Lysias adviseur Miranda Ebbekink nieuwe projectleider MVI-E-Brigade

24 april 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Per maart 2018 volgde Miranda Ebbekink Cia Kroon op als programmaleider van de MVI-E-Brigade, onderdeel van de Topsector Energie. Ebbekink, sinds twee jaar verbonden als Consultant aan Lysias Consulting Group, neemt naar haar nieuwe rol ruime ervaring mee in onder meer beleidsontwikkeling, governance en businessmodellen.

Om de wereldwijde concurrentiepositie van Nederland in bepaalde branches te verbeteren lanceerde de overheid enkele jaren terug het zogeheten ‘topsectorenbeleid’. Voor negen gedefinieerde sectoren stelt het Rijk geld ter beschikking voor onderzoek, kennisontwikkeling, het opzetten van samenwerkingsverbanden en de uitvoering van innovatiecontracten. Een van deze sectoren is de Topsector Energie. Deze gaat uit van de doelen zoals die zijn geformuleerd voor 2050 in het Energieakkoord en de Energieagenda en door de EU-lidstaten.

MVI-E Brigade

Onlangs heeft de Topsector Energie de MVI-E Brigade (maatschappelijk verantwoord innoveren - energie) ingesteld. De Brigade bestaat uit een groeiende groep mens- en maatschappijwetenschappers die bijdragen aan regionale initiatieven gericht op de energietransitie. Met de MVI-E Brigade wordt mens- en maatschappijwetenschappelijke kennis ontwikkeld samen met professionals uit de regionale praktijk. Door de landelijke opzet kunnen regio's van elkaar leren.

“De energietransitie is een maatschappelijke opgave waarbij de inzet van regio's cruciaal is. Maatschappelijke krachten en belangen in de regio spelen een steeds belangrijker rol bij energietransitie. Mens- en maatschappijwetenschappers kunnen een nuttige bijdrage leveren in de aansluiting bij de leefwereld van mensen en bedrijven”, laat de Topsector Energie weten.

Miranda Ebbekink, programmaleider MVI-E Brigage

Miranda Ebbekink

Om leiding te geven aan de MIV-E Brigade is Miranda Ebbekink aangetrokken. Sinds 2016 is zij verbonden aan Lysias Consulting Group, een adviesbureau uit Amersfoort met ongeveer dertig adviseurs en interimmanagers. Lysias ondersteunt opdrachtgevers binnen het publieke domein bij maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van bestuur en organisatie, duurzaamheid, energie, economie en innovatie, het sociaal domein, ruimte en mobiliteit en veiligheid.

Ebbekink heeft de afgelopen jaren promotieonderzoek* gedaan naar ‘cluster governance’. Alvorens ze startte als PhD-onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen was Ebbekink ruim twee jaar werkzaam bij Antea Group, waar ze actief was als projectleider/(junior) procesmanager in diverse gebiedsontwikkelingsprojecten. Dit jaar hoopt ze te promoveren op het onderwerp innovatiebeleid en economische samenwerking door overheden, bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en andere coproducerende partners.

Als nieuwe programmaleider van de MIV-E Brigade volgt Ebbekink CIa Kroon op. De twee zijn geen onbekenden van elkaar. Ook Kroon is sinds 2016 als senior consultant en interimmanager verbonden aan Lysias Consulting Group, en vervult sinds februari van dit jaar de rol van burgemeester van gemeente Losser. Ebbekink neemt in haar nieuwe rol ruime expertise mee in onder meer beleidsontwikkeling, governance-inrichting en businessmodellen, die ze de afgelopen jaren in haar adviesopdrachten heeft opgedaan. Ook beschikt ze over ruime ervaring op het gebied van innovatiefinanciering. 

De MIV-E Brigade wordt in de eerste plaats gevormd door een kernteam bestaande uit enkele leidende sociale wetenschappers en professoren, waaronder Machiel Mulder (Rijksuniversiteit Groningen), Menno de Jong, (Universiteit Twente) en Martijn Groenleer (Tilburg University). Voorzitter van het team is Paulien Herder, portefeuillehouder MVI in het Topteam Energie en verbonden aan de TU Delft. Daarnaast maakt een sponsorteam deel uit van de brigade, bestaande uit verschillende regionale en lokale bestuurders, die als klankbord voor het kernteam zullen dienen. De individuele leden van het Kernteam vormen een duo met een Sponsorteamlid uit hetzelfde landsdeel, zodat zij gemakkelijk kunnen samenwerken. Gedeputeerden Nienke Homan (Groningen), Anne Marie Spierings (Noord-Brabant), Han Weber (Zuid- Holland), Annemieke Traag (Overijssel) en Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van Lochem, maken onderdeel uit van het Sponsorteam.

* Op basis van het onderzoek van Ebbekink zijn verschillende Engelstalige wetenschappelijke artikelen geschreven. In een publicatie voor Platform31 heeft zij de belangrijkste lessen voor de praktijk gepresenteerd.