Wat is de 'secret sauce' van First Consulting?

30 augustus 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting is een consultancyorganisatie die toonaangevende bedrijven helpt bij het verbeteren van hun operationele performance in de mix van proces, technologie en business change. De groei die de organisatie in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt zet ook in 2019 stevig door. Intussen werken er ongeveer 250 consultants.

Volgens Geert van den Goor (partner bij het adviesbureau) vormen de kernwaarden die het bedrijf heeft een belangrijk deel van de ‘secret sauce’. Regelmatig krijgen medewerkers van het adviesbureau namelijk de vraag van klanten of sollicitanten hoe het kan dat er zo’n grote binding bestaat tussen medewerkers onderling en met de organisatie. En dat zonder dat er een kantoor is. “Natuurlijk heeft dat te maken met het interessante werk, die leuke collega’s of de leuke events.”

Volgens Van den Goor ligt het dieperliggende antwoord echter in de zes kernwaarden die de organisatie een aantal jaren geleden heeft gedefinieerd. “Tijdens gesprekken vraag ik vaak of mijn gesprekspartner de kernwaarden kent van de organisatie waar hij/zij werkt. Het is heel opvallend dat bijna niemand in staat is om die op te noemen. En dat terwijl mijn 250 First Consulting-collega’s vrijwel allemaal wel de kernwaarden kennen. Dit triggerde mij om hier eens wat dieper in te duiken.” 

De zes kernwaarden van First Consulting

Uit de praktijk blijkt dat bij veel bedrijven de kernwaarden een marketinginstrument zijn om op de website te plaatsen. Ook zijn deze kernwaarden regelmatig meer een aspiratie dan dat ze ook de echte cultuur van het bedrijf beschrijven. Of de kernwaarden zijn dusdanig breed geformuleerd dat het lastig is om ze concreet te maken en te vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden. Dit leidt ertoe dat de zorgvuldig opgestelde kernwaarden weinig beklijven bij de medewerkers van die organisatie.

Hoe kan het dan dat de kernwaarden bij het adviesbureau wel resoneren? Van den Goor: “Dit begon al bij het opstellen van de kernwaarden, een paar jaar geleden. Wij hebben hier bewust geen bureau voor in de hand genomen maar een dwarsdoorsnede van het bedrijf de vrije hand gegeven. In de vorm van een spel hebben ze hier letterlijk iedereen bij betrokken en dit heeft geresulteerd in zes concrete kernwaarden.” 

“Die kernwaarden staan niet alleen op onze website”, vervolgt hij, “maar zijn volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering: we gebruiken ze bij het evalueren van sollicitanten, bij het beoordelen van medewerkers, in de uitingen op sociale media, we bespreken ze bij bijeenkomsten en leggen uit wat we ermee bedoelen. Daardoor komen ze ook echt tot leven en kennen onze medewerkers ze ook. We spreken elkaar onderling ook aan op het toepassen van de kernwaarden in de dagelijkse werkzaamheden. En het aardige is dat we merken dat dit niet alleen voor Nederland geldt. Sinds twee jaar zijn we actief in het Verenigd Koninkrijk, en ook onze 20 Engelse collega’s kennen en doorleven de kernwaarden.” 

Van den Goor is er dan ook van overtuigd dat het op deze wijze toepassen van de kernwaarden cruciaal is bij het realiseren van de groei-ambitie, zowel in Nederland als breder in Noordwest-Europa.