Nooit meer naar kantoor bij adviesbureau First Consulting

23 december 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Bij ons hoeft niemand meer naar kantoor! Zo begint Geert van den Goor, de managing partner van First Consulting, zijn interview in Management Scope. Ondanks de snelle groei is dit één van de pijlers die First Consulting heeft weten vast te houden, ook nu zij gegroeid is naar meer dan 150 medewerkers. Daarnaast vierde First Consulting in 2016 haar 10 jarig bestaan. Reden genoeg om aan het einde van het jaar te vragen hoe ze dat eigenlijk doen.

Meer dan 150 consultants in dienst en toch geen kantoor, waarom doen jullie dat?
In onze filosofie voegt een consultant beduidend meer waarde toe bij de klant op de vloer dan vanachter zijn of haar bureau. Moderne consultancy verloopt niet alleen in nauw overleg met de klant, maar vooral ook bij de klant. Daar proef je de sfeer en ervaar je de bedrijfscultuur, wat van wezenlijk belang is voor het aanpakken van de problematiek. Iedereen is gebaat bij een korte lijn met de klant.

Is het gezien de huidige huurprijzen van kantoren ook niet financieel gunstig?
Werken zonder kantoor doen wij zeker niet vanuit het perspectief van kostenbesparingen. Onze keuze vloeit voort vanuit de intentie om het beter te willen doen voor de klant. Die staat te allen tijde en overal centraal. In die filosofie biedt werken zonder kantoor een extra.

Geert van den Goor, Managing partner van First Consulting

Dat klinkt logisch, maar hoe houden First consultants dan contact met elkaar?
De lijnen bij First Consulting zijn kort. De basis van goed onderling contact is een sterke klik met elkaar. Bij First wordt je niet alleen aangenomen omdat je slim bent, maar vooral ook om je persoonlijkheid: samen, sociaal en oprecht zijn hierin belangrijke pijlers. Collega’s hebben daardoor van nature een sterke band met elkaar. Veel ondersteunende diensten – denk aan marketing, recruitment en training – worden door de eigen medewerkers gedaan. De communicatie verloopt via onze interne Facebook (Yammer) en WhatsApp. Kennis wisselen we digitaal uit via de gemeenschappelijke database (Knowledge Exchange), die door alle collega’s voortdurend wordt gevoed.

Daarnaast komen de collega’s tenminste zes keer per jaar bij elkaar. Dan wordt er gesproken over de state of the business en is er aansluitend een gemeenschappelijke activiteit, variërend van een borrel tot ballonvaren, skiën of watersporten. Het wij-gevoel wordt verder versterkt door een beperkt aantal business-overleggen en met name door zelf georganiseerde activiteiten. Niks bindt sterker dan samen de dam-tot-damloop doen, met elkaar het theater bezoeken of bij mud masters gezamenlijk door het stof gaan.

Hoe houd je als partner in beeld wat er speelt onder de medewerkers?
Het niet hebben van een kantoor is natuurlijk geen vrijbrief om te doen en laten wat iedereen goed lijkt. Wat je wel nodig hebt, is discipline en wederzijds vertrouwen. Werken zonder kantoor vraagt iets van de mensen. De traditionele sociale controle is niet aanwezig en sturen op aanwezigheid is niet mogelijk. Ook de dagelijkse routines zijn anders. Een praatje bij de koffieautomaat bijvoorbeeld is er niet meer bij. Werken zonder kantoor vraagt ook iets van de organisatie. De werkgever moet los kunnen laten, vertrouwen geven en zich extra inspannen om de bedrijfscultuur in stand te houden. Sturen op vertrouwen en op output in plaats van op aanwezigheid op een kantoor.

Het niet hebben van een kantoor lijkt geen nadelen te kennen, maar hoe ervaren de medewerkers het?
Voor het werk dat First Consulting doet, zie ik inderdaad geen nadelen van het ontbreken van een kantoor. Voor de medewerkers van First Consulting is het ontbreken van een kantoor ook geen issue. Sterker nog, uit ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek blijkt dat zij de vrijheid van werken en de daaruit voortvloeiende bedrijfscultuur hoog waarderen. Juist vanwege de bijzondere organisatievorm voelen medewerkers zich uitgedaagd om een extra bijdrage te leveren aan het verder uitbouwen van dit unieke concept. Het stimuleert creativiteit en innovatiedrang.

In een eerder interview heb je aangegeven dat First Consulting wil groeien naar ongeveer 300 medewerkers, is het niet hebben van een kantoor dan ook houdbaar?
Absoluut, geen enkele twijfel!