Copper8 co-founder Noor Huitema in Raad van Toezicht Cirkelstad

21 mei 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Tijdens de algemene ledenvergadering van Coöperatie Cirkelstad is Noor Huitema, medeoprichter van duurzaamheidsadviseur Copper8, benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Hoe krijgen we reststromen terug in de keten en hoe krijgen we tegelijkertijd alle talenten in de wijk benut? Twee vragen die Cirkelstad Coöperatie, een beweging die zich inzet voor een circulaire economie, besloot te combineren. Formeel opgericht in 2017, biedt Cirkelstad een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk (willen) maken van steden zonder afval.

Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. Deelnemende partijen zoeken elkaar op rondom projecten, behalen resultaat, delen kennis en borgen de resultaten in de (lijn)organisatie om een volgende keer, weer met nieuwe partijen, te blijven werken aan steden zonder afval. Op basis van meer dan tien jaar ervaring zet Cirkelstad zich in voor projecten op het gebied van onder meer circulair en inclusief beleid, inkoop en ontwerp, circulaire en inclusieve realisatie van bouw en sloop, maar ook op het vlak van interieur, groen, water, energie en voeding. 

Geen afval. Geen uitval.

Naast zich in te zetten voor steden zonder afval is de tweede pijler het terugdringen van uitval. Want de projecten die in het kader van ‘minder afval’ worden gestart, moeten ook bemensd worden. Hiervoor richt Cirkelstad zich op het beschikbare talent in de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Cirkelstad: “Een stad zit vol met talenten. Er ontstaat echter een pool aan uitvallers omdat werkgevend Nederland’ deze talenten nog niet ontdekt heeft. Wanneer we in een wijk actief zijn, hebben we oog voor ieders talent en zetten in op ontwikkeling. Dat levert een hogere betrokkenheid op in de wijk, daar wordt ons werk beter van en levert een goede maatschappelijke businesscase op.”

Copper8 partner Noor Huitema in Raad van Toezicht CirkelstadDe Cirkelstad-beweging heeft de afgelopen jaren verspreid over Nederland een vlucht genomen. Eind november 2015 werd bijvoorbeeld Cirkelstad Amsterdam gelanceerd, toen ondertekend door negentien partners*, waaronder Copper8, een adviesbureau dat voornamelijk diensten levert op het vlak van duurzaamheid (zoals bijvoorbeeld duurzame ketensamenwerking, circulair inkopen en bedrijfsvoering, en duurzaam aanbesteden). Copper8 bracht destijds zijn eigen kantoor – dat voor een groot deel circulair is ingericht en vervaardigd met gebruik van afval uit slooppanden – in als voorbeeldproject. Medeoprichter Noor Huitema, was aanwezig bij de ondertekening van de overeenkomst.

Noor Huitema in Raad van Toezicht Cirkelstad

Sinds kort maakt Huitema deel uit van de Raad van Toezicht van Cirkelstad. Op 18 april werd ze tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van de coöperatie benoemd als raadslid. Naast Huitema bestaat de toezichtsraad uit voorzitter Rutger Sypkens (Manager Commerciële Zaken & Planontwikkeling bij BAM Bouw & Techniek), Dick van Veelen (Algemeen directeur Vis Groep), Ellen van Bueren (Professor of Urban Development Management bij TU Delft), Aron Bogers (partner en bestuurder bij Inbo) en Michel Baars (eigenaar van New Horizon Urban Mining)

Alle leden zijn gevraagd voor de Raad van Toezicht, omdat de organisaties waar zij werkzaam zijn “zich meer dan een ander hebben bewezen op het gebied van de circulaire en inclusieve economie”, aldus Cirkelstad. Ze hebben zich elk gecommitteerd voor deze rol voor een periode van drie jaar.

Huitema over de toegevoegde waarde van Cirkelstad: “De concurrentiekracht van organisaties wordt steeds vaker gemeten aan de hand van zowel financiële als maatschappelijke prestaties. Het realiseren van vooraanstaande resultaten op het gebied van duurzaamheid brengt vaak afhankelijkheden met zich mee. Samenwerking tussen schakels in ketens is vaak de essentie die tot dergelijke doorbraken kan leiden. In Cirkelstad is het mogelijk om met die schakels in de keten in een open gesprek te komen, te blijven en verder te komen.”

* In 2015 committeerden de volgende partners zich: de Gemeente Amsterdam, SADC, Magis 020, BAM, Dura Vermeer, Copper8, AMS, OVG, Oranje, Stonecycling, Dutch Green Building Council, reA, Van der Tol, Mebin, Search, Rutger Buch en de ministeries van I&M, EZ en BZK.