Lysias ontwikkelt fonds voor snelgroeiende bedrijven in Noord-Brabant

07 december 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Adviesbureau Lysias Consulting Group heeft voor de provincie Noord-Brabant een nieuw instrument ontwikkeld om mkb-ondernemingen te helpen grote investeringen te financieren. De zogenaamde ‘MKB-plus Faciliteit’ moet een hefboomwerking hebben die zorgt voor een vertienvoudiging van de €60 miljoen die de provincie in het project steekt. Vanaf 2018 zal Noord-Brabant vanuit dit fonds leningen en participaties gaan verstrekken van €5 tot €30 miljoen om investeringen mogelijk te maken met een omvang van €600 miljoen.

Uit onderzoek dat eerder in opdracht van de provincie werd uitgevoerd, kwam naar voren dat veel mkb-ondernemingen met groeiambities grote moeite hebben om de realisatie van deze ambities te financieren. Zo richten de bestaande overheidsfondsen zich primair op startende bedrijven. Bovendien kan men hier niet terecht voor bedragen boven de €5 miljoen. Private partijen zoals investeringsmaatschappijen en banken kunnen ook slechts in beperkte mate risicokapitaal verstrekken, zodat er voor mkb’ers – die bijvoorbeeld een nieuwe fabriek willen opzetten of hun productie willen opschalen – maar weinig opties overblijven.

Dit beperkte aanbod aan financieringsmogelijkheden heeft nadelige gevolgen voor de groei en marktpositie van verschillende veelbelovende ondernemingen, actief op gebieden als hightech, medische technologie en farmacie. Ook fondsmanagers die zich bewegen op de Noord-Brabantse markt onderkennen het probleem. Twee derde van hen geeft aan dat een nieuwe financieringsmogelijkheid gewenst is. Deze mogelijkheid zal er vanaf volgend jaar zijn, als de MKB-plus Faciliteit in werking treedt.

MKB-plus Faciliteit

De MKB-plus Faciliteit werd ontwikkeld door Lysias Consulting Group, een adviesbureau dat zich richt op de publieke sector. Projectleider en adviseur van Lysias, Melvin Könings, geeft toelichting: “Bedrijven kunnen een financiële injectie krijgen voor de bouw van nieuwe fabrieken of bij een grootschalige productie, waardoor ze hun product sneller op de markt kunnen brengen. Naar verwachting levert dit zeshonderd nieuwe banen per jaar op.”Lysias ontwikkelt fonds voor snelgroeiende bedrijven in Noord-Brabant

De regeling behelst echter meer dan zomaar een investeringsfonds vanuit de provincie. Er wordt ingezet op een slim financieel samenwerkingsverband met de Rijksoverheid, de Europese Investeringsbank en private financiers, om zo een “groot financieel vliegwiel” te genereren. Om tot het instrument te komen, liet provincie Noord-Brabant een uitgebreid kapitaalmarktonderzoek uitvoeren door Lysias. Hiervoor werd om te beginnen de financiering van investeringen van innovatieve mkb-ondernemingen gedetailleerd in kaart gebracht, aan de hand waarvan vervolgens de hoofdlijnen van de nieuwe faciliteit werden uitgezet.

Publiek en privaat geld

Het idee is dat de verschillende betrokken partijen allemaal een duit in het zakje doen, zodat de investering van €60 miljoen die de provincie doet uiteindelijk wordt vertienvoudigd: “De rijksoverheid wil via de nieuwe nationale investeringsbank Invest-NL €60 miljoen investeren. De Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds* kunnen deze bijdragen van de provincie en het Rijk verdubbelen via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Op die manier wordt de inzet van Brabant maar liefst verviervoudigd; daarmee is €240 miljoen beschikbaar voor leningen en participaties”, aldus Könings.

Met deze €240 miljoen is de gewenste vertienvoudiging natuurlijk nog niet bereikt. Het idee is dat deze aanzienlijke overheidsinvesteringen helpen private partijen over de streep te trekken om ook te investeren in Noord-Brabant. Dit moet ervoor zorgen dat de €240 miljoen grofweg zal worden verdubbeld door investerings- en pensioenfondsen en banken. De laatste circa €120 miljoen zal vervolgens afkomstig zijn van het eigen vermogen van ondernemers. “Dankzij deze hefboomeffecten trekt de MKB-plus Faciliteit naar verwachting voor €600 miljoen aan grootschalige investeringen los”, aldus Könings.

De Lysias consultant vervolgt: “De provincie zet een slim financieel vliegwiel in werking en kan haar inzet vertienvoudigen in de economie. Deze multiplier van de MKB-plus Faciliteit is oprecht spectaculair te noemen.” Het is de verwachting dat er vanaf 2018 zo’n vier tot zes ondernemingen in aanmerking zullen komen voor de regeling. Hiervoor zullen zij een grondige screening ondergaan, waarbij onder meer wordt gekeken naar het innovatieve potentieel van het bedrijf en de mogelijke bijdrage aan economische groei. De provincie mikt er met de faciliteit zowel op gevestigde ondernemingen te behouden, als nieuwe aan te trekken. 

Kringloop

De verwachting is dat het grootste deel van de deelnemende bedrijven zal groeien en winstgevend zal worden. Zo kan het geleende geld met rente worden terugbetaald en kunnen deelnemende private investeerders hun aandelen met winst van de hand doen. Op deze manier stroomt het geïnvesteerde geld opnieuw terug het fonds in, waar het weer kan worden ingezet om nieuwe mkb-ondernemingen te laten groeien.

* Het betreft hier het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Dit fonds werd in 2015 opgericht door de Europese Commissie met het doel structurele groei te stimuleren binnen de verschillende lidstaten. In totaal moet het fonds €500 miljard aan investeringskapitaal opleveren.