Zelfstandig professionals zijn grootgebruikers van media

10 januari 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Zelfstandig professionals zijn grootverbruikers op het gebied van media. Gemiddeld zijn ze in het bezit van zeven media-apparaten en tien uur per dag online. Daarbovenop besteden ze nog eens zes uur per dag aan offline media. De meeste tijd wordt doorgebracht achter de computer, maar ook de ‘ouderwetse’ televisie is nog altijd populair.

Om het mediagebruik van zelfstandige professionals (zp’ers) in beeld te brengen, bevroegen ZP Zaken en Headfirst 223 zp’ers. Van de ondervraagde zp’ers – oftewel zelfstandig opererende kenniswerkers die hun specialistische kennis verhuren – is 90% hoogopgeleid en hun gemiddelde leeftijd is 52 jaar.

De zestien uur die zij per dag gemiddeld aan media besteden wordt verdeeld over vele verschillende soorten media, die vandaag de dag vaak gelijktijdig worden gebruikt. Zo is het heel gebruikelijk om tijdens het televisiekijken of het luisteren naar een podcast tegelijkertijd met social media bezig te zijn. Dit verklaart meteen hoe het mogelijk is dat er maar liefst zestien uur per dag aan media wordt besteed: de zestien uur media hoeft niet zestien uur van de dag in te nemen – het kan bijvoorbeeld ook gaan om acht uur tv en acht uur social media tegelijkertijd.

Aantal uur dat een zp’er per dag offline en online media-activiteiten uitvoert

Nieuwe versus oude media

Met zestien uur besteden de zp’ers desalniettemin bijna twee keer zoveel tijd aan media als de gemiddelde Nederlander, die uitkomt op ‘slechts’ acht uur en drie kwartier. Verreweg de grootste tijdverslinder voor zp’ers is de computer. Gezien het soort werk dat zp’ers veelal verrichten is dat weinig verrassend. 34% van de zp’ers zit gemiddeld twee tot vijf uur per dag achter de computer. Nog eens 31% brengt vijf tot tien uur door achter de pc, waarmee ze niet significant afwijken van het Nederlands gemiddelde. Dit geldt wel voor de 3% die meer dan tien uur per dag de computer gebruikt. Hiermee gaat deze groep ver over de door de wet gestelde grens van zes uur beeldschermwerk heen.

Terwijl de populariteit van het ‘nieuwe’ flexibele televisiekijken – via diensten als Netflix en Uitzending Gemist – toeneemt, blijft het ‘traditionele’ televisiekijken ook aardig populair onder de zp’ers. 42% spendeert tot één uur aan de tv, 40% kijkt één tot twee uur en 16% twee tot vijf uur. Van de overige 2% kijkt de ene helft vijf tot tien uur en de andere zelfs meer dan tien uur. Ook wordt er nog altijd veel naar de radio geluisterd. 56% van de 40- tot 64-jarigen doet dit één tot vijf uur per dag en van de 18- tot 39-jarigen iets meer een derde. Dat leeftijd een duidelijke rol speelt bij de keuze tussen oude en nieuwe media blijkt ook uit het gebruik van digitale media. Zo besteedt 41% van de jongere groep gemiddeld één tot vijf uur aan streamen, waar dit bij de oudere groep 30% is. 

Social Media

Omdat zp’ers niet binnen de context van een groter bureau werken hebben ze vaak de behoefte aan verbinding met mede-zp’ers, bijvoorbeeld voor kennisdeling, netwerkopbouw en schaalvoordelen. Terwijl desondanks slechts 12% van de zp’ers bijeenkomsten gebruikt om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom ondernemerschap, zijn online communities stukken populairder aan het worden. Meer dan 43% van de zp’ers geeft aan deel uit te maken van zo’n online community.

Zakelijke doeleinden voor social media

Hierbij spelen social media natuurlijk een belangrijke rol. Zoals te verwachten valt, blijft LinkedIn met afstand het populairst. Praktisch elke zp’er (99%) bevindt zich het platform. Daarnaast worden WhatsApp (74%), Twitter (39%) en Facebook (33%) veel gebruikt. LinkedIn wordt hoofdzakelijk gebruikt om het netwerk te vergroten (58%), opdrachten binnen te halen (19%) en online zichtbaar te zijn (16%). Ook WhatsApp wordt vooral gebruikt om te netwerken, terwijl de twitterende zp’ers dit met name doen om hun zichtbaarheid te vergroten (16%). Het professionele gebruik van social media vereist wel de nodige vaardigheden. 31% geeft aan zich ‘aardig’ te redden, maar een klein kwart meent (te) weinig kennis te hebben om social media goed in te zetten voor haar of zijn onderneming. 

Zeven devices

Het veelvuldige gebruik van media door zp’ers toont zich niet alleen in de vele uren die eraan worden besteed, maar ook in het grote aantal media-apparaten dat ze bezitten. Gemiddeld hebben zelfstandige professionals zeven devices. Hieronder vallen de ‘usual suspects’ zoals de mobiele telefoon, laptop en televisie. Wellicht opvallender is dat ook de stereo-installatie, vaste telefoon en desktop nog altijd hoog scoren. De opkomst van de tablet laat zich ook duidelijk zien: tegenwoordig bezit 82% van de zp’ers er een. Andere digitale apparaten als e-readers en wearables (smartwatch, Google Glass) zijn met 31% nog iets minder in trek. 

Terwijl de digitalisering voortdendert, geeft 65% van de zp’ers overigens aan het nog altijd prettiger te vinden om papieren boeken én tijdschriften te lezen (in plaats van de digitale versies daarvan). Dit geldt in het bijzonder voor het lezen van vakinhoudelijke literatuur en diepgaande kennisverwerving. Hierbij is het wel goed om te bedenken dat de gemiddelde leeftijd van de respondenten met 52 jaar aan de hoge kant is. Kranten en folders leest de meerderheid van hen (63%) echter wel vanaf een scherm.