Duidelijke keuzes helpen TWST door de coronacrisis

19 november 2020 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

2020 zal waarschijnlijk voor altijd synoniem blijven met corona. Als donderslag bij heldere hemel sloeg het virus toe en legde het hele land plat. Ook het bedrijfsleven werd compleet overvallen. Organisatieadviesbureau TWST koerst voorlopig echter krachtig door de crisis. Hoe dat komt? Een beetje geluk, maar vooral duidelijke keuzes. Nu én in het verleden. “We hebben ons de afgelopen jaren bewust voorbereid op een eventuele crisis.”

Het in Naarden gevestigde TWST helpt leiders bij het realiseren van ambities van grote organisaties die ertoe doen. Daarbij speelt persoonlijk contact een cruciale rol. Toen half maart het hele land op slot ging, was het dan ook even slikken voor vennoten Dictus Nicolai en Robert Oskam.

“In de eerste maanden vielen de dingen vrijwel helemaal stil”, vertelt Oskam. “We richten ons op consultancy en leiderschapsprogramma’s. Sessies gingen niet door, de uitvoering van projecten werd opgeschort. Daarmee kwam ook de acquisitie tijdelijk op een wat lager pitje. Het land moest even wennen aan de nieuwe situatie. Maar daarna ging het vrij snel de goede kant op. We hebben alweer een aantal mooie opdrachten binnen.”

Ook binnen TWST zelf moest de klap natuurlijk even worden verwerkt. “Wij schrokken ons ook het apenlazarus”, aldus Nicolai. “Maar we zijn meteen gaan kijken wat de mogelijke gevolgen zouden zijn voor ons. Robert en ik hebben drie scenario’s geschetst voor de komende twee jaar. Mede vanuit de ervaring die we hebben van 2008 en eerdere crises, hebben we gekeken wat wij verwachten voor de markt en welke competenties gevraagd zullen worden. Vervolgens hebben we de vertaling gemaakt naar wat dat betekent voor ons, en wat we moeten doen om te overleven.”

Dictus Nicolai en Robert Oskam, TWST

Meegaan of uitstappen?

Vanuit deze drie scenario’s konden vervolgens duidelijke keuzes worden gemaakt voor de toekomst. De belangrijkste keuze moest iedere TWST-adviseur echter voor zichzelf maken.

“In de eerste week hebben we de scenario’s gedeeld met het hele team”, vertelt Nicolai. “We hebben iedereen gevraagd hoe hij of zij de komende tijd denkt bij te kunnen dragen aan TWST. Maar misschien nog wel belangrijker was de vraag wie wíl en kán blijven bijdragen. We hebben duidelijk gemaakt dat het veel risicovoller wordt. Elke adviseur moest voor zichzelf bepalen of hij of zij het ondernemerschap durfde te dragen. Iedereen heeft daarvoor tijd gekregen om daarover na te denken, en daarna hebben we individuele gesprekken gevoerd om te kijken hoe iedereen erin stond.”

Nicolai legt uit dat het belangrijk was dat iedereen een heldere keuze kreeg voorgeschoteld, zodat zij die het niet zagen zitten om door te gaan dat direct konden zeggen. “Sommigen lieten begrijpelijkerwijs weten dat ze het niet aandurfden, vanwege privéverantwoordelijkheden. Door snel keuzes te maken en omdat er destijds nog veel vacatures waren, hebben zij een mooie functie naar wens gevonden.”

Hun keuze om op zoek te gaan naar nieuwe uitdaging die meer aansluit bij hun behoefte, gaf TWST de mogelijkheid het kantoor wat meer te flexibiliseren. “We konden onze flexibele schil vervolgens uitbreiden”, aldus Nicolai. “Dat heeft ons financieel lucht gegeven.”

Het allerbelangrijkste was echter dat zij die wél meegingen daar nu expliciet voor hadden gekozen. “Zij die besloten door te gaan zeiden voluit ‘we gaan ervoor!’. Daardoor hebben we in deze uitdagende tijd een team dat volledig bestaat uit mensen die vol energie, overtuiging en focus werken aan de toekomst van TWST. Dat was ook mentaal een essentiële stap.”

Koesterklanten

Met dit team werd gewerkt aan een duidelijk plan om krachtig door de crisis te komen. “Al snel hebben we de keuze gemaakt om onze aandacht te focussen op onze belangrijkste klanten”, legt Nicolai uit. “We hebben een lijst opgesteld van 25 ‘koesterklanten’ – klanten die dichtbij ons staan, waar we graag voor werken en die ons ook wat gunnen.”

“Daar hebben we het contact actief warm gehouden. We hebben ze gebeld, geholpen waar dat kon en een aardigheidje gestuurd. Die focus heeft denk ik goed uitgepakt. We hebben echt wel even twee maanden zitten zweten, maar zodra er weer opdrachten te vergeven waren wisten ze ons te vinden.”

“We zijn meteen gaan kijken naar de impact van Covid-19 voor ons. We hebben drie scenario’s geschetst en de keuze gemaakt om ons te focussen op onze belangrijkste klanten.”

Hybride werken

Het binnenhalen van nieuwe opdrachten was echter niet de enige uitdaging. “Onze propositie is altijd heel erg gebaseerd geweest op persoonlijk contact”, aldus Oskam. “We doen grote, ambitieuze projecten waarvoor we altijd bij onze klanten op de vloer wilden zijn. Dat kon nu natuurlijk niet meer.”

Dus ging TWST experimenteren met digitaal werken. Oskam: “Dan kom je natuurlijk al snel uit op videobellen. We hebben ons laten scholen in Teams. Gewoon werken in Teams lukt vanzelf wel, maar we wilden leren hoe we echt optimaal gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden. En niet alleen voor onszelf, maar zodat we klanten hier ook bij kunnen helpen. Niet als echte propositie maar als gratis extraatje, zodat zij zich ook meer op hun gemak voelen in de plotselinge nieuwe situatie.”

Daarnaast werd een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten met online leerplatform SkillsTown. “We zagen al snel in dat we een professioneel platform moeten hebben om onze propositie te versterken; we beschikken nu over het TWST School Leerplatform”, aldus Oskam. “Dankzij deze samenwerking hebben we dat nu. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor onze leiderschapstrainingen, maar ook binnen onze consultingpropositie. We kunnen webinars geven, en klanten kunnen zich bijvoorbeeld nog eens extra verdiepen in bepaalde onderwerpen.”

De samenwerking met SkillsTown en investering in het optimaal kunnen werken met Teams zijn belangrijk voor de nabije toekomst, maar Oskam benadrukt ook de waarde voor de langere termijn: “Persoonlijk contact blijft voor ons van groot belang, maar meer hybride werken zal in de toekomst steeds belangrijker worden, ook na corona.”

Vooruitziende blik…

Alle mensen expliciet laten besluiten om wel of niet door te gaan, de aandacht focussen op 25 koesterklanten en vol inzetten op hybride werken – het zijn duidelijke keuzes als deze waar TWST nu de vruchten van plukt. Dat is echter niet alles. Het bureau profiteert ook van de keuzes die al vóór corona werden gemaakt.

“Zo’n twee jaar geleden hebben we bewust ingezet op het binnenhalen van raamcontracten”, vertelt Oskam. “De gedachte was dat we altijd twee langetermijncontracten willen hebben lopen, zodat we een stevigere basis hebben voor een eventuele crisis. Corona zagen we destijds natuurlijk echt niet aankomen, maar je weet dat er altijd een crisis kan uitbreken. Nu zie je dat die strategie zich heel goed uitbetaalt. Vorig jaar hebben we grote aanbestedingen gewonnen van UWV en ProRail en daar doen we nu veel werk voor; recent is daar Avans bij gekomen.

“Dat het net voor corona gelukt is om die twee aanbestedingen te winnen is deels natuurlijk ook gewoon geluk”, vult Nicolai aan. “Maar er zat zeker een strategie achter. Daarnaast zijn we echt wel trots dat wij één van de geselecteerde partijen zijn. Op ProRail had heel consultingland zich ingeschreven, daar hebben we het toch gewonnen van spelers als PwC en Deloitte.”

…en wat geluk

Een andere keuze die vooralsnog goed uitpakt was het betreden van de bouwmarkt, waar TWST bouwconsortia helpt met het winnen van aanbestedingen en uitvoeren van projecten. “Dat is in zekere zin mazzel”, aldus Nicolai. “Daar zijn we zo’n vijf jaar geleden zo ongeveer per ongeluk ingerold. Daarna hebben we wel bewust besloten die propositie verder uit te bouwen, maar dat we daar nu profijt van zouden hebben zagen we toen echt niet aankomen.”

“We doen daar veel in de wegen- water- en railinfrastructuur en dat werk gaat voorlopig nog volop door. En we lijken er op dit moment zelfs van te profiteren dat de opdrachten daar wellicht ook gaan afnemen”, voegt Oskam toe. “Het wordt voor bouwers steeds belangrijker aanbestedingen te winnen en daarvoor schakelen ze onze hulp graag in.”

Lees verder: TWST helpt bouwbedrijven bij succesvol winnen en realiseren van projecten.

Juiste koers ingezet

Geluk of niet, al met al staat TWST er momenteel goed voor. “Van de drie scenario’s die we hebben opgesteld lijkt het meest gunstige voorlopig uit te komen”, aldus Nicolai. “Dat is natuurlijk erg prettig. Tegelijk zijn we ons maar al te bewust dat we er nog lang niet zijn. Voor veel bedrijven komt de grootste economische klap waarschijnlijk nog. Ik denk dat wij daar goed op zijn voorbereid, maar we zullen goed moeten blijven sturen.”

“Ik denk dat we de juiste koers hebben ingezet”, vult Oskam aan. “En we blijven de situatie natuurlijk oplettend volgen. In december gaan we weer met het kernteam kijken: hoe staat de wereld erbij en wat betekent dat voor ons? Wellicht moeten we dan bijsturen. Aangezien de bouw doorgaans later reageert op een recessie zou het werk daar op termijn ook kunnen teruglopen. Maar de wereld is natuurlijk continu in beweging, dat was ook vóór corona al het geval. Dus wij zullen alert blijven meebewegen.”