Oscar van Opstal bundelt de krachten van Fakton en Vannimwegen

20 juni 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Fakton en Oscar van Opstal, Associate Partner bij het vastgoedadviesbureau, gaan op een andere manier samenwerken. Van Opstal is samen met Vannimwegen, een adviesbureau in de vastgoedsector uit Amsterdam, het nieuwe label vanOpstal & Vannimwegen gestart. Het nieuwe label gaat samen met Fakton organisaties helpen bij het transformeren tot wendbare en op hun omgeving responderende bedrijven.

De samenwerking volgt uit de wens om “op een andere manier samen te werken” aan dienstverlening voor opdrachtgevers. Oscar van Opstal, die sinds 2015 als Associate partner verbonden is aan Fakton, legt uit: “De ontwikkelingen die op de vastgoedsector afkomen vragen om een andere manier van kijken, denken en doen.” Dit heeft een impact op de dienstverlening die klanten over de hele breedte van de waardeketen verlangen, van strategie en innovatie tot organisatieontwikkeling, finance en bedrijfvoering.

Een vorig jaar uitgevoerde analyse door de Real Estate praktijk van Deloitte, de vorige werkgever van Van Opstal (hij werkte er maar liefst zestien jaar, tussen 1999 en 2015) toonde aan dat de komende jaren diverse grote trends de vastgoedmarkt zullen gaan raken, met het potentieel om de sector zelfs te verstoren. Een ontwrichtende trend is bijvoorbeeld crowdsourcing, die een grote invloed kan hebben op het personeelsbeleid van vastgoedorganisaties. Door crowdsourcing effectief in te zetten, hoeven vastgoedorganisaties mogelijk minder fulltime specialisten in dienst te hebben. Dat kan bovendien een effect hebben op de inrichting van kantoren, met minder vaste werkplekken en meer vraag naar een flexibele werkomgeving. Een andere ontwikkeling in de markt is de veranderende mobiliteit en daarmee de leefomgeving van mensen. Het gebruikmaken van zelfrijdende auto’s en autodelen kunnen bijvoorbeeld reistijd en kosten besparen, maar ook de behoefte aan parkeerplekken verminderen.

Een verdere belangrijke ontwikkeling is blockchain, een digitaal gedistribueerde boekhouding waarvan identieke kopieën worden bijgehouden op de computer van iedereen die lid is van het netwerk. Alle partijen kunnen oude toevoegingen bekijken en nieuwe toevoegingen doen. Transacties zijn gegroepeerd in blokken waarvan de een na de ander wordt toegevoegd zodat er een keten van blokken ontstaat. Deloitte is ervan overtuigd dat blockchain ook voor de onroerend goed-sector van grote betekenis kan zijn en werkt momenteel aan een proef waarin blockchain wordt ingezet om leasecontracten in vast te leggen.

Oscar van Opstal bundelt de krachten van Fakton en Vannimwegen

Zo zijn er nog tal van trends en ontwikkelingen te noemen die de vastgoedmarkt kunnen raken. Te denken valt aan transitieopgaven in de leefomgeving (versterkt door de invoering van de Omgevingswet), verduurzamingsvraagstukken en de impact van uiteenlopende technologische ontwikkelingen op het gebruik, eigendom, waardering en beheer van vastgoed. Volgens Van Opstal zullen deze ontwikkelingen niet alleen vastgoedeigenaren raken, maar ook beleggers, ontwikkelaars, corporaties en gemeenten: “Zij staan allen voor verschillende grote uitdagingen.”

Bundeling van de krachten

Het is tegen die achtergrond dat Fakton, van Opstal en Vannimwegen hebben besloten hun expertise samen te voegen, aangezien ze gezamenlijk een bredere set aan diensten kunnen bieden waarmee ze integrale ondersteuning bij dergelijke vraagstukken kunnen leveren. Fakton is een vastgoedadviesbureau dat zich toelegt op financiële, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte en vastgoed en dat vooral is gespecialiseerd in advies. Met ruim twintig professionals in dienst is Vannimwegen een consultancykantoor met een sterk trackrecord in met name de vastgoed- en corporatiesector. Het bureau is gespecialiseerd in het publieke domein en adviseert onder meer gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars over vastgoed, organisatie en communicatie.

Het nieuwe label zal opdrachtgevers gaan ondersteunen op onder meer het gebied van ondernemingsstrategie, vastgoed, innovatie, business cases, verandermanagement, financiële analyses, data analytics, reputatie- en stakeholderstrategie en duurzame verdienmodellen. “De samenwerking biedt opdrachtgevers een ‘blend’ van professionals met verschillende expertises en achtergronden”, aldus Van Opstal. Naast het leveren van consultancy, ondersteunt het bedrijf met executie en het leveren van interim diensten.

Van Opstal, die kan bogen op een uitgebreid trackrecord in het vastgoeddomein, besluit: “Wij geloven in de kracht van netwerkteams en fluïde organisatievormen. Over bureaugrenzen heen in ecosystemen. Daarom werken we samen. Samen met opdrachtgevers vinden we antwoord op de grote vragen en koppelen dat aan executiekracht. Dat geeft energie en meer impact!”