Lysias-adviseur Maarten van Ooijen is jongste wethouder in Utrecht

21 juni 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Maarten van Ooijen heeft zijn advieswerkzaamheden bij Lysias Consulting Group neergelegd. Dat deed hij naar aanleiding van het recent gesloten coalitieakkoord binnen de gemeente Utrecht. Van Ooijen – eveneens voormalig raadslid én fractievoorzitter van de ChristenUnie in Utrecht – zal de komende vier jaar de rol van wethouder vervullen. Onder zijn portefeuille vallen de thema’s maatschappelijke ondersteuning, welzijn, asiel en integratie en sport.

De gemeenteraad van de Domstad telt vijfenveertig zetels, waarvan GroenLinks er sinds de laatste verkiezingen twaalf bezit en D66 tien: tezamen nét niet voldoende om een meerderheid te vormen. Er lagen verschillende opties op tafel – bijvoorbeeld samenwerken met de PvdA (drie zetels) of de Partij voor de Dieren (twee zetels) – maar uiteindelijk kozen de progressieven ervoor om een coalitie te vormen met de ChristenUnie (twee zetels). 

Sinds de zeer recente totstandkoming van het coalitieakkoord heeft Van Ooijen zijn werk als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie én dat als adviseur bij Lysias neergelegd. In plaats daarvan is hij – als alles goed gaat – tot en met de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wethouder van de gemeente Utrecht. “Het is een eer en genoegen om de ChristenUnie te mogen vertegenwoordigen in het college. Maar veel belangrijker dan mijn persoon, gaat het om de idealen die we door collegedeelname kunnen waarmaken”, aldus Van Ooijen. 

Maarten van Ooijen, Wethouder Utrecht

Onder zijn portefeuille vallen de thema’s maatschappelijke ondersteuning, welzijn, asiel en integratie en sport. Van Ooijen, die sinds 2014 lijsttrekker is van de ChristenUnie in Utrecht, wordt met zijn leeftijd van 28 jaar de jongste wethouder binnen het nieuwe college van B&W en eveneens een van de jongste wethouders ooit binnen de gemeente. Hij geeft wel aan dat hij het spijtig vindt dat hij hiervoor zijn deeltijdbaan bij Lysias Consulting Group moet opgeven, na er bijna drie jaar als consultant actief te zijn geweest: “Het is jammer dat ik afscheid moet nemen van dit fantastische adviesbureau, met al die leuke collega’s. Ik ben heel positief over hoe me ik als adviseur bij Lysias heb kunnen ontwikkelen, juist ook in het sociaal domein, waar mijn hart ligt.”

Ook Magdeleen Sturm – directeur van Lysias – vindt het jammer Van Ooijen te zien vertrekken. Desondanks staat ze volledig achter zijn keuze: “Bij Lysias Advies vinden we het heel belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent. Onze junior adviseurs draaien meteen mee in projecten en opdrachten en werken altijd samen in teams, met onze medior en senior adviseurs. Ze maken een steile leercurve door en dat vertaalt zich naar heel capabele, breed inzetbare, enthousiaste consultants.”

Naast Lysias, laat Van Ooijen ook zijn raadswerkzaamheden achter zich: “Ik neem met pijn in het hart afscheid van het raadswerk. Maar met Jan Wijmenga neemt een zeer ervaren ChristenUnie-man mijn plek over in de gemeenteraad. Dat is winst voor stad, raad en fractie”, laat hij weten. In de fractie neemt Rachel Streefland de plaats van Van Ooijen in als fractievoorzitter. 

Het is niet verrassend dat Van Ooijen zijn advieswerk gedag zegt nu hij wethouder wordt. Terwijl het raadlidmaatschap een deeltijdfunctie is, die gemiddeld genomen circa zestien uur per week in beslag neemt, is het wethouderschap een fulltimebaan. Uit recent onderzoek blijkt wel dat raadsleden in hun overige ‘vrije’ uren vaak hard moeten werken om tot een modaal salaris te geraken. Dit vanwege de vaak zeer geringe vergoeding die ze ontvangen, met name in kleinere gemeentes. Een andere studie van KPMG laat zien dat dit ertoe kan leiden dat raadsleden hun controlerende functie hierdoor niet altijd goed kunnen uitvoeren.