AT Osborne

De inrichting van de leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van de mens. Denk daarbij aan onbelemmerde mobiliteit, een schoon en veilig milieu, passende huisvesting en goede gezondheidszorg. AT Osborne draagt daaraan bij met duurzame oplossingen. Onze focus ligt op toekomstbestendige infrastructuur, een gezonde samenleving en een duurzame leefomgeving.

Wat ons anders maakt, is dat wij verbindingen leggen, tussen betrokken partijen en tussen plannen en praktijk. Wij zijn vasthoudend, omdat wij uit ervaring weten dat voor elk vraagstuk een oplossing is. Hoe ver deze soms ook te zoeken lijkt in de dagelijkse, weerbarstige praktijk. Met ons vele talenten zijn wij als geen ander in staat om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Met ruim 150 specialisten, (juridische) consultants en (project)managers, werken wij met onze opdrachtgevers aan het beste resultaat. 

Voor wie werken wij?

Onze opdrachtgevers bevinden zich zowel in de publieke sector als daarbuiten. Belangrijke publieke opdrachtgevers zijn ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Daarbuiten zijn we zeer actief in de gezondheidszorg, bij onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zakelijke dienstverleners. Ook voor interim opdrachten, public management en juridisch advies of advocatuur kunt u bij ons terecht.

Onze inzet is heel divers. Wij leverden onder meer bijdragen aan de Noord/Zuidlijn, de Zeesluis in IJmuiden, de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in Rotterdam, hielpen wij verschillende gemeenten met het opstellen van een omgevingsvisie en zijn we betrokken bij verschillende Smart Mobility projecten van Rijkswaterstaat. Daarnaast werkten we aan verschillende projecten van het VUmc en aan de bouw van het Curaçao Medical Center en het Bravis ziekenhuis. Als input voor de formatie deden wij onderzoek naar de aanpak van ruimtelijke kwaliteit in wateropgaven.

Wat doen wij?

De diensten die AT Osborne levert omvatten de hele range van strategie tot implementatie. Dat gaat onder meer om het verrichten van haalbaarheidsonderzoek, conceptontwikkeling, opstellen van een programma van eisen, huisvestingsmanagement, interim management, project- en procesmanagement, programmamanagement, omgevingsmanagement, bouwkostenadvies en financieel management, facility management, juridische advisering, interim-management, contractering en aanbesteding, risicomanagement, kwaliteitsmanagement, second opinions, projectaudits.

Bij AT Osborne delen we onze kennis graag met onze (potentiële) opdrachtgevers. Dat doen we door onze consultants op maat gemaakte trainingen te laten verzorgen in onze eigen academy.

Meer weten hoe we samen met u de wereld een beetje mooier en beter willen maken? Ga naar www.atosborne.nl.

AT Osborne | Nieuws