Belastingdienst schakelt Ordina in voor IT-implementatie bij Douane

13 december 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Belastingdienst heeft ICT-dienstverlener Ordina ingeschakeld om te ondersteunden bij de ontwikkeling van een nieuw IT-systeem om zijn douanecontroles te stroomlijnen. 

De Douane is een onderdeel van de Belastingdienst en is in termen van omvang een van de belangrijkste controlegebieden. De organisatie geldt als de handhavingsdienst die het goederenverkeer aan de buitengrenzen van de EU controleert. Een belangrijke taak, aangezien er jaarlijks miljoenen goederen door de Nederlandse douane vloeien – in 2017 kwam de totale waarde van onze export neer op zo’n €126 miljard. 

Rol Douane steeds belangrijker

Met de aanstaande Brexit in het achterhoofd, zal de rol van de Douane de komende periode alleen maar belangrijker worden. Om zijn taken goed uit te kunnen blijven voeren, becijferde de Douane dat er zo’n 900 extra mensen geworven moeten worden om de toekomstige, ‘nieuwe’ buitengrens van de Nederland goed te bewaken. Voor het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheden, monitort de Douane de correcte toepassing van douanewetgeving en van andere relevante wetgeving, en waar nodig grijpt de Douane in. Dat gebeurt op vaste locaties, zoals de haven van Rotterdam en de vliegvelden van Amsterdam Schiphol en Eindhoven Airport, maar dergelijke controlepraktijken worden ook ‘ergens in het land’ uitgevoerd.

Om al deze controleopdrachten per regio in goede banen te leiden, leunt de Douane op een IT-systeem, dat de complexe planning voor zijn rekening neemt. De planningspuzzel bij deze werkverdeelpunten is erg complex – bij de Douane zijn momenteel meer dan vijfduizend mensen werkzaam – en dynamisch – mensen zoeken altijd naar manieren om de Douane te omzeilen en de opsporingsdiensten op een zijspoor te zetten.Belastingdienst schakelt Ordina in voor IT-implementatie bij DouaneIn een poging het planningsproces te optimaliseren, heeft de Douane besloten om een nieuwe automatiseringsoplossing te implementeren voor het plannen van douanecontroles. De dienst wordt hierin bijgestaan door Ordina, met circa 2,600 medewerkers een van de grootste ICT-dienstverleners van eigen bodem. IT’ers van Ordina zullen, op basis van planningssoftware van Quintiq (onderdeel van Dassault Systèmes) de planningsoplossing voor de Douane configureren en implementeren. 

Verder zullen consultants van Ordina het programma- en verandermanagement op zich nemen. Deze werkstroom zorgt er niet alleen voor dat het systeem succesvol wordt ingericht, maar ook dat medewerkers van de Douane beschikken over de juiste capaciteiten (door middel van training) en bereid zijn om het systeem daadwerkelijk te gebruiken. Met Ordina is ook een beheerscontract afgesloten – na go-live zorgt de ICT-dienstverlener ervoor dat het systeem in de lucht blijft en dat updates vanuit de business doorgevoerd worden. Het contract heeft een looptijd van acht jaar. 

Optimaliseren van het controleproces

Het nieuwe systeem zal volgens de Belastingdienst helpen bij het optimaliseren van het controleproces. Dit levert zowel ten aanzien van het bedrijfsleven (geen onnodige vertragingen in invoerprocessen door betere voorspelbaarheid van controlemomenten) als met betrekking tot burgers (betere controlediensten zorgen voor een betere opsporing van belastingontwijking) diverse voordelen op, en komt tevens ten goede aan de schatkist van de overheid.

Dennis Struyk, directeur public bij Ordina, is verheugd met de opdracht: “We zijn er trots op dat we de Nederlandse Douane de komende jaren bijstaan om het douanetoezicht te optimaliseren.” Hij voegt toe dat het bedrijf bij het leveren en implementeren van zijn diensten zal kunnen putten uit best practices die het vanuit een vergelijkbaar project voor de Belgische Douane heeft meegenomen.

De Belastingdienst werkt al jaren met Ordina. Zo is het bureau meerdere keren ingeschakeld om te ondersteunen bij strategische IT-projecten, en is Ordina sinds eind vorig jaar een van de vaste leveranciers van tijdelijke ICT-professionals.