Count & Cooper begeleidt metamorfose van stationsgebied Amsterdam Centraal

22 mei 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Het drukbezochte gebied aan de voorkant van station Amsterdam Centraal ondergaat de komende jaren een complete metamorfose. Hierbij komt er meer water en extra ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook wordt er een grote ondergrondse fietsenstalling aangelegd. Voor de aansturing van het complexe project – dat wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Max Bögl & Partners – is adviesbureau Count & Cooper ingeschakeld.

Met zo’n 300.000 passanten en 1.300 vertrekkende tramritten per dag is het gebied rond Amsterdamse Centraal een van de drukste gebieden van onze hoofdstad. Nadat er de afgelopen jaren diverse grootscheepse bouwwerkzaamheden zijn voltooid – het station zelf werd verbouwd, het gebied aan de IJ-zijde werd onder handen genomen, en het heeft er inmiddels alle schijn van dat in juli de Noord/Zuidlijn dan toch echt opengaat voor reizigers – is het nu de beurt aan het gebied aan de centrumzijde van het station.

Het bouwproject moet ervoor zorgen dat het gebied – dat De Entree wordt genoemd – prettig, veilig en goed bereikbaar wordt voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Dit wil men bereiken door meer ruimte te creëren voor water, fietsers en voetgangers, terwijl auto’s juist zoveel mogelijk moeten verdwijnen uit het gebied.

Count & Cooper begeleidt metamorfose van stationsgebied Amsterdam Centraal, copyright: gemeente Amsterdam

Zo wordt de Prins Hendrikkade tussen het Damrak en de Martelaarsgracht autoluw, waardoor het autoverkeer voortaan aan de IJ-zijde het station zal passeren. Andere onderdelen van het project zijn een vernieuwing van het Stationsplein, de bouw van nieuwe tramhaltes en -sporen en het vergroten van het Open Havenfront, oftewel het water voor het station, zodat het Stationseiland zijn eilanduitstraling terugkrijgt. Onder dit water wordt bovendien een ondergrondse fietsenstalling aangelegd met ruimte voor 7.000 fietsen.

Complexiteit

De uitvoering van zo’n veelomvattend project is sowieso al een complexe aangelegenheid, en het feit dat er wordt gewerkt in een gebied waar het ook zonder werk in uitvoering al erg druk is, maakt de uitdaging er uiteraard niet kleiner op. De verwachting is dat de werkzaamheden vijf jaar in beslag nemen en in al die tijd moet het gebied bereikbaar en leefbaar blijven.

“Dit vereist expertise, innovatieve kracht, slimme planningen en keuzes”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Om deze reden is gekozen om de opdracht te gunnen aan één bouwbedrijf, “zodat zo efficiënt mogelijk kan worden gewerkt en de overlast zo beperkt mogelijk is”. Hierbij is de klus toegewezen aan Max Bögl & Partners.

Bij het binnenhalen van de opdracht werd het bouwbedrijf geholpen door adviseurs van Count & Cooper, een adviesbureau dat is gespecialiseerd in het winnen van tenders en het beheerst uitvoeren van complexe projecten.

“Als partner van Max Bögl leverden wij in de tenderfase de tendermanager en het EMVI-team*. Kwaliteitseisen speelden in de aanbesteding een belangrijke rol, vooral het in stand houden van de bereikbaarheid en het beperken van hinder voor de omgeving en gebruikers van het gebied”, aldus Wouter de Graaf, Managing Partner van Count & Cooper. Van alle gegadigden kwam Max Bögl & Partners volgens de gemeente uiteindelijk met het beste plan. 

Ritme van de stad

Om te midden van alle complexiteit toe te zien op een gestroomlijnde realisatie van het project, speelt Count & Cooper ook een belangrijke rol tijdens de uitvoeringsfase. Hierbij verzorgt het bureau het projectmanagement en de projectbeheersing. In het plan dat Max Bögl en Count & Cooper hebben opgesteld om de overlast te minimaliseren, wordt zoveel mogelijk “het ritme van de stad gevolgd, per dag, per seizoen en per jaar.”

Dit betekent dat er in de zomer aan de tram wordt gewerkt en in de winter aan de gebieden met grote loopstromen. Ook wordt er zoveel mogelijk om 35 evenementen heen gepland: “We knippen het werk daarom op in stukjes, waarbij we in de planning rekening houden met de evenementen in de stad”, aldus Joost Beljon, Projectmanager van De Entree voor Max Bögl & Partners. 

Daarnaast wordt er zowel in de werktijden als werkwijzen rekening gehouden met de omgeving. Zo is er een uitgebreid pakket aan maatregelen om de hinder tegen te gaan, onder meer door geluid en andere trillingen te reduceren en de zichtbaarheid van de werkzaamheden te verhogen. Aangezien overlast op een dergelijk drukke plaats niettemin onvermijdelijk is, wordt er ook flink ingezet op goede communicatie, zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er gebeurt en nog komen gaat.

De uitvoering van de grootse klus – waarvoor een budget van zo’n €90 miljoen is gereserveerd – is in januari begonnen met het verdiepen van de weg onder het spoor aan de westkant van het station. De extra 70 centimeter doorrijhoogte zorgt ervoor dat – als straks doorgaand autoverkeer niet meer aan de centrumzijde het station passeert – de binnenstad nog wel bereikbaar blijft voor bussen en vrachtwagens. 

Projectbeheerser

Count & Cooper wordt regelmatig ingeschakeld tijdens belangrijke bouwprojecten binnen de openbare ruimte. Zo was het bureau betrokken bij de Noord/Zuidlijn, waar het tijdens de afbouwfase verantwoordelijk was voor de projectbeheersing. Daarnaast overzag het de coördinatie tussen zes contracten en organiseerde het als onderdeel van de diverse testteams de discipline-overstijgende testen.

Verder was het bureau binnen het Amsterdamse metronetwerk verantwoordelijk voor de volledige integrale projectbeheersing van het CBI (Centrale Bediening van Installaties)-project, gericht op de realisatie van een uniforme bediening van alle bestaande en nieuwe installaties.

* EMVI staat voor economisch meest voordelige inschrijving en duidt op een methode waarin bij de gunning van aanbestedingen niet alleen wordt gekeken naar de prijs, maar ook naar kwalitatieve criteria als publieksgerichtheid, duurzaamheid en projectbeheersing.