Hoorn schakelt Over Morgen in voor duurzaamheidsvisie

22 augustus 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De gemeente Hoorn heeft adviesbureau Over Morgen afgelopen jaar ingeschakeld om te verkennen op welke manieren het stationsgebied kan worden verduurzaamd.  

Hoorn heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De gemeente vroeg Over Morgen om deze gemeentelijke doelstelling in een tweetal scenario’s te vertalen naar een duurzaamheidsvisie met concrete doelstellingen voor het stationsgebied-Noord. “Het is de bedoeling dat de gemeente de concrete doelstellingen richting stakeholders in het gebied gebruikt en dat het als basis voor verdere uitwerking van de nieuwbouwplannen dient”, is te lezen op de website van Over Morgen. 

Volgens de plannen – waarover nog geen definitief besluit is genomen – gaat het noordelijke deel van het stationsgebied in Hoorn de komende jaren op de schop. De voorbereidingsplannen voor deze herontwikkeling werden al in 2017 door de Hoornse gemeenteraad aangenomen. Hoe de definitieve plannen eruit gaan zien en in hoeverre deze zullen afwijken is nog niet bekend. Dat komt ook omdat de Hoornse gemeenteraad inmiddels een nieuwe samenstelling kent.  

Hoorn schakelt Over Morgen in voor duurzaamheidsvisie

De duurzaamheidsvisie van Over Morgen heeft als doel om stakeholders mee te krijgen in de klimaatambities van de gemeente, staat vermeld op de website van het adviesbureau: “Daarom hebben wij storytelling gebruikt om de visie te beschrijven. We verbeelden de toekomst vanuit de gebruikers: een forens, een bewoner en een centrumbezoeker. We geven de klimaatdoelstellingen in een basisscenario en een uitgebreid scenario overzichtelijk weer in een matrix. Ten slotte is ook het proces van de gebiedsontwikkeling gevisualiseerd. Daarin is per stap weergeven wat moet gebeuren om te komen tot een klimaatneutraal stationsgebied.”  

Voorgeschiedenis

De vernieuwing van het stationsgebied maakt deel uit van het project ‘De Poort van Hoorn’, een initiatief van de gemeente om de stad beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken. Volgens de voorbereidingsplannen moet onder meer het hoofdbusstation van Hoorn naar de noordkant van het station worden verplaatst. Later dit jaar moet duidelijk worden of de plannen ook daadwerkelijk doorgang zullen vinden, en in welke vorm. Dan stemt de gemeenteraad van Hoorn over de uitgangspunten herontwikkeling van het stationsgebied.