Tien boeken die volgens de Ooa verplichte kost zijn voor adviseurs

16 april 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Ooa heeft de shortlist bekendgemaakt met daarin de tien boeken die kans maken om 'boek van het jaar' te worden. De tien kanshebbers, volgens de onafhankelijke jury de beste door adviseurs geschreven managementboeken, beslaan verschillende onderwerpen, variërend van leiderschap en verandermanagement, tot teamcoaching en duurzaamheid.

Adviseurs moeten in het alsmaar sneller veranderende landschap geregeld hun kennis bijspijkeren om bij te blijven met alle ontwikkelingen in de sector en het bredere bedrijfsleven. Het opdoen van relevante kennis, onder meer vanuit literatuur vanuit de branche zelf, vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Het is echter lastig om in het grote bos van managementboeken het kaf van het koren te onderscheiden.

Boek van het Jaar

Een vakjury van de Ooa probeert hierin ieder jaar te ondersteunen, door een selectie te maken van de beste managementboeken die het afgelopen jaar door professionals werkzaam in de adviesbranche zijn geschreven – lees: verplicht leesvoer voor consultants voor het komende jaar. De volgende boeken staan op de top-10 shortlist en maken daarmee kans op de titel 'Ooa Boek van het Jaar'.

Ooa Boek van het Jaar

Route circulair, een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel

Auteurs Helen Toxopeus en Karen Maas (Impact Centre Erasmus), Guido Braam (medeoprichter Kirkman Company en Powered by Meaning) en Dionne Ewen en Lieke Ossenblok (Consultants bij Kirkman Company) hebben het afgelopen jaar bestuurders geïnterviewd van meer dan dertig voorlopers op het gebied van circulair ondernemen. In hun boek ‘Route Circulair’ zijn hun bevindingen gebundeld.

Imperfecte adviseur, Persoonlijke verhalen over het werk

Martijn van Ooijen (Veranderkundig adviseur Kessels & Smith, The Learning Company), Thijs Homan (Organisatieadviseur en Hoogleraar Organisatieverandering en Ontwikkeling, Open Universiteit), Aart Goedhart (Zelfstandig adviseur en kerndocent van FCE), Antonie van Nistelrooij (Assistant Professor ORG aan de VU Amsterdam), Barbara van der Steen (Zelfstandig adviseur, oprichter School voor Proceskunde), Marcel Kuhlmann (Organisatieadviseur Kessels & Smit, The Learning Company) en Mieke Moor (Zelfstandig Organisatiefilosoof en Associé van Twynstra Gudde) gaan in hun boek ‘Imperfecte adviseur’ in op ‘de binnenkant’ van het advieswerk. Daarin beschrijven ze niet de succesverhalen, maar gaan juist in op die momenten waarop het vastliep.

Vertrouwen in de slimme samenleving

Auteurs Sander Klous (Professor in Big Data Ecosystems aan de UvA en Partner Data & Analytics bij KPMG) en Nart Wielaard (Schrijver, spreker en adviseur en een expert op het gebied van onder meer big data en digitale transformaties) behandelen in hun boek ‘Vertrouwen in de slimme samenleving’ de centrale vraag: ‘Hoe kunnen wij als samenleving omgaan met de grootste uitdaging van deze tijd: grip houden op onze steeds complexer wordende wereld?’ Eerder schreven de twee samen al het boek ‘Wij zijn Big Data.

In control?

Geschreven door Thijs Homan (Organisatieadviseur en Hoogleraar Organisatieverandering en Ontwikkeling, Open Universiteit) gaat het boek ‘In control?’ over de verschuiving in het hedendaagse organisatielandschap naar alsmaar meer control, beheersing, monitoring, sturing, registraties, protocollen en regels. In het boek geeft Homan een kritische reflectie op de veelal eenzijdige betogen over de bureaucratische meet-, control- en bijsturingspraxis. Homan is onder meer auteur van het in 2005 uitgebrachte ‘Organisatiedynamica : theorie en praktijk van organisatieverandering’.

De managementideeënfabriek

‘De managementideeënfabriek’ is afkomstig van Stefan Heusinkveld (Associate Professor aan de VU Amsterdam en voormalig Professor of Strategy aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In het boek gaat hij in op de oorsprong van managementideeën en hoe deze worden ontwikkeld door consultants en goeroes. Heusinkveld biedt de lezer een kijkje achter de schermen van het ontstaan van invloedrijke ideeën zoals de BCG-matrix, de Balanced Scorecard (BSC), Lean Management, Agile en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Leren Interveniëren in Verwaarloosde Organisaties

Joost Kampen is sinds eind 2017 Programmadirecteur destructieve organisatieontwikkeling aan De Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. Daarnaast is hij sinds 2016 werkzaam docent aan de VU voor de leergang ‘Leading through inquiry’. Zijn boek ‘Leren Interveniëren in Verwaarloosde Organisaties’ is bedoeld als tutorial om, zoals de titel al duidelijk maakt, het zelfstandig leren interveniëren in verwaarloosde organisaties voor organisatieprofessionals mogelijk te maken.

Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders

De auteurs van het boek ‘Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders’ zijn Hans Strikwerda (Zelfstandig Management consultant en hoogleraar Organisatieleer en Organisatieverandering aan de UvA) en Jaap ten Wolde (Partner bij adviesbureau EBBEN Partners en voormalig Managing Partner KPMG Forensic). Op basis van een analyse van cases en interviews beantwoordt het boek de vraag waarom toezicht zo vaak tekortschiet. De twee auteurs doen aanbevelingen om dit te vermijden, analyseren en beschrijven dilemma’s en geven oplossingen voor de dimensie van integriteit in besturen en toezicht. Ook passeren in het boek psychologische aspecten van integer gedrag de revue.

Handboek Teamcoaching

Martijn Vroemen is partner bij Twynstra Gudde, waar hij al ruim zestien jaar werkt. Daarnaast is hij oprichter van Teamchange, een netwerk van ervaren teamcoaches en veranderkundigen. Zijn boek getiteld ‘Handboek Teamcoaching’ fungeert als een compact en compleet overzicht van alle onderwerpen die professionals tegenkomen bij het begeleiden van teams. In het boek, waarin Vroemen pleit voor een minder bemoeizuchtige benadering van team, komen zowel harde als zachte onderwerpen aan bod en is er zowel ruimte voor de theorie als de praktijk.

Iedereen verandert - Nu wij nog

Hans Vermaak is een ervaren zelfstandig adviseur, docent en onderzoeker. Vermaak is geassocieerd partner bij opleider Sioo en bij Twynstra Gudde en is verder senior research fellow bij NSOB. Op basis van meer dan dertig jaar ervaring en onderzoek, biedt het boek ‘Iedereen verandert - Nu wij nog’ professionals onder andere inzichten over veranderen, organiseren en leiderschap. Vermaak: ”Dit boek laat zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.”

Voorbij de eeuw van de bureaucratie

Jan Herman de Baas is een ervaren consultant en interimmanager die jarenlang heeft gewerkt als (hoogste) ambtenaar bij vijf gemeenten, vier provincies en als adviseur en begeleider bij tientallen andere overheden. Ook was hij lange tijd parttime-docent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn boek ‘Voorbij de eeuw van de bureaucratie’ gaat De Baas in op de verschuiving van het karakter van overheidsorganisaties van regelorganisatie naar casusorganisatie. Het boek is bedoeld voor professionals die de actuele ontwikkeling van overheidsorganisaties willen begrijpen of er in de eigen praktijk vorm aan willen geven.

Op 5 juni, tijdens het jaarlijkse Boek & Festival, zal de vakjury van de Ooa uiteindelijk uit een shortlist van drie boeken gaan bepalen wie er met de titel Ooa Boek van het jaar 2017 vandoor gaat. Afgelopen jaar won Phillippe Bailleur met het boek 'Trauma in organisaties'.