Adviesbureaus ondertekenen het Green Recovery Statement

17 juli 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Meer dan 200 bedrijven hebben het Green Recovery Statement getekend. Samen roepen ze het kabinet op om duurzaamheid tot hoeksteen te maken voor de corona-herstelplannen.

Het Green Recovery Statement is opgetuigd op initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), in samenwerking met VNO-NCW, Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. Diverse grote namen in het bedrijfsleven hebben het initiatief ondertekend, waaronder Philips, KLM, Shell, AholdDelhaize, Heineken, ABN Amro, ING, FrieslandCampina, DSM, Rabobank en Unilever.

De adviesbranche is goed vertegenwoordigd onder de ondertekenaars. Grote advieskantoren als Accenture, RSM, PwC, EY, Deloitte, en KPMG hebben zich verbonden, evenals KplusV, een middelgroot organisatieadviesbureau, en Wepublic, een public affairs- en reputatiespecialist.

Verder hebben ook Copper8, Enact Sustainable Strategies, PRé Consultants en Sustainalize, allemaal bureaus gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken, zich aan het statement verbonden. Ook de boutique bureaus Groenenberg Strategy & Management, HBM Consultancy en Procoma Consult hebben het document ondertekend. 

Met het ondersteunen van de Green Recovery Statement pleiten alle ondertekenaars uit het Nederlandse bedrijfsleven voor een duurzaam herstel van de economie na de coronacrisis. In lijn hiermee, vragen alle ondertekenaars de regering om verschillende punten in overweging te nemen:

EU Green Deal als hoeksteen

Om te beginnen verzoeken ze de overheid om de EU Green Deal een centrale positie te geven binnen de EU herstelplannen. De Europese Green Deal is een reeks beleidsinitiatieven van de Commissie-Von der Leyen met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden. Als die doelstelling behaald wordt zal de EU niet langer bijdragen aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. 

“De EU Green Deal in combinatie met een sterke strategie voor investeringen, wereldwijde handel en diplomatie kan de duurzaamheidstransitie binnen mondiale waardeketens versnellen. Met een verhoging van het Europees bbp, een verbetering van de gezondheidsnormen en de creatie van miljoenen banen tot gevolg”, schrijft de Dutch Sustainable Growth Coalition.

Nederlandse bedrijven onderstrepen het belang  van duurzaamheid binnen COVID-19-herstel

Investeren in duurzame oplossingen

Ten tweede stelt de DSGC dat gezorgd moet worden dat de investeringen die uit het COVID-19-herstelplan voortvloeien de economie verder op weg helpen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord. 

De initiatiefnemer achter de Green Recovery Statement licht toe: “Wij moedigen sterk aan om het Europees Herstelfonds te gebruiken voor substantiële investeringen op het gebied van de benodigde infrastructuur voor de energietransitie, circulaire economiemodellen, capaciteitsontwikkeling, schonere mobiliteitsoplossingen (inclusief schone brandstoffen), nature-based solutions, herstel van ecosystemen en regelingen om de vraag naar koolstofarme producten te stimuleren.

“Investeringen die voortvloeien uit de EU Green Deal (zoals het EU Sustainable Europe Investment Plan en het Just Transition Fund), ondersteund door onder meer de EU Sustainable Finance Strategy, kunnen als katalysator dienen voor de mobilisatie van het benodigde publieke en particuliere kapitaal”, vult DSGC tot slot aan.

Behoud zekerheid over het Nederlandse Klimaatakkoord

Effectieve bedrijfsvoering is volgens de DSGC alleen mogelijk als overheden duidelijke beleidskaders opstellen. Wel moet zekerheid worden geboden ten aanzien van het Nederlandse Klimaatakkoord, vindt de DSGC: “We zullen er allen voor moeten waken dat het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijft staan en dat de uitvoering ervan wordt versneld door de Green Recovery-fondsen slim aan te wenden.”

Verder is het zaak dat het beleid met de EU-doelstellingen van 2030 en 2050 afgestemd blijft worden. DSCG: “Indien goed uitgevoerd, levert dit een duidelijke routekaart voor bedrijven en biedt het hen het vertrouwen om te investeren in groene, emissievrije oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van toekomstige generaties. Wij steunen het op één lijn brengen van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) met de Europese klimaatambities, waarbij we tegelijkertijd een gelijk speelveld met de rest van de wereld blijven garanderen.”

De initiatiefnemer besluit: “We kijken ernaar uit om onze samenwerking met zowel de Nederlandse als de Europese regering voort te zetten, om gezamenlijk duurzaamheid tot de hoeksteen van onze economie te maken met de SDG-agenda als leidraad. Samen kunnen wij dit mogelijk maken.”