Paul Postma over wat medisch specialisten kunnen leren van neuromarketing

19 september 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Medio november vindt het congres ‘De betrouwbaarheid van intuïtie’ plaats. Centraal tijdens dit evenement staat hoe medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals het beste om kunnen gaan met hun onderbuikgevoelens, of gevoel, bij het maken van belangrijke beslissingen. Topexperts gespecialiseerd in uiteenlopende gebieden, van ethiek en psychiatrie tot filosofie en neuropsychologie zullen tijdens het evenement antwoord geven op boeiende en belangwekkende vragen over intuïtie. De oprichter van marketingadviesbureau PPMC, Paul Postma, neemt de neuromarketinginvalshoek voor zijn rekening. 

Als oprichter van Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC), een marketingadviesbureau dat onder meer concurreert met adviespartijen als McKinsey & CompanySimon-Kucher & Partners en VODW, geldt Paul Postma als een autoriteit op het gebied van marketing en aanverwante vakgebieden. De zeer ervaren expert is auteur van onder meer het boek 'Anatomie van de Verleiding', een boek dat hij schreef voor professionals en studenten marketing en communicatie*. In dat boek ligt de nadruk op neuromarketing, volgens Postma een cruciaal aspect dat een belangrijke bijdrage levert aan strategische marketing, customer insight en marketing intelligence.

Neuromarketing is een relatief nieuw vakgebied waarbij medische technieken en inzichten uit de neurowetenschap worden toegepast op het terrein van marketing. Het vakgebied, dat volop in ontwikkeling is, is een van de interessantste toepassingen van digitale marketing van dit moment. De ervaringen die Postma deelt zijn herkenbaar voor marketeers, wat een van de redenen vormt dat Postma het boek eerder dit jaar met een herziene druk met actuele cases opnieuw heeft uitgebracht. Vooral zijn ontdekkingen rondom de verbanden tussen het brein en het gedrag van mensen en in het bijzonder managers en marketeers, hebben veel aandacht gekregen.

Anatomie van de  verleiding

Het boek ‘Anatomie van de Verleiding’ is verdeeld in overzichtelijke hoofdstukken. Aan het begin van het boek wordt ingegaan op koopgedrag en hoe het brein van mensen werkt, om vervolgens in te zoomen op wat neurologie voor marketeers kan betekenen. Hierna worden in detail drie methoden van neuromarketing behandeld, die toegang geven tot de keuzeprocessen die zich afspelen in het brein. Elk van deze methoden zijn direct in de praktijk toe te passen op commerciële processen, waaronder communicatie, productontwikkeling, marketing, verkoop en klantrelatiemanagement. Lezers leren in het boek onder meer hoe ze met neuromarketing hun concurrenten voor kunnen blijven, waarom weinig informatie leidt tot betere beslissingen en hoe met informatie anderen overtuigd kunnen worden.

Paul Postma deelt inzichten over de toepassingsgebieden van neuromarketing

In de latere hoofdstukken worden de toepassingsgebieden van neuromarketing uitgediept en worden uiteenlopende (ook actuele) cases, praktijkvoorbeelden en ervaringen behandeld. Deze variëren van bizarre koopbeslissingen van klanten en hoe die neurologisch te begrijpen zijn, tot de opvallendste fouten die marketingmanagers keer op keer maken, hoewel dankzij neuromarketing genoeg kennis voorhanden is om zulke fouten te vermijden. Ook passeren in het boek de grootste successen en megablunders van grote merken de revue.

De Betrouwbaarheid van Intuïtie

De inzichten uit de Anatomie van de Verleiding zullen door Postma eind dit jaar ook worden gedeeld tijdens het congres ‘Op gevoel? De Betrouwbaarheid van Intuïtie’, waar Postma als neuromarketing expert een van de sprekers zal zijn. Het congres is een initiatief van Brainfeed, een organisatie die regelmatig nascholingen voor medisch specialisten, huisartsen en andere professionals verzorgt.

Centraal thema op het congres vormt het concept intuïtie. Wat wordt eigenlijk verstaan onder intuïtie? Kan een arts afgaan op zijn pluis-niet-pluis-gevoel? Kunnen ook topexperts in hun vakgebied de mist ingaan? Zijn mensen in staat om op hun gevoel te bepalen of iemand betrouwbaar is? Op deze en andere voor artsen relevante aspecten van intuïtie zullen Postma en tal van overige sprekers, elk experts in hun veld, worden ingehaakt.

Postma zal op basis van de belangrijkste concepten uit zijn boek medisch specialisten leren hoe ze beter om kunnen gaan met het al dan niet handelen vanuit intuïtie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat artsen ernstig de mist in kunnen gaan als ze zich niet wapenen tegen de valkuilen die intuïtie met zich mee kan brengen. Het gaat in hun werk namelijk om de gezondheid van mensen, soms zelfs op leven of dood – een fundamenteel verschil met de onderbuikgevoelens waarop in de zakenwereld regelmatig een beroep wordt gedaan.

"Veel is terug te voeren tot onze evolutionaire eigenschappen. Wij doen in de 21ste eeuw boodschappen met een brein dat niet is veranderd sinds het menselijk ras op de steppen woonde, met alle gevolgen van dien”, legt Postma uit, die tijdens het congres de medisch specialisten zal leren welke beslissingen zij rustig op hun buikgevoel kunnen nemen, en voor welke beslissingen dat juist rampzalig is.

Topsprekers

Naast Postma zullen tijdens het congres, dat wordt gehouden op 14 november, diverse overige topsprekers hun opwachting maken en hun licht werpen op de verschillende onderwerpen rondom intuïtie**. Deze professionals, elk topexperts in hun respectievelijke vakgebieden, zullen antwoorden geven op tal van vragen. Vanuit ethische, etiologische, psychiatrische, neuropsychologische en gedragsmatige invalshoek presenteren zij de meest recente inzichten in menselijk gedrag en de consequenties die dit heeft voor het handelen van de medisch professional. “Een unieke en verrassende studiedag over een onderwerp dat iedere arts aan gaat”, aldus Brainfeed.

* Naast het boek ‘Anatomie van de Verleiding’, is Paul Postma tevens auteur van Het Nieuwe Marketing Tijdperk, dat internationaal werd gepubliceerd als ‘The New Marketing Era’, en ‘Handboek Marketing 4.0 – Digital, Data-driven, Direct’.

** Overige sprekers zijn: Angelique Reitsma, Medisch Adviseur bij ASR Nederland en dagvoorzitter van het congres; Noelle Aarts, hoogleraar Socio-ecological Interactions aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen; Johan Braeckman, hoogleraar wijsgerige antropologie aan Universiteit Gent, België; Jan Drost, schrijver en filosoof, onder meer verbonden aan The School of Life Amsterdam; Frank Koerselman, hoogleraar psychiatrie en psychotherapie aan Universiteit Utrecht; Harald Merckelbach, hoogleraar forensische psychologie aan Universiteit Maastricht; en Jos Snoek, neuroloog en hoogleraar klinisch onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen.