Carien de Vries nieuwe partner bij interim tak House of Performance

10 december 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

House of Performance heeft Carien de Vries aan het partnerteam van haar interimtak toegevoegd. Als zelfstandig professional is de Vries inmiddels drie jaar aan het organisatieadviesbureau verbonden. In deze periode heeft ze een belangrijke rol gespeeld in het uitbouwen van de interim dienstverlening.

In oktober 2015 kwam De Vries voor het eerst in contact met House of Performance. “House of Performance was toen net met ‘Managed By’ gestart, en ik kreeg vrij snel het gevoel dat er iets bijzonders kon groeien. Daar wilde ik aan meebouwen”, herinnert De Vries zich. 

Een hechte community van interim professionals

“Drie jaar later staat er een bijzondere club. Zo’n 40 interim professionals hebben zich inmiddels aan ons netwerk verbonden. We zijn uitgegroeid tot een hechte community en bieden onze interim managers meer dan alleen een opdracht. We dragen ook continu bij aan hun ontwikkeling”, legt de kersverse partner uit.

Carien de Vries nieuwe partner bij interim tak House of Performance

“Zo organiseren we één keer per maand een kennisbijeenkomst voor alle interimmers en bieden we het hele jaar door trainingen aan. Onder andere op het vlak van adviesvaardigheden en specialistische vakkennis. Ook creëren we synergie door het uitwisselen van best practices en werken we met een buddysysteem waarbij je met elkaar spart over de inhoud van een opdracht waaraan je werkt. Daarnaast maken onze interim managers gebruik van de faciliteiten van House of Performance, zoals ons kantoor, de tools en de oplossingen waarover we beschikken.”

“Om tot de huidige situatie te komen is reeds veel werk verzet”, vertelt De Vries. “Alles begon met het nadenken over de positionering van de interim tak. Hoe kunnen we nog meer toegevoegde waarde bieden aan onze opdrachtgevers? Op welke segmenten en thema’s richten we ons? Welk profiel interim manager past daar dan bij? En hoe bouwen we een netwerk waar zelfstandig professionals zich duurzaam aan willen verbinden?”

De succesformule van Managed By House of Performance

Gevraagd naar de succesformule van de interim tak van House of Performance, wijst De Vries vooral naar de partner-aanpak. “We gaan naast onze opdrachtgevers staan om de gewenste verandering te realiseren en nemen daarbij de verantwoordelijkheid voor een duurzaam resultaat, ook financieel gezien. We passen dus niet alleen op de winkel. De kwaliteit van onze interim managers geeft echter de doorslag”, geeft De Vries aan.

“Wij werken met ervaren change- en programmamanagers, die kennis in uiteenlopende branches hebben opgedaan.” De opdrachten van Managed By liggen vooral op het vlak van programmamanagement, leiderschapsontwikkeling, lean en agile werken en HR.

Zo leverde Managed By een interimmanager aan een organisatie die een aantal stafdiensten centraal ging beleggen, waardoor de interne dienstverlening op een andere manier ‘gevraagd en geleverd’ werd. Ook begeleidde Managed By een gemeente bij een groot reorganisatietraject.

De Vries: “Een gemeente startte met een omvangrijke reorganisatie. Om de aanpassing in de structuur te ondersteunen, was een gedragsverandering nodig om tot een geheel andere manier van samenwerken te komen. Een Managed By programmamanager zorgde voor de totstandkoming en de uitrol van het programma.”

Daarnaast werkt de interim tak nauw samen met de consultancy tak van het adviesbureau, die op verschillende thema’s in de markt, zoals gamification, voorop loopt en de afgelopen 20 jaar een sterk trackrecord heeft opgebouwd. “We zien steeds vaker dat klanten verandervraagstukken hebben waarbij consultancy- en interimdiensten elkaar kunnen versterken. Wanneer wij denken dat de inzet van beide diensten waarde toevoegt, zetten we deze combinatie in.”

Het vergroten van impact

Vooruitblikkend op de toekomst van de interim tak van House of Performance, zegt de Vries: “Hoewel we volop kansen zien om ons team uit te breiden ligt de focus niet op kwantitatieve groei, maar juist op het vergroten van onze impact in organisaties. Dat betekent ook dat we kritisch kijken in hoeverre een opdracht bij ons past.”

Als het aan De Vries ligt, ontwikkelt Managed By zich steeds meer tot trusted advisor voor interim inhuur van verandercapaciteit. “Opdrachtgevers willen invulling geven aan hun veranderbehoefte en huren dan een interim manager in. Wij willen liever aan het begin van dat besluitvormingsproces betrokken zijn. Is het wel echt nodig? Wat zijn de strategische doelstellingen? En hoe draagt de verandercapaciteit bij aan die doelstellingen? Door anders na te denken over de verandervraag, kan er beter worden georganiseerd en effectiever worden gewerkt”, is haar overtuiging. “Ik ben ontzettend trots op wat we al hebben bereikt en ik kijk er naar uit om samen met onze interim managers en opdrachtgevers onze ambitie waar te maken”, sluit de Vries af.