BluPointer helpt high tech klant bij smart buildings implementatie

31 juli 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rolf Meijborg is als change manager actief bij een opdrachtgever van BluPoint. De klant, actief in de high tech-industrie, is bezig met de uitrol van het zogeheten smart buildings-concept.

“De klant heeft besloten om de technologie waar zij zelf de basis voor leggen ook te willen gebruiken in de nieuwe kantoorgebouwen die zij laten realiseren om het werkcomfort van haar medewerkers te vergroten”, vertelt Meijborg. Dit vormt een uitdaging, aangezien vastgoed niet behoort tot een van de kerndiensten van de klantorganisatie. In de eerste maanden van het project heeft Meijborg vooral het proces (be)geleid voor de selectie van het smart grid, het netwerk van sensoren dat in het gebouw aangelegd wordt.

Smart building relatief nieuw concept

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de nieuwheid van de transitie, het smart building-concept is namelijk nog een vrij onbekend concept in de vastgoedsector. Meijborg: “Leveranciers zijn nog volop hun product en diensten aan het doorontwikkelen. De uitdaging is het vinden van de juiste combinatie van leveranciers die samen een totaaloplossing bieden aan de eindgebruikers.”

Naast het aansturen van de verschillende deelprojecten zorgt de BluPoint-adviseur voor afstemming met de bouwteams. “Er wordt hard gewerkt aan de ontwerpen van de gebouwen, maar daar moet wel het smart grid in opgenomen worden. Dit vraagt van de bouwteams een aanzienlijke aanpassing in de ontwerpen. Daarnaast legt het ook beslag op een deel van het beschikbare budget dat de teams hebben meegekregen. Al met al een uitdagende situatie om dit smart buildings-concept consistent en uniform in alle gebouwen gerealiseerd te krijgen.”

BluPointer helpt high tech klant bij Smart Buildings implementatie

Doordat IT-technologie meer en meer verweven raakt met vastgoed is er ook een actieve afstemming nodig tussen IT en de real estate-afdeling. “Het gaat om vragen als: Wie neemt of krijgt welke verantwoordelijkheid? Hoe gaan zij de medewerkers helpen als bijvoorbeeld het licht het niet doet, omdat er een sensor niet werkt die het licht aanstuurt, of ligt dat dan aan het netwerk ertussen?”, legt Meijborg uit.

Samensmelting IT en real estate

De verregaande versmelting tussen de twee vakgebieden zorgt ervoor dat de volledige aandacht nodig is. Het risico van dingen over het hoofd zien is simpelweg te groot, legt Meijborg uit: “Mijn rol is om de partijen bij elkaar te brengen en ze samen tot een gedragen oplossing te laten komen.”

Met een smart buildings-concept kan de opdrachtgever tal van nieuwe mogelijkheden (beter) benutten. Het maakt gebouwbeheer efficiënter, zorgt dat medewerkers tevredener zijn over hun werkplek – bijvoorbeeld omdat facilitaire diensten op het daadwerkelijke gebruik kunnen worden aangepast – en het gebouw opereert duurzamer. Bovendien stimuleren slimme initiatieven zaken als samenwerking en creativiteit. 

De vraag die oprijst is echter: Hoe zullen organisaties dergelijke nieuwe manieren van werken straks intern gaan verankeren? Meijborg geeft een voorbeeld: “Hoe gaat facility management om met meer inzichten om bijvoorbeeld de schoonmaak van toiletten efficiënter te doen? Toiletten die niet gebruikt worden hoeven niet drie keer per dag in hetzelfde rondje van de schoonmaker meegenomen te worden. Maar toiletten die juist veel gebruikt worden, moeten even een extra schoonmaakbeurt krijgen. En gaan we hiermee ook de samenwerking en het contract met het schoonmaakbedrijf aanpassen?”

Hetzelfde geldt voor onderhoud. “Hoe gaat gebouwonderhoud straks actief gebruikmaken van gebruiksdata over hoe vaak een vergaderruimte of bepaalde afdelingen gebruikt worden? Gaan afdelingen gesloten worden als deze op vrijdag niet of nauwelijks gebruikt worden en wat kan dat voor energiebesparingen opleveren als de klimaatbeheersing niet hoeft te draaien en de verlichting uit kan?”

Door het organiseren van workshops, partijen bij elkaar te brengen en mensen uit te dagen verder te denken en met nieuwe ideeën te komen, zorgt Meijborg ervoor dat het ‘balletje gaat rollen’ en de borging in de staande organisatie natuurlijk verloopt.