Van Oers Organisatieadvies start nieuwe restructuringtak

25 april 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De consultancypraktijk van Van Oers heeft een nieuwe restructuring dienstverlening gelanceerd.

“Maar geheel nieuw is de dienstverlening niet”, zegt Peter Hofwegen, die leiding geeft aan de service line, “want Van Oers Organisatieadvies is geruime tijd actief op het gebied van onder andere rendementsverbetering, het meebouwen aan toekomstbestendige businessmodellen, het verhogen van de klantwaarde en herfinancieringen. We hebben de kennis op deze deelgebieden nu gebundeld in de dienst restructuring en een ervaren restructuring-expert aan ons team toegevoegd.” 

Deze nieuwe expert is Joost Akkermans, die zich vorige maand heeft aangesloten bij het organisatie-advieskantoor, na meer dan tien jaar bij ABN AMRO werkzaam te zijn geweest. “Joost heeft een brede achtergrond op het gebied van restructuring vanuit de financieringskant. Zo heeft hij een trackrecord in het coachen van ondernemers in crisissituaties, het identificeren van mogelijkheden tot rendementsverbetering bij ondernemingen, gedragsverandering bij bestuurders en/of ondernemers, herstructureren van een financiering en herkapitalisatie van ondernemingen”, zegt Hofwegen, die verheugd is over de aanstelling van Akkermans.Van Oers Organisatieadvies start nieuwe restructuringtakDe restructuring-dienstverlening is erop gericht ondernemers te helpen die in zwaar weer verkeren. Ondernemers kunnen door uiteenlopende redenen in moeilijkheden geraken, bijvoorbeeld door de toegenomen concurrentie, bedrijfsopvolging, economische teruggang of disruptieve gebeurtenissen in een markt. “Hierdoor presteert een onderneming onder verwachting of komt in sommige gevallen niet of moeilijk een crisissituatie door, zoals bijvoorbeeld in het geval van een (kortstondige) liquiditeitsproblematiek.”

“Snel en zorgvuldig schakelen is in deze situatie cruciaal”, vervolgt Hofwegen, die uitlegt hoe de experts van Van Oers een integrale aanpak bieden, waardoor alle mogelijke oorzaken op tafel komen: “Alle facetten van de organisatie worden in korte tijd doorgelicht, het verbeterpotentieel wordt in kaart gebracht en een concreet en tastbaar plan van aanpak wordt opgeleverd met verschillende scenario’s. We beschrijven de risico’s die de continuïteit en de toekomstbestendigheid van de organisatie in gevaar brengen. Tevens herstellen we het vertrouwen bij stakeholders.”

Om dit succesvol uit te voeren, hanteert Van Oers een multidisciplinaire aanpak: “Ons team bestaat uit professionals met verschillende expertises. Naast onze financiële en strategische toegevoegde waarde in deze trajecten, leert onze ervaring dat er ook andere processen ten grondslag liggen aan een rendementsverbetering, zoals op het gebied van HR en IT.” 

De nauwe samenwerking tussen de experts van Van Oers zorgt voor een vertaalslag naar een toekomstbestendig verbeterplan en tastbare doelstellingen om het rendement te verhogen, legt Peter Hofwegen uit. “Doordat we met name ook aan de competenties van de ondernemer werken, zorgen we dat het traject meer kans van slagen heeft.” Hofwegen sluit af, “We evalueren het traject continu en zorgen voor bijsturing. We blijven naast de klant staan om te coachen en om het rendement te behalen.”