power Up’ willen de samenwerkingspartners verdere kennis opdoen over de haalbaarheid, potentie en besturing van elektrische vluchten. Vanaf Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport zal heen en weer worden gevlogen naar Groningen Airport Eelde.

De testresultaten zullen worden gebruikt voor onderzoek naar de uitvoering van lijnvluchten met elektrisch aangedreven vliegtuigen. Uiteindelijk moeten regio’s worden verbonden om zo een dicht netwerk te creëren binnen Europa. De ambitie is om binnen vijf jaar de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland uit te voeren.

“Met deze proef willen we samen een actieve rol spelen in de ontwikkeling van innovaties in de luchtvaart”, stelt Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport. “We starten in Nederland waar we in een gecontroleerde omgeving kennis en ervaring kunnen opdoen zodat deze ingezet kan worden bij de verdere uitrol van elektrisch vliegen binnen Europa.”

“We hebben de ambitie om de luchthaven te verduurzamen”, vult Groningen Airport Eelde-CEO Meiltje de Groot aan. “Deze samenwerking past perfect in onze ambitie: binnen vijf jaar elektrisch vliegen vanaf Groningen Airport Eelde! Wij vinden het belangrijk om dit te doen, samen met andere luchthavens, zodat er in de toekomst duurzame verbindingen ontstaan tussen de belangrijke regio’s in Europa.”

Technisch en economisch haalbaar

Voorafgaand aan de proef deed M3 Consultancy – een managementadviesbureau gespecialiseerd in operations en supply chain – onderzoek naar de haalbaarheid van deze ambitie. Het bureau constateert dat de technologie zich momenteel in hoog tempo ontwikkelt, en concludeert dat elektrisch vliegen een technisch en economisch haalbaar en snel vervoermiddel is om regio’s met elkaar te verbinden.

Daarbij gaat het initieel om regio’s tot 500 kilometer uit elkaar. Daarnaast is er het potentieel om op te schalen tot afstanden van 1.000 kilometer. In de proef zal eerst worden geëxperimenteerd met 4- tot 9-persoons vliegtuigen in Nederland, om uiteindelijk een dicht Europees netwerk op te bouwen en te opereren met grotere vliegtuigen.

Proeftuin voor de luchtvaart

Naast de betrokken luchthavens, Royal Schiphol Group en NLR - Royal Netherlands Aerospace Centre werken ook Brainport Development en Brabant Development Agency mee aan de proef. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met innovatieve bedrijven en startups. Zo biedt het Power Up-project kansen op het gebied van onder meer batterij- en waterstoftechnologie, elektrische vliegtuigmotoren en laadsystemen en infrastructuur.

“Op deze manier creëren de Nederlandse luchthavens een leeromgeving voor elektrisch vliegen en beginnen ze in dit vroege stadium kennis op dit gebied te ontwikkelen”, stelt Dick Benschop, President en CEO van de Royal Schiphol Group. “Met Nederland als proeftuin voor de luchtvaart, snijdt het mes aan twee kanten, groeien onze internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid en versterken we onze kennisbasis en vestigingsklimaat.”