AT Osborne

Wij Osborners maken de wereld om ons heen graag een beetje mooier en beter. Niet met hoogdravende idealen in ons hoofd, maar met praktische oplossingen voor complexe problemen waar onze maatschappij nu eenmaal mee te maken heeft. We zijn vakidioten met een missie. Wij zetten onze tanden graag in schijnbaar onoplosbare puzzels, we trekken haperende projecten weer vlot en schijnen ons licht op juridische knelpunten. We genieten ervan om intensief met elkaar en gezamenlijk met u te werken aan een betere leefomgeving om ruimte te geven aan mensen, mensen net als wij en mensen net als u.

Wat ons anders maakt is dat wij verbindingen leggen, tussen betrokken partijen, tussen plannen en praktijk en tussen u en ons. Wij zijn vasthoudend omdat wij uit ervaring weten dat voor elk vraagstuk een oplossing is. Hoe ver deze soms ook te zoeken lijkt in de dagelijkse, weerbarstige praktijk. Met onze vele talenten zijn wij als geen ander in staat om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Met ruim 150 specialisten werken wij met u aan het beste resultaat.

Werken met

Onze opdrachtgevers bevinden zich zowel in de publieke sector als daarbuiten. Belangrijke publieke opdrachtgevers zijn ministeries, provincies en gemeenten. Daarbuiten zijn we zeer actief in de gezondheidszorgsector, bij onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zakelijke dienstverleners. Wij zijn actief op de vakgebieden Huisvesting & Vastgoed, Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling en Milieu. Ook voor interim opdrachten, public management en juridisch advies of advocatuur kunt u bij ons terecht.

De diensten die AT Osborne levert omvatten de hele range van strategie tot implementatie. Denk daarbij aan het verrichten van haalbaarheidsonderzoek, conceptontwikkeling, opstellen van een programma van eisen, huisvestingsmanagement, interim management, project- en procesmanagement, programmamanagement, omgevingsmanagement, bouwkostenadvies en financieel management, facility management, juridische advisering, interim-management, communicatie, contractering en aanbesteding, risicomanagement, kwaliteitsmanagement, second opinions, projectaudits en trainingen.

AT Osborne | Nieuws