AT Osborne: 50 jaar een expert in ruimtelijke vraagstukken

12 oktober 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

AT Osborne viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum. Van oorsprong een expert in kostenbeheersing in de bouw, heeft AT Osborne zich sinds de oprichting ontwikkeld tot een toonaangevend bureau met circa 150 professionals. Het adviesbureau heeft een sterk trackrecord weten op te bouwen in het begeleiden van grootschalige programma’s, met daarin spraakmakende projecten als de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de vernieuwing van IJsstadion Thialf.

Na de Tweede Wereldoorlog werd er volop gebouwd in Nederland. Regelmatig was er daarbij sprake van forse overschrijding van de bouwkosten. Dat leverde niet alleen veel onvrede op bij opdrachtgevers, maar ook de nodige negatieve publiciteit. In Nederland was op dat moment geen kennis voorhanden van kostenbewaking gedurende het hele bouwproces. Het is in deze periode dat de geschiedenis van AT Osborne begint. In de jaren zestig steekt Jack Osborne het kanaal over om met Berenschot, het adviesbureau dat aan de wieg heeft gestaan van de Nederlandse adviesbranche, het begrip quantity surveying in Nederland te lanceren. Berenschot Osborne wordt in maart 1968 opgericht.

Bloeiende jaren 70

In de beginfase weet het adviesbureau een belangrijke opdracht binnen te halen gecentreerd rondom kostenmanagement bij de bouw van vier academische ziekenhuizen. Die opdrachten vormden de basis voor de snelle groei van Berenschot Osborne. In de bloeiende jaren zeventig verbreedde Berenschot Osborne het werkveld ook naar ruimtelijke ordening, daarbij ondersteund door de groeiende expertise vanuit Berenschot in projectmanagement.

In de tachtiger jaren voegt Berenschot Osborne ook juridisch advies rondom bouwprojecten toe aan het dienstenportfolio, mede door de opkomst van strengere wetgeving in die tijd. Opdrachtgevers uit de industriële hoek en op het vlak van stedenbouw vinden hun weg naar het adviesbureau, dat zich toelegt op een nieuwe expertise: omgevingsmanagement. In het volgende decennium zijn bouwtrajecten nog complexer geworden, wat kennis van nieuwe technieken en installaties vraagt. In deze jaren is het bureau onder meer betrokken bij de nieuwbouw van diverse ziekenhuizen, afvalverbrandingsinstallaties en universiteitsgebouwen, maar ook bij de verbouw van zo’n 500 bankkantoren van ABN AMRO.

AT Osborne: 50 jaar een expert in ruimtelijke vraagstukken

Rond het millennium heeft de toegenomen mobiliteit in Nederland geleid tot grote investeringen in infrastructuur en Berenschot Osborne mag zich storten op een van de grootste infrastructuurprojecten ooit: de Betuweroute. Het adviesbureau doet daarbij ruime kennis en expertise op het vlak van gebiedsontwikkeling op.

2003 markeert een belangrijke mijlpaal voor het bureau. Zo'n 110 consultants maken zich na een buy-out los van het bedrijf en AT Osborne is geboren*. Het bureau weet verder te groeien en in 2007 betrekt AT Osborne een nieuw kantoor: Villa Rusthoek, dat het adviesbureau – “uit respect voor historie” - weet om te vormen tot een van de meest duurzame monumentale panden van ons land. Vanuit het kantoor in Baarn werkt AT Osborne in de jaren daarop aan grootschalige projecten als de Noord/Zuidlijn, Thialf en Schiphol. De projecten waaraan AT Osborne werkt bevinden zich intussen niet langer alleen in Nederland, maar ook op Curaçao, in Frankrijk, België en Tsjechië. Bovendien is de focus naast advies inmiddels steeds meer verschoven naar de executie van projecten.

Spraakmakende, complexe projecten

Sinds 22 juli verbindt de Noord/Zuidlijn Amsterdam Noord met station Zuid via de Amsterdamse binnenstad. AT Osborne raakte betrokken bij dit grootschalige project in 2005, kort na verzakkingen op de Vijzelgracht. Dat begon met het leveren van de projectdirecteur en een grondige analyse van de grote uitdagingen van het project en de organisatie ervan. Verschillende AT Osborne-professionals hebben leidinggevende posities vervuld in het project. In de inmiddels meer dan tien jaar dat AT Osborne betrokken is bij het project, kende het meerdere tegenvallers door verzakkingen en faillissementen van opdrachtnemers. Tegelijkertijd werd het project een gemeentelijke dienst met eigendom en beheer van het bestaande metronet en het uitvoeren van nieuwe metro- en tramprojecten. “We zijn er trots op dat we in deze organisatie een leidende rol mogen spelen. We leerden belangrijke lessen over het betrekken van de omgeving, de integratie van systemen en de voorbereiding naar exploitatie. Tegelijkertijd waren we onderscheidend in de samenwerking met aannemers en het structureren van de organisatie”, vertelt AT Osborne over het traject.

Sinds 2014 is AT Osborne betrokken geweest bij het vernieuwen van schaatsstadion Thialf Heerenveen. Doelstelling van het project was het Nederlandse schaatsen een voorsprong te laten nemen op de rest van de wereld door een schaatsstadion van Olympisch niveau te laten verrijzen. In de afgelopen jaren heeft AT Osborne Thialf bijgestaan bij verschillende Europese aanbestedingsprocedures ten behoeve van onder andere de vernieuwbouw van Thialf en de daarin gevestigde horeca. Ook heeft het adviesbureau Thialf met contractvoorbereiding en het aanbestedingsproces geholpen en droeg het bureau zorg voor de contractering en juridische ondersteuning tijdens de uitvoering van het project. AT Osborne kijkt “met trots” terug op dit project.

Specialist in ruimtelijke vraagstukken

Door de jaren heen heeft AT Osborne zich van een expert in kostenbeheersing in de bouw weten te ontwikkelen tot een allround adviesbureau gericht op het bredere spectrum van ruimtelijke vraagstukken. Zo is AT Osborne anno 2018 onder meer gespecialiseerd in uiteenlopende vakgebieden als huisvesting & vastgoed, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en milieu, maar kunnen opdrachtgevers het adviesbureau uit Baarn ook inschakelen voor interim opdrachten, public management, juridisch advies of advocatuur.

Onder de opdrachtgevers zijn onder meer ministeries, provincies en gemeenten te vinden, maar ook organisaties in het zorgdomein, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zakelijke dienstverleners kunnen met hun vraagstukken terecht bij het adviesbureau, dat beschikt over een goed gevulde pijplijn met opdrachten. Recente opdrachtgevers die AT Osborne inschakelden waren onder meer: Radboud Universiteit Nijmegen, die ondersteuning kreeg bij de oplevering van een nieuw faculteitsgebouw; Erasmus Universiteit, die door AT Osborne werd geholpen bij het opstellen van een prestatiecontract; en de Servische hoofdstad Belgrado, die advies inwon om tot de beste aanpak te komen voor een renovatie van diepgelegen stations in het centrum van de stad.

“AT Osborne draagt inmiddels al 50 jaar aan bij aan verbetering van de leefomgeving met duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken. Steeds in het oog houdend voor wie we dat doen. Urban Matters, People matter is dan ook de passende slogan”, blikt AT Osborne tevreden terug op zijn rijke historie. Eerder dit jaar stond het adviesbureau samen met klanten en relaties stil bij zijn vijftigjarig bestaan.

Beste werkgever

Met vandaag de dag 150+ professionals in dienst, werkzaam vanuit kantoren in Baarn en Brussel, geniet AT Osborne bovendien een goede reputatie onder werknemers. Begin dit jaar, net als een jaar eerder, was AT Osborne te vinden in de beste werkgever-ranking van Great Place to Work (GPTW). Het bureau kreeg onder meer erkenning voor zijn goede werk/privé-balans, ontwikkelmogelijkheden en wervingsbeleid.

* De A en de T staan respectievelijk voor Afink en Taylor, de toenmalige directieleden van AT Osborne.