Zeven tips om een geweldige werknemerservaring te realiseren

18 juli 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door de recordkrapte op de arbeidsmarkt worden werkgevers momenteel geconfronteerd met de uitdaging om toptalent aan te trekken en te behouden. Daarmee is het bieden van een geweldige werknemerservaring een steeds belangrijker facet geworden binnen het moderne bedrijfslandschap. Om te zorgen dat personeel de best mogelijke ervaring krijgt, adviseert Quintop bedrijven zich te concentreren op zeven belangrijke bouwstenen die organisaties kunnen helpen bij het ontwikkelen van een hoogstaande werknemerservaring.

Google toont 570.000.000 zoekresultaten wanneer iemand zoekt naar de term ‘employee experience’ (‘EX’). Niet geheel verrassend zijn er verschillende definities van het begrip. Volgens deskundigen van HR-adviesbureau Quintop kan werknemerservaring het best worden omschreven als “Alles wat een werknemer tijdens zijn of haar tijd in een organisatie waarneemt, van het eerste tot en met het laatste contact”. Met andere woorden, het begrip heeft betrekking op de volledige cyclus van een werknemer, bijvoorbeeld van het eerste kennismakingsgesprek tot aan zijn of haar pensioen.   

Aangezien veel Europese landen momenteel – zeker in vergelijking tot de jaren zeventig – een zeer lage werkeloosheid kennen, wat betekent dat talent schaars is, verhogen bedrijven hun ervaringsaanbod op meerdere fronten om de neusjes van de zalm binnen te hengelen. Om de beste kandidaten aan te trekken, houden bedrijven niet alleen rekening met beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar proberen ze potentiële werknemers tevens naar hun bedrijf te lokken met innovatieve en levendige werkplekken. Tegelijkertijd leidt een hogere EX doorgaans ook tot betere prestaties, simpelweg omdat tevreden medewerkers eerder geneigd zijn extra inspanningen te leveren voor opdrachtgevers en klanten.

Om bedrijven te helpen bij het consolideren en verbeteren van de werkervaring, heeft Quintop een overzicht gemaakt van belangrijke gebieden waar prioriteit aan moet worden gegeven. Volgens het adviesbureau zijn er zeven essentiële punten waaraan bedrijven de komende tijd aandacht zouden moeten besteden om de werknemerservaring naar een hoger niveau te tillen.

Bouwstenen voor een geweldige werknemerservaring

1. Onboarding

De procedure voor het integreren van een nieuwe werknemer in een organisatie en haar of hem vertrouwd te maken met de producten, diensten en cultuur van een bedrijf is van groot belang. Dit is een sleutelelement voor een hoogstaande werknemerservaring, omdat uit een groeiend aantal onderzoeken blijkt dat inspanningen op het gebied van onboarding een positieve invloed hebben op het behouden van werknemers. Nieuwe medewerkers zullen hun welkomsmoment altijd blijven onthouden. Het is een contactmoment dat hun gevoel over een organisatie positief dan wel negatief beïnvloedt, waardoor ze al dan niet snel weer verder gaan zoeken.

2. Verfrissing van compensatie en voordelen

Het is gebruikelijk dat bazen van hun werknemers verwachten dat ze de moderniseringsstrategieën van het bedrijf volgen, maar bedrijven vergeten vaak dat dit een wederkerig proces is. Dat is te zeggen: het personeel van vandaag verwacht op vergelijkbare wijze van organisaties dat ze hun beloningsstrategieën moderniseren. De ‘one-size-fits-all’-aanpak is niet langer geschikt. Een individuele ervaring bieden aan elke medewerker is essentieel. Daartoe moeten organisaties achterhalen wat werknemers echt motiveert en uitdaagt. 

3. Leren en ontwikkelen

In een wereld waarin de vaardigheden van vandaag morgen overbodig kunnen zijn, is het voor werknemers van groot belang om te leren en zich te ontwikkelen. Constante training helpt individuele werknemers om te groeien als mens en als professional, iets wat zowel hen als het bedrijf ten goede komt. Als ze niet de mogelijkheid krijgen geboden uitgedaagd te worden om nieuwe vaardigheden te leren, zullen veel werknemers elders gaan kijken om zichzelf te kunnen ontplooien.

4. Het belang van een werkruimte

Het optimaliseren van de werkplek is ook van groot belang. Niet alleen de technologie op kantoor heeft invloed op de tevredenheid van werknemers, ook de fysieke werkplek doet dat. In de eerste plaats moet de werkplek werknemers in staat stellen hun werk uit te voeren. Volgens Quintop is er een duidelijk zichtbare trend waarin werknemers een werkplek verkiezen die aansluit bij hun levensstijl. Dit resulteert de laatste jaren in bedrijfsfitnessruimtes, gemeenschappelijke ruimtes en gezonde lunchopties. Werknemers die tevreden zijn met hun fysieke werkplek, presteren doorgaans beteren, zijn creatiever, meer betrokken en voelen zich meer verbonden met hun werkgever. 

5. Diversiteit en inclusie

Een moderne organisatie moet gehoor geven aan de roep om diversiteit en inclusie. Zo’n soort bedrijf biedt zijn medewerkers meer dan alleen een werkplek: een plek waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Voor een positieve EX moeten werknemers een gevoel van verbondenheid en authenticiteit ervaren. Een groot deel van de Europese werknemers stelt echter dat veel werkgevers geen vooruitgang hebben geboekt op het gebied van hun diversiteits- en inclusiedoeleinden, wat onder meer betekent dat medewerkers zich niet volledig comfortabel voelen wanneer ze hun mening geven over ideeën, zorgen of fouten.

6. Offboarding

Het klinkt op het eerste gezicht misschien vreemd, maar offboarding is net zo belangrijk als onboarding. Het slecht behandelen van een medewerker die een organisatie verlaat opent de deur voor forse maatschappelijke kritiek. Toch besteden organisaties nog steeds minder aandacht aan offboarding dan onboarding. Of het nu gaat om vrijwillig of onvrijwillig ontslag, vaak wordt offboarden vergeten. Niets voor niets wordt in de studie van Quintop gesteld dat het de verantwoordelijkheid is van lijnmanagers te zorgen dat werknemers zich erkend voelen bij een vertrek, waardoor ze het bedrijf met een positief gevoel kunnen verlaten. 

7. Verzachtende negatieve touchpoints

Een succesvolle EX gaat niet alleen over het opbouwen van positieve ervaringen, maar ook over het minimaliseren van de negatieve impact op de werkervaringsaspecten. Een belangrijk voorbeeld, dat ook betrekking heeft op diversiteit en inclusie, is discriminatie. Onderzoek door Gartner heeft onlangs onthuld dat wanneer een medewerker te maken krijgt met discriminatie, wat er daarna ook gebeurt, dit altijd het diepst in zijn of haar geheugen gegrift zal staan. Het voorkomen van dergelijke incidenten is dan ook cruciaal in het garanderen van een goede employee experience.

Ten aanzien van het toepassen van deze zeven aandachtspunten, concluderen de experts van Quintop dat een geïntegreerde aanpak essentieel is om echte vooruitgang te boeken. “Het creëren, verbeteren en onderhouden van een EX die voldoet aan de verwachtingen van het personeel vereist een holistische aanpak.” Verder wordt samenwerking tussen alle betrokken belanghebbenden aangeraden. “Hoewel HR het best in staat is om de strategie en initiatieven voor werknemerservaring te sturen en orkestreren, gaat de ervaring van medewerkers uiteindelijk veel verder dan de taken en invloed van HR”, besluiten de experts van Quintop.