Pim Nijssen, Wicher Schönau en Sjoerd Memelink partner bij Twynstra

05 juni 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Twynstra Gudde heeft drie nieuwe partners benoemd: Pim Nijssen, Wicher Schönau en Sjoerd Memelink. Alle drie de kersverse partners werken al geruime tijd als adviseur voor het Amersfoortse organisatieadviesbureau.

Pim Nijssen begon ruim tien jaar geleden – in februari 2008 – bij Twynstra Gudde, na eerst onder meer vijf jaar te hebben gewerkt voor gemeente Deventer, waar hij in zijn laatste rol werkte als Coördinator Team Ruimte en Strategie. Na die tijd was hij zo’n anderhalf jaar als Adviseur in dienst bij advies- en ingenieursbureau Tauw, waar hij zich richtte op water en ruimtelijke ordening. Vanuit daar maakte hij de overstap naar Twynstra, waar hij nog altijd veel bezig is met dezelfde thema’s: “Ik help organisaties beter samenwerken, vooral op het gebied van water en ruimtelijke ontwikkeling. Dat doe ik als adviseur, trainer of coach.” 

Hij legt uit dat samenwerken niet vanzelf gaat: “Het is een vak. En mensenwerk. Organisaties en personen in een samenwerking verschillen in hun belang, cultuur of expertise en die verschillen kunnen zorgen voor spanningen. Dat is logisch. Maar samenwerken doe je juist vanwege die verschillen. Die zorgen er immers voor dat iedere partij en ieder individu iets toevoegt aan de samenwerking.” Opdrachtgevers schakelen Nijssen in om hen te helpen bij “het bouwen, verbeteren of evalueren van een samenwerkingsverband of voor het opleiden van professionals rondom de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken”.

Een van de thema’s waar Nijssen zich mee bezighoudt, is strategisch omgevingsmanagement, waarbij bedrijven en overheden bij (grote) projecten zoveel mogelijk de dialoog aangaan met alle betrokken stakeholders. Terwijl dit niet altijd eenvoudig is, zorgt het uiteindelijk voor betere resultaten en meer draagvlak. Nijssen: “Op een productieve manier omgaan met de spanningen die uit die verschillen voortkomen is de kern van een goede samenwerking.” Hij vertelt tot slot dat Twynstra altijd bezig blijft met bouwen aan het vakmanschap rondom samenwerken: “We hebben methodieken en aanpakken ontwikkeld die helpen bij het beter organiseren, analyseren of structureren van samenwerkingsverbanden. Daarnaast ontwikkelen wij opleidingsprogramma’s waarin de vaardigheden centraal staan die nodig zijn om goed samen te werken.”

Wicher Schönau startte al bij Twynstra toen hij nog bezig was met de afronding van zijn master Real Estate & Housing: hij deed er in de eerste helft van 2006 zijn afstudeerstage, waarin hij onderzoek uitvoerde naar de rol van de opdrachtgever in complexe bouwprojecten. Nadat hij later dat jaar zijn master voltooide, kreeg hij direct een baan aangeboden bij het bureau. Tijdens de inmiddels bijna twaalf jaar dat hij er in vaste dienst is, volgde hij ook nog de postgraduate-opleiding Management Consultant. Voor de scriptie die hij in het kader hiervan schreef over de invloed van menselijk gedrag binnen gemeentelijke bouwprojecten, werd Schönau beloond met de Best Student Award. 

Pim Nijssen, Wicher Schönau en Sjoerd MemelinkAls adviseur zet hij zich in voor publieke opdrachtgevers, die hij bijstaat met huisvestings- en vastgoedadvies en projectmanagement. “De samenleving verandert snel, zo ook de manier waarop publieke organisaties hun vastgoed beheren. Ik wil een bijdrage leveren aan nieuwe vormen van publiek vastgoedmanagement, passend bij deze tijd en gebaseerd op nieuwe waarden”, aldus Schönau. Hij legt uit dat de veranderende samenleving zich onder meer kenmerkt door de komst van nieuwe waarden: “Waarden, waarin de mens meer centraal staat en duurzame kwaliteit vanzelfsprekend is. Dit betekent niet dat het bedrijfsmatig denken helemaal voorbij is, maar er moet meer ruimte komen voor vertrouwen, ruimte en keuzevrijheid.” 

Schönau zet zich in om opdrachtgevers te helpen mee te gaan in dergelijke snelle ontwikkelingen: “Gevestigde partijen in de publieke sector zoeken actief naar hun nieuwe rol en geloofwaardigheid. Het vastgoed dat gemeenten, rijksoverheid, veiligheidsorganisaties en onderwijsinstellingen in bezit hebben, kan de maatschappelijke ontwikkelingen nauwelijks bijhouden. Deze organisaties zullen zich anders moeten organiseren naar de maatschappelijk vraag naar hun vastgoed en de eisen van hun eigen medewerkers.” 

Sjoerd Memelink is sinds eind 2010 actief bij Twynstra. Hij sloot zich aan bij het bureau na enkele jaren als vastgoedontwikkelaar gewerkt te hebben voor conceptontwikkelingsbureau Red Concepts. Ook bij Twynstra houdt hij zich bezig met vastgoed. Hij helpt organisaties bij het vinden van een oplossing voor hun huisvestingsvragen en ontwikkelt huisvestingsconcepten voor eindgebruikers van bestaande en nieuwe gebouwen: “Goede, slimme en gezonde gebouwen die organisaties en mensen beter laten presteren zijn het doel in mijn projecten. Huisvesting is maatwerk en vergt elke keer weer een aanpak passend bij de ambities, uitdagingen en thema’s van de gebruiker”, aldus Memelink. 

Hij werkt met diverse opdrachtgevers samen in zowel maatschappelijke en culturele projecten als projecten voor de commerciële sector. Hij legt uit dat de uitdaging er voor hem vooral in zit om de wensen van de gebruiker naar een succesvol concept en heldere projectopgaven te vertalen: “Veelal dienen verschillende gebruikers en functies in één project verenigd te worden en de belangen van diverse stakeholders zorgvuldig te worden afgewogen. Door een conceptmatige aanpak en het ontwikkelen van toekomstbestendige gebouwen geef ik hier op een onderscheidende manier invulling aan.” 

Een geslaagde afronding van een project moet volgens Memelink worden gezien als een teamprestatie die draait om een goede samenwerking: “Plezier in het werk, transparantie en vertrouwen staan hierbij voorop. In mijn projecten waak ik zorgvuldig over deze aspecten, resulterend in een succesvolle realisatie.” Hij legt tot slot uit dat de gebouwde omgeving van Nederland vol ambities en kansen zit, maar tegelijkertijd ook voor grote uitdagingen staat: “Thema’s als ‘smart buildings’, duurzaamheid en circulair bouwen vergen een nieuwe en innovatieve manier van denken over vastgoed- en huisvestingsvraagstukken. In mijn werk tracht ik letterlijk en figuurlijk ‘hier een steentje aan bij te dragen’.” 

Ook in de eigen huisvesting zet Twynstra Gudde – dat wordt geleid door directievoorzitter Micky Adriaansens en directeur Joost Voerman – inmiddels nadrukkelijk in op duurzaamheid. Vorige maand startte de bouw van het nieuwe kantoor van het adviesbureau in ‘De Nieuwe Stad’, een herontwikkeld voormalig industrieterrein in Amersfoort. Hierin worden diverse innovaties toegepast om het energieverbruik te beperken. Naar verwachting zal het team van Twynstra volgend jaar zijn intrek nemen in het nieuwe pand, waar het op basis van het vernieuwende concept ‘vastgoed as a service’ diverse flexplekken en ruimtes gaat huren.

De aanstelling van de drie nieuwe partners volgt kort op de benoeming van drie senior adviseurs binnen de strategiepraktijk van het organisatieadviesbureau.