AT Osborne helpt Radboud Universiteit met oplevering van nieuw faculteitsgebouw

23 april 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Eind 2020 nemen medewerkers en studenten van Radboud Universiteit in Nijmegen het nieuwe gebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in gebruik. AT Osborne is al enige tijd nauw betrokken bij de realisatie van het nieuwe en energiezuinige faculteitsgebouw. Adviseurs Kees Rezelman en Christiaan de Pous zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement en het kostenmanagement.

Sinds 24 juli 2014 huist de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen in het Grotiusgebouw. Ook bij de totstandkoming van dat moderne pand speelden medewerkers van AT Osborne een rol. Onder leiding van Kees Rezelman, bood het adviesbureau het Nijmeegse Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) op verschillende momenten tijdens de realisatie ondersteuning. Die samenwerking pakte naar alle tevredenheid uit. Niet voor niets werd Rezelman opnieuw aangesteld als projectmanager, ditmaal van de ontwikkeling van de campus en in het bijzonder van het nieuwe faculteitsgebouw van Sociale Wetenschappen. 

Kosten- en projectmanagement

Al zo’n kleine drie jaar – vanaf medio 2015 – vervult Rezelman de rol van projectmanager van het nieuwe gebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Dat doet hij samen met Claudia Simons. Zij is actief voor het bedrijf UVB, dat op de campus van de Radboud Universiteit gebouwen en infrastructuur ontwikkelt, beheert en onderhoudt. Pas toen enkele jaren geleden het Grotiusgebouw al voorbij de ontwerpfase was, werd Rezelman uitgenodigd om aan te schuiven. Dat moest anders, dacht hij, want bij dat project werd nadat hij aantrad al snel duidelijk dat zowel het ontwerp als de projectorganisatie voor verbetering vatbaar waren. Uiteindelijk zijn de wijzigingen in ontwerp en organisatie wel doorgevoerd, maar het betrof geen optimaal aanpak, aldus Rezelman: “Voor FSW wilden we zoveel mogelijk beslissen in het ontwerp. Want alles wat je achteraf moet doen, kost meer geld en is meer gedoe.” 

Al doende leert men, luidt het gezegde. Daar sluit de projectmanager van AT Osborne zich bij aan: “Ik ben me nu nog beter bewust van de dynamiek van de organisatie, van gebruiker tot College van Bestuur en alle lagen die er tussen zitten. Samen met collega-projectmanager Simons hebben we het inmiddels goed georganiseerd met uiteraard een stuur- en projectgroep, maar ook met expertisegroepen waarin gebruikers en andere stakeholder zitten. Alles wordt uitgebreid besproken maar het worden geen Poolse landdagen. We willen zo min mogelijk aan het toeval overlaten.” Verder heeft Rezelman bij het FSW-project te maken met dezelfde faculteitsdirecteur als tijdens de ontwikkeling van het Grotiusgebouw: Arjen Peeters. Dat is volgens de projectmanager een voordeel: “We weten wat we aan elkaar hebben.” 

AT Osborne helpt Radboud Universiteit met opleveren van nieuw faculteitsgebouw

Naast dat AT Osborne de (mede)verantwoordelijkheid draagt over het projectmanagement, buigt het adviesbureau zich – in de gedaante van Christiaan de Pous – ook over het kostenmanagement. De Pous is sinds oktober 2017 werkzaam bij het kantoor uit Baarn als adviseur op het gebied kosten- en projectmanagement. Daarvoor werkte hij bijna negen jaar bij Deerns, een bedrijf dat sinds 1928 commerciële en publieke organisaties adviseert over kwesties aangaande infrastructuur, vastgoed en technologie. 

Bouw uit de toekomende tijd

Naar verwachting zal het faculteitsgebouw eind 2020 in gebruik worden genomen. Het nieuwe pand biedt medewerkers en studenten een inspirerende en moderne omgeving – waar weinig kunstlicht nodig is – om wetenschap te beoefenen. Bovenal is het nieuwe onderkomen erg duurzaam, zo stelt Rezelman: “Een belangrijk principe in het ontwerp is ‘gebouw volgt mens’. Alleen daar waar mensen aanwezig zijn, doet de klimaatinstallatie haar werk.” Het ontwerp kent nog andere aspecten die tonen dat serieus is nagedacht over het energieverbruik. Zo zijn trappen geplaatst op strategische plekken, waardoor bezoekers eerder voor de trap dan voor de lift zullen kiezen. En, ook al wordt de lift gekozen, “dan wordt tijdens het dalen en remmen energie gewonnen, een besparing van 20%”, aldus de projectmanager.

Verder verdient ook het bouwfysische perspectief in het ontwerp extra aandacht. Dat zit tamelijk ingenieus in elkaar, waardoor een optimaal binnenklimaat wordt gerealiseerd. Rezelman: “Zo zijn verwarming en koeling goed afgestemd op de hoeveelheid (zonwerend) glas en de oriëntatie van de ramen. De compacte vorm van het gebouw en de isolerende ‘schil’ dragen bij aan een laag energieverbruik. Ter vergelijking: in de huidige gebouwen van de faculteit is het verbruik 1,6 miljoen kWh elektriciteit en 400.000 m3 gas. In de nieuwe situatie wordt nagenoeg geen gas meer gebruikt en 80% minder elektriciteit. De energie die nodig is voor de installaties in het gebouw is duurzaam. Op het dak van het gebouw wekken zonnepanelen eigen energie op en via de aansluiting op het hybride-energienet komt duurzame energie uit de warmte-koudeopslag naar het faculteitsgebouw.” 

Daarmee is het nieuwe gebouw vrijwel energieneutraal en voldoet het aan de gecertificeerde duurzaamheidsnorm BREAAM Excellent, een internationaal erkend keurmerk. Volgens Wilma de Koning – vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit – is dat niet toevallig: “De Radboud Universiteit kiest, samen met het Radboudumc, bewust voor duurzaamheid, niet alleen binnen het onderwijs en onderzoek, maar ook in de bedrijfsvoering en bouw- en renovatieprojecten op de campus. […] Dit keurmerk is voor ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn met onze duurzaamheidsambities. Het nieuwe faculteitsgebouw draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een duurzame werk- en studeeromgeving waarin de milieubelasting verder krimpt en de sociale coherentie groeit. Daar zijn we echt trots op!”