Lysias helpt Leeuwarden met aanpassen stationsgebied

16 juli 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De gemeente Leeuwarden gooit de komende maanden het stationsgebied compleet op de schop. In het kader van de geplande veranderingen schakelde de gemeente Lysias Consulting Group in. Het adviesbureau ondersteunt het project team bij het opstellen van het ontwikkelingskader en bovendien moet het in de rol van Kwartiermaker de uitvoering van het traject in goede banen leiden.

Stationsgebied Leeuwarden
Het stationsgebied Leeuwarden zal de komende periode ingrijpend veranderen. Het stationsgebied is het voor velen de entree naar de stad en tevens een visitekaartje van de stad. Toch verdienen diverse aspecten rondom het stationsgebied aandacht. Zo is er een extra sneltrein gepland vanuit Leeuwarden naar Groningen, waardoor het spooremplacement moet worden aangepast. En de huidige verkeers-situatie rond het station, met kruisende auto’s, bussen, fietsers en voetgangers, is momenteel niet ongevaarlijk. Daarnaast verdient de verbinding met de binnenstad aandacht en moet ook het busstation worden aangepast.

Lysias Consulting - Station Leeuwarden

Culturele Hoofdstad van Europa 2018
Naast de structureel benodigde aanpassingen zorgt ook het feit dat Leeuwarden vorig jaar is verkozen tot ‘Culturele Hoofdstad van Europa 2018’ voor extra druk op de geplande veranderingen. Zo zal de stad in 2018 zo’n 2 à 3 miljoen extra bezoekers ontvangen. Die toestroom heeft een significante impact op de verbouwingen, die nodig zijn om een hogere verblijfskwaliteit en betere veiligere verkeers-verbindingen naar het centrum en verder gelegen plaatsen te waarborgen. Kortom, het stationsplein moet een verbeterd OV knooppunt worden.

Lysias Consulting Group
Lysias Consulting Group is door de gemeente Leeuwarden gevraagd het ontwikkelingskader voor het stationsgebied op te stellen en zorg te dragen voor het op tijd nemen van de noodzakelijke besluiten. Hiervoor is een breed draagvlak nodig in de samenleving, in de gemeente en in de provinciale staten. NS en Prorail zijn eveneens direct betrokken partijen. De tijdsdruk is hoog en daarom zal de besluitvorming zich richten op de directe uitvoer van maatregelen. Het Amersfoortse adviesbureau is daarnaast gevraagd kwartiermaker te zijn voor de uitvoeringsfase. Dat betekent het opstellen van realistische projectplanningen, proces- en procedureplanningen, de financiële kaders en het inrichten van de uitvoeringsorganisatie. “Een boeiende opgave die we samen met de partijen oppakken”, stelt Rob Tutert, partner bij Lysias Consulting Group.

Voor de zomer van dit jaar zal de gemeenteraad van Leeuwarden beslissen over de te nemen stappen ten aanzien van verbeteringen rondom het stationsgebied. De uitvoering van de plannen moet voor 2018 – wanneer Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is – zijn voltooid.